Trepartsmidler FTFomrdet Udgangspunktet De overordnede kriterier fordeling af

  • Slides: 9
Download presentation
Trepartsmidler FTF-området

Trepartsmidler FTF-området

Udgangspunktet • De overordnede kriterier fordeling af midlerne • Kunne vi ”booste” regionen, så

Udgangspunktet • De overordnede kriterier fordeling af midlerne • Kunne vi ”booste” regionen, så vi fokuserede på et bestemt tema eller flere? Koncept Uddannelse Omsætning og implementering

Udgangspunktet • De overordnede kriterier fordeling af midlerne • Kunne vi ”booste” regionen, så

Udgangspunktet • De overordnede kriterier fordeling af midlerne • Kunne vi ”booste” regionen, så vi fokuserede på et bestemt tema eller flere? – Der er tale om tre ”søjler” med forskellig beslutningsstruktur – Svært at fastlægge, da uddannelse er en integreret del af en organisation – Ville kræve en noget mere grundig forberedelse

Udgangspunktet • Aftalens definition af kompetenceudvikling i uddrag: • Kompetenceudvikling er udvikling af ny

Udgangspunktet • Aftalens definition af kompetenceudvikling i uddrag: • Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder eller/og holdninger hos medarbejderne. – Ikke kun kurser, faglig opdatering og almen uddannelse – Også på arbejdspladsen i arbejdssituationen

Fælles fokusområder 2009 -2010 • Patientforløb og arbejdsgange, fx – Uddannelse af forløbskoordinatorer –

Fælles fokusområder 2009 -2010 • Patientforløb og arbejdsgange, fx – Uddannelse af forløbskoordinatorer – Implementering af sundhedsaftalen – Tværfaglige metodekurser • Sundhed og trivsel, fx – – Implementering af aftale om Sundhed og Trivsel Sundhedscoach Lederværktøjer (MUS/GRUS) Faglig vejledning • Pædagogik og undervisning – Patientundervisning – Mentor for nyansatte – Klinisk vejledning studerende/elever

Fælles fokusområder • Særlige kliniske fokusområder, fx. – Rehabilitering – Den kritisk syge patient

Fælles fokusområder • Særlige kliniske fokusområder, fx. – Rehabilitering – Den kritisk syge patient – Klinisk faglige kurser • Kvalitetsudvikling, fx. – Kliniske retningslinjer – Audit – Akkreditering

2010 -2011 • Fordelingen ser fornuftig ud. Der var fra alle sider forståelse for

2010 -2011 • Fordelingen ser fornuftig ud. Der var fra alle sider forståelse for og åbenhed omkring, at fordelingen af midler ikke er 100 % retfærdig i forhold til fordelingen af antal ansatte. • Positivt at mødes om organisations- og medarbejderudvikling i stedet for alene om potentielle konfliktområder som løn og afskedigelser. • Fastholder kriterierne – de har virket, men det lokale beslutningsfora opfordrer de enkelte foraer på institutionen til at drøfte og beslutte mere fokuserede indsatsområder ud fra disse fem fokusområder. • Hvordan deler man viden om, at man har planer om at igangsætte et større forløb, og at der evt. er plads til ansatte fra andre driftsområder? (HR-kredsen kan være bindeleddet? .

En eftertanke • Det har været enkelt at arbejde med – fælles mål i

En eftertanke • Det har været enkelt at arbejde med – fælles mål i den lokale gruppe – planen fulgt osv. • Skulle vi i det koordinerende forum have besluttet et til to fælles temaer, som understøttede en regional satsning og tværfaglighed? • Kunne de tre foraer have spillet mere sammen?