TRNG MM NON HOA SEN BI DNG THNG

  • Slides: 21
Download presentation
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN ----- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 RÈN LUYỆN PHẨM

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN ----- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Bùi Lệ Thanh – PHT trường MN Hoa Sen 1

NỘI DUNG CHÍNH 1. Lí luận chung về phẩm chất nghề nghiệp của GVMN

NỘI DUNG CHÍNH 1. Lí luận chung về phẩm chất nghề nghiệp của GVMN 2. Các yếu tố ảnh hưởng và định hướng rèn luyện phẩm chất NN của GVMN trong giai đoạn hiện nay 3. Tổ chức rèn luyện và tự rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của GVMN 2

 PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN PCNN là những quan điểm, quy tắc

PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN PCNN là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực hành vi đạo đức XH đòi hỏi phải tuân theo trong hoạt động NN, có tính đặc trưng của NN. PCNN của GVMN là hệ thống những chuẩn mực đạo đức người giáo viên mầm non cần có trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Rèn luyện PCNN của GVMN chính là luyện tập một cách thường xuyên những tình cảm, thái độ, hành vi tốt đẹp để hình thành nhân cách nghề nghiệp 3

 NHỮNG PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CẦN RÈN LUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NHỮNG PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CẦN RÈN LUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Yêu trẻ, yêu nghề; Kiên nhẫn, biết tự kiềm chế; Có tinh thần trách nhiệm cao; Có những kiến thức, năng lực chuyên môn; Có khả năng ứng xử sư phạm khéo léo. 4

 NHỮNG PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CẦN RÈN LUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NHỮNG PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CẦN RÈN LUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (tiếp) Khả năng học hỏi và tiếp thu cái mới; Có óc sáng tạo và đóng góp sáng kiến để phát triển nghề nghiệp; Có khả năng làm việc nhóm; Sử dụng được ngoại ngữ, tin học. 5

BỐI CẢNH VÀ NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON

BỐI CẢNH VÀ NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON 1. 6 Bối cảnh quốc tế đổi mới giáo dục Ưu điểm: GV năng động hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; Ý thức hơn trong việc cập nhật các PP, biện pháp GD trẻ hiệu quả, Tích cực tham gia các quan hệ giao lưu, học hỏi. . . Hạn chế: Xuất hiện bộ phận GV vi phạm đạo đức NN. Đặt ra yêu cầu mới đối với GVMN Lòng tin của PH, của XH vào nghề giáo bị suy giảm GV thiếu lòng tin vào nghề, vào xử lý tình huống…

BỐI CẢNH VÀ NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON

BỐI CẢNH VÀ NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON (tiếp) 2. Nhận thức xã hội đối với nghề giáo viên mầm non Coi trọng và tôn vinh nghề GVMN có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm vị trí việc làm MN là cấp học đầu tiên trong hệ thống GD quốc dân Một bộ phận nhận thức chưa đúng về nghề GVMN: bảo mẫu, chỉ trông giữ trẻ, không dạy… 7

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đối với trẻ mầm non phải: Yêu thương, không cáu gắt, đánh, mắng, trách phạt trẻ. Đối xử công bằng với tất cả trẻ, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trẻ. Luôn thấu hiểu trẻ. Tạo được niềm tin yêu, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và phát triển hơn. 8

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp) Đối với nghề nghiệp phải: Yêu nghề Thật sự kiên nhẫn, biết chờ đợi, lắng nghe, không nổi nóng, không làm trẻ hoảng sợ Biết kiểm soát cảm xúc Có tinh thần trách nhiệm cao Nhận thức được giới hạn hành vi NN Luôn hoàn thành tốt nhiệm 9

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp) Đối với bản thân phải: Biết giữ gìn đạo đức, giữ gìn hình ảnh của mình trong các 10 hoạt động nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Luôn có ý thức tôn trọng pháp luật, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh với cái sai, cái chưa đúng. Biết giữ gìn uy tín của bản thân. Biết trọng danh dự, coi trọng những vinh dự của bản thân, của nghề. Biết bảo vệ và phát huy những giá trị tinh thần cao quý của nghề. Tự giác rèn luyện, hun đúc phẩm chất nghề nghiệp. Mạnh dạn, công khai hơn trong việc phê bình và tự phê bình. Tạo dựng tấm gương mẫu mực về phẩm chất, phong cách nhà giáo.

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp) Đối với phụ huynh phải: Giữ thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử Tuyên truyền kiến thức, kĩ năng chăm sóc, giáo dục trẻ đến các bậc phụ huynh. Phối kết hợp trong các hoạt động CS, GD trẻ. 11

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(tiếp) Đối đồng nghiệp và cấp trên phải: Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện PCNN cũng như chyên môn, nghiệp vụ. Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thân thiện. Giao tiếp và ứng xử với cấp trên theo tinh thần lắng nghe, cầu tiến, chấp hành tốt nhiệm vụ, biết giữ gìn, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên, tạo không khí vui vẻ, thân thiện… 12

ND 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA

ND 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Hoạt động 1 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện PCNN của GVMN trong giai đoạn hiện nay Hoạt động 2 Định hướng rèn luyện PCNN của GVMN trong giai đoạn hiện nay 03 13

HĐ 1: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NGHỀ

HĐ 1: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN CÁC YẾU TỐ TỪ PHÍA GIÁO VIÊN Xác định mục đích nghề nghiệp 14 Nhu cầu cá nhân Năng lực chuyên môn Đặc điểm cá nhân của GVM N

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN (TIẾP) CÁC

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN (TIẾP) CÁC YẾU TỐ THUỘC ĐẶC THÙ CỦA NGHỀ GVMN Công nghệ thông tin, ngoại ngữ Cơ chế chính sách, điều kiện làm việc Yếu tố về phong cách của người cán bộ quản lí YẾU TỐ BÊN NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON 15

HĐ 2: ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

HĐ 2: ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhận thức đúng đắn giá trị nghề nghiệp Thái độ tích cực đối với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao – tự hào làm người GVMN Tự chủ, tự tin trong thực hiện nhiệm vụ CS, GD trẻ. Giao tiếp, ứng xử phù hợp với trẻ, với phụ huynh và cộng đồng, xã hội 16

ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (tiếp) Viết

ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (tiếp) Viết tên ít nhất 03 hoạt động mỗi người sẽ làm để rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên mầm non theo định hướng đã nêu 17

ND 3: TỔ CHỨC RÈN LUYỆN VÀ TỰ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP

ND 3: TỔ CHỨC RÈN LUYỆN VÀ TỰ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA GVMN Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Một số biện pháp tổ chức rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên của cán bộ quản lí GDNM Một số biện pháp rèn luyện và tự rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của GVNM 03 Tình huống và thực hành rèn luyện PCNN của GVNM thông qua một số tình huống thực tiễn 18

HĐ 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC RÈN LUYỆN PCNN CHO GV CỦA

HĐ 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC RÈN LUYỆN PCNN CHO GV CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ GDMN BP 1: Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về nghề cho GV của cán bộ quản lí GDMN BP 2: Đảm bảo các điều kiện thuận lợi để GVMN rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp 19

HĐ 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ TỰ RÈN LUYỆN PCNN CỦA

HĐ 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VÀ TỰ RÈN LUYỆN PCNN CỦA GVMN BP 1: Tự giác rèn luyện, nâng cao nhận thức về PCNN của GVMN thông qua các hoạt động thực tiễn ở trường MN BP 2: Rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với trẻ, với phụ huynh và cộng đồng xã hội 20

KẾT THÚC XIN CH N THÀNH CẢM ƠN ! 21

KẾT THÚC XIN CH N THÀNH CẢM ƠN ! 21