TRNG THCS HONG T N NHIT LIT CHO

  • Slides: 17
Download presentation
TRƯỜNG THCS HOÀNG T N NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG MÔN: NGỮ VĂN 7

TRƯỜNG THCS HOÀNG T N NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG MÔN: NGỮ VĂN 7

KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Đọc thuộc lòng bài thơ Bánh trôi nước của

KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Đọc thuộc lòng bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương? đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa? ĐÁP ÁN - Người phụ nữ có vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, tấm lòng son sắt thủy chung. - Nhưng số phận và cuộc đời bấp bênh, chìm nổi.

BÀ HUYỆN THANH QUAN

BÀ HUYỆN THANH QUAN

ĐÈO NGANG LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM

ĐÈO NGANG LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM

CẢNH ĐÈO NGANG

CẢNH ĐÈO NGANG

CHIM CUỐC Loài chim nhỏ, hơi giống gà, sống ở bờ bụi gần nước,

CHIM CUỐC Loài chim nhỏ, hơi giống gà, sống ở bờ bụi gần nước, có tiếng kêu cuốc. Chim đa đa( gà gô) là loài chim thuộc họ Trĩ chủ yếu sống ở rừng nhiệt đới

- Số câu: 8 câu trong một bài - Số chữ: 7 chữ/ câu

- Số câu: 8 câu trong một bài - Số chữ: 7 chữ/ câu ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT - Cách gieo vần: gieo một vần ở cuối các câu thơ 1, 2, 4, 6, 8 - Có phép đối giữa câu 3 và câu 4, câu 5 và câu 6 - Có luật bằng – trắc

1 2 3 Qua ®Ìo ngang 4 6 5 7 tà Bước tới Đèo

1 2 3 Qua ®Ìo ngang 4 6 5 7 tà Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Quan) (1) (Bµ HuyÖn Thanh B hoa Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. (2) B Lom khom dưới núi, tiều vài chú, (3) Đối nhà Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. (4) B Đối Nhớ nước đau lòng, con quốc, (5) Thương nhà mỏi miệng, cái gia (6) B Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta ta. B (8) (7)

*Bố cục: 4 phần - Đề ( Khai) (Câu 1, 2): giới thiệu, mở

*Bố cục: 4 phần - Đề ( Khai) (Câu 1, 2): giới thiệu, mở ý cho toàn bài - Thực (Thừa) (Câu 3, 4): giải thích rõ ý đầu bài - Luận (Chuyển) (Câu 5, 6): phát triển rộng ý đề bài Bố cục - Kết (Hợp) (Câu 7, 8): Kết thúc ý toàn bài 1. Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Đề: Giới thiệu cảnh đèo Ngang 2. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 3. Lom khom dưới núi, tiều vài chú, 4. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. 5. Nhớ nước đau lòng, con quốc, 6. Thương nhà mỏi miệng, cái gia. 7. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 8. Một mảnh tình riêng, ta với ta. Thực: tả thực cuộc sống con người Luận: Tâm trạng nhớ nước thương nhà Kết: Nỗi buồn, cô đơn tuyệt đối

CẢNH ĐÈO NGANG - Thời gian: “Xế tà” -> gợi nỗi buồn, nhớ -

CẢNH ĐÈO NGANG - Thời gian: “Xế tà” -> gợi nỗi buồn, nhớ - Cảnh vật: cỏ, cây “chen” chen đá, lá “chen” chen hoa - Con người: Rậm rạp, hoang sơ Lom khom dưới núi tiều vài chú, B T B T Lác đác bên sông chợ mấy nhà T T B B T T B - m thanh: Tiếng chim quốc, chim đa đa Điệp âm Thưa thớt, ít ỏi, vắng vẻ Điệp âm Gợi sự khắc khoải, da diết

T M TRẠNG CỦA NHÀ THƠ Nhớ nước - Nhớ nước, thương nhà đau

T M TRẠNG CỦA NHÀ THƠ Nhớ nước - Nhớ nước, thương nhà đau lòng con quốc T T B B B T T Thương nhà mỏi miệng cái gia B B T Dừng chân đứng lại trời, non, nước Một mảnh tình riêng, ta với ta. T T B BThảo luận nhóm bàn 1’ Không gian mênh mông, rộng lớn nỗi buồn thầm lặng, cô đơn của nhà thơ THẢO LUẬN NHÓM BÀN -2’ Câu hỏi: Em hiểu như thế nào là “ mảnh tình riêng”, chỉ ra hàm nghĩa của cụm từ “ta với ta”? trong câu thơ cuối? ĐÁP ÁN: - “ Mảnh tình riêng” chỉ tâm sự, tình cảm của cá nhân nhà thơ - Từ “ta”chỉ nhà thơ -> Hai từ “ta” nhưng chỉ 1 con người - Điệp từ “ta” - > tâm trạng cô đơn, buồn

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 1. Ñeøo Ngang thuoäc

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 1. Ñeøo Ngang thuoäc ñòa phaän tỉnh naøo? A. Đà Nẵng B. Quảng Bình C. Nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Bình D. Nơi phân chia địa giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. 2. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? A. Song thất lục bát B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật C. Thất ngôn bát cú Đường luật D. Ngũ ngôn tứ tuyệt. 3. Đứng trước Đèo Ngang nhà thơ có tâm trạng như thế nào? A. Vui tươi trước cảnh vât thiên nhiên hùng vĩ. B. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đèo Ngang. C. Mệt mỏi sau một chặng đường dài đến Đèo Ngang. D Nhớ nước thương nhà, mang nỗi buồn thầm lặng, cô đơn tuyệt đối.

Đèo Ngang ngày nay

Đèo Ngang ngày nay

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: * Học thuộc bài thơ; ghi nhớ những nét chính

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: * Học thuộc bài thơ; ghi nhớ những nét chính về nội dung và nghệ thuật. - Tìm đọc thêm một số bài thơ khác của Bà Huyện Thanh Quan *Chuẩn bị bài “Bạn đến chơi nhà”: + Đọc kĩ bài thơ + Trả lời các câu hỏi phần đọc – hiểu + So sánh cụm từ “ ta với ta” trong bài với cụm từ “ ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang

GIỜ HỌC KẾT THÚC CH N THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM

GIỜ HỌC KẾT THÚC CH N THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM