TRKE Fiillerde Soru ve Olumsuzluk Anlam Kaymas FLLER

  • Slides: 10
Download presentation
TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) 1

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) 1

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) • Olumlu/Olumsuz Fiiller

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) • Olumlu/Olumsuz Fiiller • Fiillerde Soru • Anlam (Zaman) Kayması 2

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Olumlu/Olumsuz Fiiller İşin, oluşun ya

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Olumlu/Olumsuz Fiiller İşin, oluşun ya da hareketin Yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiillere, olumlu fiil denir. Yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren fiillere, olumsuz fiil denir. Resim yapacağım (Olumlu). Resim yapmayacağım (Olumsuz ) 3

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillere "-me/-ma" ekleri getirilerek olumsuz

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillere "-me/-ma" ekleri getirilerek olumsuz yapılır. Şimdiki zaman kipinde olumsuzluk eki “-mı/-mi/-mu/-mü” olur. Geniş zaman kipinin bazı çekimlerinde olumsuzluk eki -maz/-mez olur. Örnekler gelsin/gelmesin gitmiyor sevmezsin düşünün/düşünmeyin görmüyorsun olmaz koşmuyoruz 4

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Olumsuzluk ekiyle mastar (isim -

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Olumsuzluk ekiyle mastar (isim - fiil) eki birbiriyle karıştırılmamalıdır. Örnekler Teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Kötü düşünme meye çalış. 5

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillerde Soru eki mi fiillere

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillerde Soru eki mi fiillere soru anlamı katar; kendisinden önceki sözcükten ayrı, kendisinden sonra gelen eklerle bitişik yazılır. Örnekler Ağaçlar çiçek açtı mı? Siz pikniğe gelmiş miydiniz? 6

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Mi eki her zaman soru

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Mi eki her zaman soru anlamı vermez. Örnekler Hiç bu havada yola çıkılır mı? (olumsuzluk) Şirin mi şirin bir köyleri var. (pekiştirme) Vazifeni yaptın mı vicdanın rahat olur. (zaman) 7

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillerin olumlu, olumsuz ve soru

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Fiillerin olumlu, olumsuz ve soru biçimlerini bir tabloda inceleyelim. Olumlu Olumsuz Soru Ek almaz Olumsuzluk eki -ma/-me alır. Soru eki mi alır. Olumsuz Soru Hem olumsuzluk eki hem soru eki alır. geldi gelmedi geldi mi? gelmedi mi? olur olmaz olur mu? olmaz mı ? 8

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Anlam (Zaman) Kayması Bir kipin

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması Anlam (Zaman) Kayması Bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına denir. Fiilde kullanılan kip ile kastedilen kip birbirinden farklıdır. Örnekler Haftaya Samsun’a gidiyoruz. gideceğiz. (şimdiki zaman) (gelecek zaman) Hemen dışarı çıkıyorsun. (şimdiki zaman) çık. (emir kipi) Nasreddin hoca hanımına seslenir. (geniş zaman) seslenmiş. (geçmiş zaman) 9

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) • Olumlu/Olumsuz Fiiller

TÜRKÇE / Fiillerde Soru ve Olumsuzluk / Anlam Kayması FİİLLER (EYLEMLER) • Olumlu/Olumsuz Fiiller • Fiillerde Soru • Anlam (Zaman) Kayması 10