Trn mechanismus Trn rovnovha Nerovnovn situace na trhu

  • Slides: 10
Download presentation
Tržní mechanismus Tržní rovnováha Nerovnovážná situace na trhu Změny tržní rovnováhy

Tržní mechanismus Tržní rovnováha Nerovnovážná situace na trhu Změny tržní rovnováhy

Tržní mechanismus ¡ Je komplikovaný systém koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu.

Tržní mechanismus ¡ Je komplikovaný systém koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. ¡ Trh je v rovnováze jestliže se nabízené množství zboží rovná poptávanému. ¡ Cena je závislá na nabídce a poptávce. ¡ Tržní cena je momentálním výsledkem působení nabídky a poptávky. ¡ Ideální rovnovážný stav na trhu ale v praxi prakticky neexistuje.

Tržní rovnováha ¡ ¡ ¡ S – nabídka D – poptávka PE – rovnovážná

Tržní rovnováha ¡ ¡ ¡ S – nabídka D – poptávka PE – rovnovážná cena QE – rovnovážné množství zboží E – bod ekvivalence

Nerovnovážná situace na trhu ¡ ¡ Nedostatek zboží na trhu - vzniká v okamžiku

Nerovnovážná situace na trhu ¡ ¡ Nedostatek zboží na trhu - vzniká v okamžiku kdy je cena (PE) z nějakého důvodu (např. zásah státu) snížena pod úroveň rovnovážné ceny. Při této nižší ceně (P 1) vzroste množství zboží, o které mají kupující zájem (QD 1) a naopak klesne množství zboží, které chtějí prodávajícím prodat (QS 1). Rozdíl mezi tímto množstvím zboží (QD 1 - QS 1) vyjadřuje nedostatek zboží na trhu.

Nerovnovážná situace na trhu ¡ ¡ Přebytek zboží na trhu - vzniká v okamžiku

Nerovnovážná situace na trhu ¡ ¡ Přebytek zboží na trhu - vzniká v okamžiku kdy je cena zvýšena nad úroveň rovnovážné ceny. Při této vyšší ceně (P 2) klesne množství zboží, o které mají kupující zájem (QD 2) a naopak vzroste množství zboží, které chtějí prodávající prodat. Rozdíl mezi tímto množstvím zboží (QS 2 – QD 2) vyjadřuje přebytek zboží na trhu.

Změny tržní rovnováhy ¡ ¡ Změny v nabídce nabídková křivka se posouvá doleva nebo

Změny tržní rovnováhy ¡ ¡ Změny v nabídce nabídková křivka se posouvá doleva nebo doprava a poptávková křivka se nemění. ¡ Faktory které ovlivňují nabídku způsobují posun křivky nabídky doleva nebo doprava a to vede k vytváření nové tržní rovnováhy s novým bodem ekvivalence a novou rovnovážnou cenu. ¡ Změny v poptávce poptávková křivka se posouvá doleva nebo doprava a nabídková křivka se nemění. ¡

Posun křivky poptávky doprava a) např. zvýšení důchodů Při posunu křivky poptávky doprava je

Posun křivky poptávky doprava a) např. zvýšení důchodů Při posunu křivky poptávky doprava je nové rovnovážné množství a nová rovnovážná cena vyšší.

Posun křivky poptávky doleva b) např. snížení počtu obyvatel Při posunu křivky poptávky doleva

Posun křivky poptávky doleva b) např. snížení počtu obyvatel Při posunu křivky poptávky doleva je nové rovnovážné množství a nová rovnovážná cena nižší.

Posun křivky nabídky doprava a) např. snížení výrobních nákladů Při posunu křivky nabídky doprava

Posun křivky nabídky doprava a) např. snížení výrobních nákladů Při posunu křivky nabídky doprava je nové rovnovážné množství větší a nová rovnovážná cena nižší.

Posun křivky nabídky doleva b) např. neúrodný rok Při posunu křivky nabídky doleva je

Posun křivky nabídky doleva b) např. neúrodný rok Při posunu křivky nabídky doleva je nové rovnovážné množství nižší a nová rovnovážná cena vyšší. Křivka poptávky se nemění.