TRHY SE SOLRN TERMLN ENERGI S pozvnm na

  • Slides: 2
Download presentation
TRHY SE SOLÁRNÍ TERMÁLNÍ ENERGIÍ S pozváním na konferenci a bussiness missions pro podnikatele

TRHY SE SOLÁRNÍ TERMÁLNÍ ENERGIÍ S pozváním na konferenci a bussiness missions pro podnikatele v oboru Přestože trh s fototermálními systémy neustále vzrůstá, cíle stanovené Evropskou komisí k roku 2010 nebude jednoduché splnit (White Paper, 2003: přechod k OZE a snižování emisí skleníkových). Nejvíce aktivními zeměmi jsou v této oblasti Německo, Rakousko, Řecko a Kypr, kteří představují 77, 3% dosažené kapacity solárních termálních systémů v EU pro 22, 5% populace EU. Je evidentní, že více vyrovnaný vývoj solárního termálního trhu pro celou evropskou 25 je žádoucí. Podpora poskytnuta primárně národním výrobcům a montérům a druhotně klíčovým politickým tvůrcům na nových evropských trzích zvýší jejich schopnosti a pomůže jim překonat jejich existující bariéry. Na toto se zaměřuje program Inteligentní energie pro Evropu (IEE Inteligent Energy for Europe), který spolufinancuje projekt TRANS-SOLAR a je zaměřen na předání zkušeností s vývojem trhů se solární termální energií v Evropě. Projekt je koordinován Centrem obnovitelných energií v Řecku, zatímco v jádru týmu se účastní organizace ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) a ARSENAL (Austrian Research Centers). Cílovými zeměmi, kde budou tyto zkušenosti analyzovány a předávány, tedy partneři projektu jsou Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko a Maďarsko. Stav a vývoj trhu bude v každé zemi prezentován na 7 dvoudenních konferencích se zahraniční účastí následovaných Business missions, které budou již zacílené především na podnikatele působící v tomto segmentu trhu. Klíčové otázky: • Marketing a financování • Politické otázky • Evropské standardy a certifikace Solar Keymark • Specifika zemí • Obchodní prezentace Evropští experti poskytnou účastníkům setkání informace o stavu rozvoje evropského solárního termálního sektoru. Vytváření rozsáhlé sítě a obchodní spolupráce budou umožněny v průběhu akcí podnikatelských firem, které se budou konat vždy 2. den, tzv. Business Missions. Po obchodních prezentacích evropských solárních termálních společností se delegáti účastní tváří v tvář na předem stanovených obchodních setkáních. Setkání budou vytvořeny na základě registrace zainteresovaných stran.

Hlavní aktéři • distributoři/instalační firmy • výrobci • experti v oblasti solární energie •

Hlavní aktéři • distributoři/instalační firmy • výrobci • experti v oblasti solární energie • představitelé nejvýznamnějších firem • národní asociace • projektanti • politici Jedním z výstupů projektu je i Národní zpráva (National Report), která popisuje stav a vývoj v dané oblasti a bude poskytnuta účastníkům konferencí, a v případě zájmu nejen za Českou Republiku, ale i z dalších partnerských zemí pro jejich srovnání. První akce se bude konat v Praze, 26. -27. února, v prostoru Křižíkových pavilónů – Pavilon B, za budovou Průmyslového paláce na Výstavišti Praha 7 – Holešovice. Konference 26. – 27. 2. 2009 (cca 10: 00 – 17: 00, 10: 00 - 13: 00) Business Missions 27. 2. 2009 (cca od 13: 00) Business missions budou probíhat ve stejných prostorách s možností zajištění nápomocného překladatele (AJ-ČJ), pro jednotlivá setkání budou připraveny v zázemí stoly pro cca 30 min setkání. Při přihlašování na business missions, prosím, uveďte potřebu překladatele a především zájem o setkání se zahraničními partnery, buď jmenovitě společnost nebo zemi projektových partnerů (Rakousko, Řecko, Polsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Maďarsko), především pak Rakousko, Řecko. Na základě přihlášek bude vytvořen harmonogram setkání. Druhá, následující akce je plánována na 16. -17. dubna v Budapešti. Pro více informací o akcích a projektu ve všeobecnosti navštivte, prosím, projektovou stránku: www. cres. gr/trans-solar nebo nás kontaktujte. Koordinátor: Centrum pro obnovitelné energie (COE), Řecko Mrs. Kiki Papadopoulou E-mail: [email protected] gr Tel: +30 210 6603310 Zastoupení v České Republice a organizátor konference City. Plan spol. s r. o. , www. cityplan. cz Ms. Hana Koryntová E-mail: hana. [email protected] cz