TRN NG EMMAU Trn ng Emmau hai ngi

  • Slides: 17
Download presentation
TRÊN ĐƯỜNG EMMAU Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau.

TRÊN ĐƯỜNG EMMAU Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

1. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp

1. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

2. Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa

2. Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Người: người ăn xin hèn yếu.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

3. Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài, trên đường

3. Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài, trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Người: người lao công cùng đinh.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

4. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp

4. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

5. Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài, khắp phố

5. Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài, khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Người: người phu xe gầy vai.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông

Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Đi về Emmau…