TRK ETM SSTEMNN YAPISI BLMLE LGL SORULAR 1

  • Slides: 10
Download presentation
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 1. 2. 3. 4. 5. Eğitimde sistem kavramı nedir? Sistemin öğeleri

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 1. 2. 3. 4. 5. Eğitimde sistem kavramı nedir? Sistemin öğeleri nelerdir? Okul alt sistemleri nelerdir? Okulun üst sistemleri nelerdir? Milli Eğitimin merkez örgütünde hangi birimler yer alır? 6. Milli Eğitimin Taşra Teşkilatı hangi birimlerden oluşur 7. Yurt dışı teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

SİSTEM NEDİR VE ÖĞELERİ • • sistemin yapısı Sistemin öğeleri – – – Girdi

SİSTEM NEDİR VE ÖĞELERİ • • sistemin yapısı Sistemin öğeleri – – – Girdi Dönüşüm süreci Çıktı Geri bildirim çevre

OKULUN ALT SİSTEMLERİ Okulun alt sistemleri şunlardır: 1. 2. 3. 4. 5. Yönetim alt

OKULUN ALT SİSTEMLERİ Okulun alt sistemleri şunlardır: 1. 2. 3. 4. 5. Yönetim alt sistemi Üretim alt sistemi Alış veriş alt sistemi Uyarlama alt sistemi Yaşatma alt sistemi

OKULUN ÜST SİSTEMLERİ Sistemin üst sistemleri şunlardır: 1. Üst sistem 2. Süper sistem 3.

OKULUN ÜST SİSTEMLERİ Sistemin üst sistemleri şunlardır: 1. Üst sistem 2. Süper sistem 3. Süper sistem

MERKEZ ÖRGÜTÜ • Bakanlık merkez örgütü şu birimlerden oluşur: • • Bakana bağlı birimler

MERKEZ ÖRGÜTÜ • Bakanlık merkez örgütü şu birimlerden oluşur: • • Bakana bağlı birimler Bakan yardımcılarına bağlı birimler Taşra teşkilatı Yurt dışı teşkilatı

TAŞRA TEŞKİLATI • Taşra teşkilatının başında vali bulunur ilçede ise kaymakam yer alır. 1.

TAŞRA TEŞKİLATI • Taşra teşkilatının başında vali bulunur ilçede ise kaymakam yer alır. 1. İl veya ilçe milli eğitim müdürü 2. Müdür yardımcıları 3. Şef ve memurlar

YURT DIŞI TEŞKİLATI • Yurt dışı teşkilatı Türk vatandaşlarının yoğun olduğu yerlerde kurulur •

YURT DIŞI TEŞKİLATI • Yurt dışı teşkilatı Türk vatandaşlarının yoğun olduğu yerlerde kurulur • Eğitim ataşeliği • Eğitim müşavirliği