Trkiyede Sanayi Bu konuda Trkiye Ekonomisinde sanayinin nemi

  • Slides: 4
Download presentation
Türkiye’de Sanayi Bu konuda; Türkiye Ekonomisinde sanayinin önemi, ülkemizde sanayi gelişimi ve dağılışı üzerinde

Türkiye’de Sanayi Bu konuda; Türkiye Ekonomisinde sanayinin önemi, ülkemizde sanayi gelişimi ve dağılışı üzerinde durulmaya çalışılacak. Ülkemizde Otomotiv, tekstil ve hazır giyim, gıda sanayileri öne çıkar. Savunma sanayisi de son yıllarda önemli atılım göstermiştir. Sanayinin en çok geliştiği bölgemiz Marmara Bölgesi iken en az geliştiği bölge Doğu Anadolu’dur. Sanayi koluna sanayinin kuruluşunda daha etkili faktör değişebiliyor. Örneğin; tekstil sanayinin dağılışında daha çok hammaddeye yakınlık önemli iken hazır giyim sanayinin dağılışında pazar daha etkilidir. Savunma sanayisi dışında sanayi kollarımızın hemen hepsinde özel sektör etkilidir. Sanayiden elde ettiğimiz gelirin artması için otomobil, bilgisayar gibi katma değeri yüksek ürünlerde uluslararası markalarımızın olması gerekir. Sermaye yetersizliği sanayimizin gelişmesinin önündeki önemli bir engeldir.

Türkiye’de Tarım • Bu konu bağlamında; ülkemizde tarımı etkileyen faktörler ve tarım ürünlerimizin dağılışı

Türkiye’de Tarım • Bu konu bağlamında; ülkemizde tarımı etkileyen faktörler ve tarım ürünlerimizin dağılışı üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Doğrudan tarımlarının ihracatı ve tarım ürünlere yönelik gıda sanayisi ülke ekonomisi için önemlidir. 1980 önce Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanırken günümüzde sanayi en önemli ekonomik faaliyet olmuştur. Ülkemizde iklim çeşitliliği çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine imkan sağlamıştır. İç bölgelerimiz sert kış şartları ve don olayı tarımsal ürün çeşitliliğini azaltmıştır. Ege ve Akdeniz Bölgelerimiz daha çok ticari değeri yüksek ürünlerimizin yetiştirildiği bölgelerimizdir. Tarımsal girdilerin yüksekliği ve planlama eksikliği Türkiye tarımı önündeki en önemli engellerdendir.

Türkiye’de Turizm • Bu konu bağlamında; ülke ekonomisinde turizmin önemi, turistik çekiciliklerimiz ve ülke

Türkiye’de Turizm • Bu konu bağlamında; ülke ekonomisinde turizmin önemi, turistik çekiciliklerimiz ve ülke turizminin sorunları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Ülkemiz gelen turist sayısı bakımından öne çıkan ve ilk 10’da yer alan bir ülkedir. Turizm gelirlerine göre dünya sıralamasında aynı başarıyı gösteremez. Bu durum üzerinde ülkemizi daha çok düşük gelirli turistlerin tercih etmesi etkidir. Ülkemizde daha çok kıyı turizmi gelişmiştir. Bu turizm kolundan sonra gelişmiş olan turizm kolu kültür turizmidir. En çok turist gelen ilimiz İstanbul’dur. Konu ve kültür turizmi açısından önemli potansiyele sahip olması bu durum üzerinde etkilidir. Bölgemizdeki siyasi istikrarsızlık ülke turizmini önemli ölçüde etkilemektedir.

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları