TRK TARHNDE SPORORTA ASYA ANADOLU ORTA ASYADA SPORTF

  • Slides: 15
Download presentation
TÜRK TARİHİNDE SPOR(ORTA ASYA , ANADOLU)

TÜRK TARİHİNDE SPOR(ORTA ASYA , ANADOLU)

ORTA ASYADA SPORTİF FAALİYETLER ATLI CİRİT • Atlı cirit sporu Orta Asya’dan günümüze kadar

ORTA ASYADA SPORTİF FAALİYETLER ATLI CİRİT • Atlı cirit sporu Orta Asya’dan günümüze kadar Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları ata sporudur • Cirit oyununda yaralananlar hatta ölenler olmasına rağmen bu sporun halk tarından da oynandığı dolayısıyla da günümüze kadar geldiği ifade edilebilir

 • Atlı cirit oyununun oynaması için geniş ve düz bir alan, cirit sopası,

• Atlı cirit oyununun oynaması için geniş ve düz bir alan, cirit sopası, dayanıklı bir at ve çevgan gereklidir • Altışar, sekizer yada on ikişer dizilen iki takımın birbirleri ile çekiştiği bu oyun en az 40 en fazla 120 metre genişliğinde bir alanda oynanmaktadır • Atlı cirit sporu 35 dakikalık 2 devreden toplamda 70 dakikalık sürede oynanmaktadır • Her müsabakanın sonunda galip gelen takıma 3, müsabaka süresi tamamlanarak mağlup olan takıma 1, hükmen yenik sayılan takıma ise 0 puan verilmektedir. Ayrıca, bu oyunda asıl amaç olabildiğince fazla cirit isabet ettirmektir • Türkiye’de sadece 11 ilde organize edilmekte olan atlı cirit sporu özellikle Erzurum, Erzincan, Uşak, Bayburt, Ankara, Manisa ve Kars bölgelerinde oynandığı söylenebilir. Ayrıca bu oyun yurt dışında İran, Afganistan ve Türkistan Türkleri ve Türklerin yaşadığı diğer Asya yörelerinde oynanmakta

ÇEVGEN • çevgen, at üzerinde en sık yapılan ve de Türklerin yüzyıllardan beri eski

ÇEVGEN • çevgen, at üzerinde en sık yapılan ve de Türklerin yüzyıllardan beri eski savaş kuralları ile oynadığı bir spordur • Çocuk ya da büyüklerin oynayabileceği çevgen oyununun kurallarını ilk defa Türklerin belirlediği ve de geliştirdiği bilinmektedir • Çevgen, ata binilerek top ve ucu eğri değneklerle topa vurma şeklinde oynanan bir oyundur • Yaklaşık 200 metrekare genişliğinde düz bir alanda oynanan çevgen oyunu en az dört ve en fazla on kişilik takımlar ile takımların rakip kaleye gol amacı şeklinde oynanmaktadır

 • Çevgen oyunu İngilizlerin Kuzey Hindistan ve Afganistan’ı işgal etmesinden sonra polo adıyla

• Çevgen oyunu İngilizlerin Kuzey Hindistan ve Afganistan’ı işgal etmesinden sonra polo adıyla oynanmaya başlanmıştır • Ayrıca İngilizler tarafından dünya sporuna kazandırılan ve oldukça popüler olan golf oyununun çevgen ve polo oyunlarından esinlenilerek üretildiği bilinmektedir

MANGALA • Oyun, insanlık tarihi kadar eski ve süregelen aktivitelerden olduğu için toplumlarda her

MANGALA • Oyun, insanlık tarihi kadar eski ve süregelen aktivitelerden olduğu için toplumlarda her zaman önemli bir yer tutmuştur • Mangala oyununun tarih sahnesindeki yerine farklı bir yönden bakıldığında Orta Asya’daki göçebe hayatın izlerini bünyesinde barındıran bu oyun Türk kültürüne özgü bir oyun olarak anılmaktadır • Türk dünyasında tokuz korgool, eson korgol, kale, altıev, meneli taş, evcik, mereköçtü ve benzeri adlarla oynanmaktadır. Ayrıca oyunun isimleri “hareket ettirmek” anlamından türeyen “mankala” kelimesine dayandığı söylenebilir

 • Bu oyunda oyun tahtasında ya da alanında bulunan 12 küçük kuyuya (6

• Bu oyunda oyun tahtasında ya da alanında bulunan 12 küçük kuyuya (6 kuyu bir sporcunun) toplamda 48 taşın 4’er şekilde dağıtılması gerekmektedir. Her oyuncunun taşları toplayabileceği bir hazinesi bulunmaktadır. Oyundaki asıl amaç ise kişilerin söz konusu hazineye taşları toplamasıdır

AŞIK OYUNLARI • Bu oyun hayvanların bacaklarındaki eklemlerden çıkarılan kemik ile oynandığı bilinmektedir •

AŞIK OYUNLARI • Bu oyun hayvanların bacaklarındaki eklemlerden çıkarılan kemik ile oynandığı bilinmektedir • ilk örneklerine, Konya Çatalhöyük’te, Neolitik Dönem tabakalarında ve Geç Hitit Dönemi krallıklarından Karkamış’ta (Gaziantep) rastlandığı söylenebilir. • Ayrıca kökleri Şamanlığa kadar uzanan âşık oyunları Türklerin yanı sıra başka milletlerde de görülmektedir. Ersevim, Dionisos-Zagreus mit’inde, bebek Dionisos’un oyuncakları arasında âşık kemikleri de bulunduğunu belirtilmektedir

 • Söz konusu oyun yaygın olarak çizilmiş daire içerisi de her oyuncunun eşit

• Söz konusu oyun yaygın olarak çizilmiş daire içerisi de her oyuncunun eşit sayıda âşıklarını dizmesi ve oyuncuların eşit mesafeden daire içindeki âşıkları vurarak dışarıya çıkarmaya çalışması şeklinde oynanmaktadır fiziksel, psiko-motor, sosyal gelişime faydalı olduğu da söylenebilen âşık oyunlarına başlarken âşık atan şu sözü söyler: “Aş sakkaları teper tokuş değmeleri menim. ” Bunu söylemenin sebebi; Aşığın; taşa, çöpe, ayağa değdiği zaman, karşı taraf aşığı almak için herhangi bir hak iddia etmemesidir

GÜREŞ • Güreş, insanlık ile özdeş şekilde bugüne kadar var olduğu söylenebilir. Diğer bir

GÜREŞ • Güreş, insanlık ile özdeş şekilde bugüne kadar var olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle hemen her kültürün bünyesine nüfus etmiş dünyanın en eski sporlarından bir tanesidir • Güreşin Türk kültür tarihinde büyük yeri olması nedeniyle Türklerin örflerine ve geleneklerine de girmiştir. Ayrıca çeşitli yörelerde farklı şekillerde yapılmış ve yapılmaktadır • Dahası, güreş Türkler için bir spor olmaktan öte gerek düğün gerek milli törenlerde düzenlenerek, kültür simgesi olarak görülmektedir • Dolayısıyla güreş, tarihi süreç ile ortaya çıkan, yağlı, aba ve şalvar güreşleri gibi farklı formlarını da bünyesinde barındıran spor dalıdır

YAĞLI GÜREŞ • Yağlı güreşlerin 4500 yıl önce eski toplumlar tarafından yapıldığı söylenebilir. •

YAĞLI GÜREŞ • Yağlı güreşlerin 4500 yıl önce eski toplumlar tarafından yapıldığı söylenebilir. • Dahası dünyanın en eski spor organizasyonlarından bir tanesi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin pek çok manevi değerleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olduğu söylenebilir

ABA GÜREŞİ • Aba güreşi sadece Anadolu’da kullanılan bir ifade olmakla beraber Asya Türk

ABA GÜREŞİ • Aba güreşi sadece Anadolu’da kullanılan bir ifade olmakla beraber Asya Türk toplumları tarafından Uluttuk, Balban Küröş ve Çapan olarak adlandırılmaktadır • Aba güreşi bünyesinde “aba”, “kuşak”, “şort” ve “köynek” motiflerini barındırmaktadır. Aba; kolsuz, omuz ve sırt bölgeleri deri ile kaplanmış, keçi kılı, deve tüyü ya da dövme yünden yapılan kalın kumaştır • Kuşak ise; güreşçinin göbek hizasında bağladığı yün, keten, kendir ya da pamuktan yapılan bir kumaştır • Şort; kıldan dokunan ve sporcunun diz üzerinden beline kadar giydiği elbise olarak tanımlanabilir • Son olarak ise aba güreşinde kullanılan “köynek”i abanın altına giyilen genellikle beyaz renkte yarım kol şeklindeki bir giyim unsuru olarak nitelendirilebilir

ŞALVAR • İlk olarak Tıva Türklerinde M. S. 9. yy. da rastlanılmıştır. • Şalvar

ŞALVAR • İlk olarak Tıva Türklerinde M. S. 9. yy. da rastlanılmıştır. • Şalvar güreşi; adını giysisinden alan ve keçi kılından sağlamca dokuma, diz kapağı üstü şort uzunluğunda ki bir kıyafetle yapılan geleneksel bir güreştir. Türkiye’de şalvar güreşi iki farklı şekilde organize edilmektedir. Federasyonun ya da İl müdürlüklerinin tertiplediği resmi müsabakalar ve resmi müsabakaların dışında gerçek ya da tüzel kişiler tarafından düzenlenen müsabakalar şeklinde kategori edilmektedir

UKURUK SALMAY YARIŞI • Ukuruk salmay yarışı, yabani veya şimdilerde olduğu gibi yarı yabani

UKURUK SALMAY YARIŞI • Ukuruk salmay yarışı, yabani veya şimdilerde olduğu gibi yarı yabani yetişkin atları adı geçen sırıkla yakalama yarışına denilmektedir. 3 -5 yılkı çobanları bir araya geldiğinde, her çoban kendi yılkı sürüsü içinden semiz, tüyleri parlayan, başı dik, yerinde duramayıp sürekli sağa – sola koşup zıplayan, diğer aygırla saldırarak sindirmiş dominant bir aygırı seçerler. Çobanlar kendi sürüsünden seçtiği ata ile yarışamaz, diğer yılkı sürüsünün çobanı ancak yakalama yarışına katılabilmektedir. Her çoban diğer yılkı sürüsü çobanının seçtiği atla yarışmaktadır. • Sonra çobanların hepsi birden bindikleri atlarla diğer yılkının içinden seçilmiş hırçın yabani atın peşine ellerindeki ukurukları ile birlikte düşerler Kim önce ukuruk salıp atı yakalar, üzerine binip durabilir, sakinleştir ve o ata bundan böyle eyer vurulacağını kabullendirebilir ise oyunun galibi sayılmaktadır

KAYNAKÇA • https: //s 3. amazonaws. com/academia. edu. documents/61817099/2. _Turkmen-kanat-ulakbim_Turkish_Studies 20200117 -5879310 ddo 3

KAYNAKÇA • https: //s 3. amazonaws. com/academia. edu. documents/61817099/2. _Turkmen-kanat-ulakbim_Turkish_Studies 20200117 -5879310 ddo 3 y. pdf? response-contentdisposition=inline%3 B%20 filename%3 DORTA_ASYA_TURK_HALKLARINDA_KADIM_BIR_ATL. pdf&X-Amz-Algorithm=AWS 4 HMAC-SHA 256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ 6 BANSTDDAAS%2 F 20200418%2 Fus-east-1%2 Fs 3%2 Faws 4_request&X-Amz. Date=20200418 T 071421 Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Security. Token=IQo. Jb 3 Jp. Z 2 lu. X 2 Vj. ELX%2 F%2 F%2 F%2 F%2 Fw. Ea. CXVz. LWVhc 3 Qt. MSJHMEUCIQDi. NCQj 2 t. Obb%2 F 2 z. Sg. Ua 8 O 3 m. Vh. PKH 2 h 0 q. MXg. C 2 t. Or 1 Tt 3 QIge. CRRQF 7%2 FXKdw 5 PAwl 7 YDx 66 ou. KXd 5 y. N%2 Bp. Mrrs. AC 9 od 0 qv. QMIzv%2 F%2 F%2 F%2 FARAAGgwy. NTAz. MTg 4 MTEy. MDAi. DAMGBU%2 BLyhnccn 4 Ut. Sq. RA 1 q. Lj 7%2 Fw. IMOsv. W 2 k%2 F 65 W %2 BXiic. Z%2 F 1 Xqmsx. GKme. W 5 CNYc 9 s. HKs. Kwm. UDTy. Nn 6%2 F 1 BU 8349 P%2 Fl. Mmh 3 PJu. Otfk. BR 8 q. AHyh. RRs. KBw 6 yp. Wpm 0 e 8 e. Llz %2 BNnylslq 2 y. NX 7 i. QE%2 Bfzk. YNLRBq. AEx. CSQFw 0 fbg%2 BTeq. Lv. KLj. LM 8 r 3 czi. Vm. DSp. ETv 9 oa. Zwvd. CQr. IRmg. FFz 5 ORkw. HOoa. L 1 JYp HBpm 8 HKwb. PNs. Vx. SBn. WWSn. Que 8 GTn. LShy. DDJKf 2 p. U%2 Ba. BPx. J 6 g. Ki. ITwg. IEfsy. BGH 1 PQgyjm. RHw. TVTD%2 F 1 Nbx 0 Nm. SNlx. D 5 RI CIzx. AKZi. I 27 Ks. XZPNma. Wrc. ZQl. Ex. ONf. Jzen. Udfpd. OLCLue. IZK 5 E%2 FMS 0 ah. XYUl 5 g. NUBGN 6 ot. Us 2 JS 6 D 1 Ydm. Shfas 24 ZWZSqoe 8 Ny 31 IE 7 Jv. Lp 242 x 5 KIpml. PHr. Rp. L 6%2 Bllc 2 YJXCOMBDb. Cc. Ts. SI%2 BNp. BNjvh 9 zkg. G 1 l%2 Fzh. Kd. Cmsy. Qq 0 Qmh. Jp 9 Tt. VCXzk. Clhd 5 po. NBq ga. Od. XRJ 3%2 FICxl. Nm. IAc. SQi%2 B 09 OKw. Zlia. Hh. F 7 V 7 EICLk. RYXRq 9 s. MMWP 6 v. QFOus. BIj. RTi. QZJzam 0 OT 3%2 FAtu 96 k. On. SPv. Ijt. Q 8 l. T unl 3 k%2 Fxfzl. YD 7 Cit. Wse. I 5 z 6 BG 0 QYg. FHb. Qq. VSDd. K 4 l%2 BGVGg. ZETR 6 HA%2 Fa 28 ZGIm 4 Qm 4 Rq. Tec. Sa. FB 5 geh. NPri 1 Rf. F 2 Mh. X%2 BQ 2 Fmk. G 31 Cx. V 2 f. SDTminq. AA 0 m. AD 78 ux. L 8 TLmc. Rd. BFE 7 MORJ 2 k 0 An. Kh. Bc. Mvrrbtzzho. Wmf 1 h 5 UDq. Dgw. JEFs. Zs 8 Uwu. H%2 FSERw xk. Zn. Iv 9 Rhrh 9 QBt. Us 9 c 2 om. XRK 8 KB 08 n. Q 0 Jd. SPy 8 Vx. Jjos 8 jhf. Rq. I 3 ul 793 Gu%2 Bd%2 FSTGo 0 v. GUKkq 8 XCIFv. EZuu 0583%2 F 0 Hzh%2 F JA%3 D%3 D&X-Amz-Signed. Headers=host&X-Amz. Signature=e 0 d 4291 c 531700 a 6511 c 9 ed 3317 cf 2 d 4 f 28385 d 5 ed 221 e 6301 eaf 4911 f 5 a 42 e 0