TRENING SOCIJALNIH VJETINA Sociorehabilitacijski program Klinika za psihijatriju

  • Slides: 17
Download presentation
TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA Sociorehabilitacijski program Klinika za psihijatriju KB Dubrava

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA Sociorehabilitacijski program Klinika za psihijatriju KB Dubrava

 • Najveće posljedice psihičkih i mentalnih poremećaja osjećaju se u području socijalnog funkcioniranja

• Najveće posljedice psihičkih i mentalnih poremećaja osjećaju se u području socijalnog funkcioniranja osobe. • Ljudi su socijalna bića i streme interakciji s drugima. • Nedostatak socijalnih odnosa štetne posljedice na mentalno zdravlje. • Lista socijalnih vještina je jako dugačka. • Većina nas nije ni svjesna što su sve socijalne vještine već ih smatra dijelom svakodnevnog života. • Za neke osobe socijalizacija nije lagana jer imaju manjak socijalnih vještina ili se ne osjećaju ugodno u socijalnim interakcijama.

Što su socijalne vještine? • Socijalne vještine su ponašanja, verbalna i neverbalna, koja koristimo

Što su socijalne vještine? • Socijalne vještine su ponašanja, verbalna i neverbalna, koja koristimo s ciljem učinkovitog komuniciranja sa drugim osobama. • Određene su kulturom, vjerovanjem i stavovima. • Mijenjaju se konstantno i razvijaju kroz naš život. • Tko koristi socijalne vještine kako bi efikasno bio u kontaktu sa prijateljima, obitelji, suradnicima i strancima je socijalno kompetentan.

Neki primjeri socijalnih vještina su: • • kontakt očima tijekom komuniciranja sa drugom osobom

Neki primjeri socijalnih vještina su: • • kontakt očima tijekom komuniciranja sa drugom osobom smiješenje prilikom pozdrava s nekim rukovanje prilikom susreta s nekim korištenje pravog tona i glasnoće glasa flertanje izražavanje svoga mišljenja pred drugim ljudima opažanje tuđih emocija i izražavanje empatije prikladne emocionalne reakcije (plakanje kad se nešto tužno dogodi, . . . )

Što je trening socijalnih vještina? • Trening socijalnih vještina je psihoterapijska tehnika čiji cilj

Što je trening socijalnih vještina? • Trening socijalnih vještina je psihoterapijska tehnika čiji cilj je pomoći osobama da poboljšaju svoje socijalne vještine i tako postanu socijalno kompetentniji. • Trening socijalnih vještina je dominantno bihevioralna terapija ali i kognitivni pristup se također može koristiti u nekim situacijama kako bi se pojačao učinak TSV-a. • Ovaj psihoterapijski pristup se može primjenjivati u individualnom ili grupnom settingu.

Koje su koristi od TSV-a? • TSV se najčešće koristi kod osoba koje imaju

Koje su koristi od TSV-a? • TSV se najčešće koristi kod osoba koje imaju dijagnozu nekog mentalnog ili psihološkog poremećaja i čiji simptomi uključuju siromašno socijalno funkcioniranje. • Osim toga, bilo tko želi poboljšati svoje socijalne vještine ili socijalno povjerenje može imati koristi od ove vrste psihoterapije. • Glavni poremećaji koji su praćeni socijalnom disfunkcijom su: RAZLIČITI § autizam CILJEVI I STRATEGIJE § shizofrenija ZA RAZLIČITE POREMEĆAJE § socijalna anksioznost ili socijalna fobija

 • TSV može biti jako učinkovit i može pomoći ljudima da nauče neophodne

• TSV može biti jako učinkovit i može pomoći ljudima da nauče neophodne vještine ali je vrlo rijetko jedini oblik terapije kod određene osobe. • Najčešće je u podlozi neki drugi razlozi zašto osoba osjeća socijalnu disfunkcionalnost koja zahtjeva tretman bilo lijekovima bilo kombiniranim psihoterapijskim pristupom.

Antisocijaln o ponašanje Anksioznos t i stres Socijalna izolacija Manjak socijalnih vještina Nisko samopouzd

Antisocijaln o ponašanje Anksioznos t i stres Socijalna izolacija Manjak socijalnih vještina Nisko samopouzd anje Kognitivni deficit

 • Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza puno je faktora koji pridonose

• Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza puno je faktora koji pridonose pogoršanju socijalnih vještina, ali isto tako utječu i na ostala područja života. – Npr. , manjkavost socijalnih vještina uzrokuje socijalnu izolaciju, a sama socijalna izolacija pogoršava socijalne vještine. • Tretirajući samo jedno područje kruga bez tretiranja ostalih biti će besmisleno, tj. pojavljivati će se konstantno neki drugi problemi. – Npr. nema smisla naučiti socijalne vještine ukoliko je netko previše anksiozan da bi ih koristio.

Razlozi socijalne disfunkcionalnosti § osoba ne zna kako odgovarajuće reagirati u situaciji § osoba

Razlozi socijalne disfunkcionalnosti § osoba ne zna kako odgovarajuće reagirati u situaciji § osoba ne upotrebljava adekvatnu socijalnu vještinu kada je to potrebno § socijalno prikladno ponašanje potisnuto je socijalno neprikladnim ponašanjem

SOCIOREHABILITACIJSKI PROGRAM TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA • Cilj programa je poboljšanje socijalnog funkcioniranja bolesnika •

SOCIOREHABILITACIJSKI PROGRAM TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA • Cilj programa je poboljšanje socijalnog funkcioniranja bolesnika • Svrha povećanje vaninstitucionalnih oblika liječenja – posttretman

 • trening različitih socijalnih vještina § komunikacijske vještine (uvijek zajedničke svim oblicima programa

• trening različitih socijalnih vještina § komunikacijske vještine (uvijek zajedničke svim oblicima programa i svim skupinama) § vještine rješavanja konflikata § vještine stvaranja kvalitetnih odnosa § vještine asertivnosti

SAMO-MOTIVACIJA TEST SAMOMOTIVACIJE LJESTVICA NESPOSOBNOSTI PO SHEEHANU UPITNIK RAZRJEŠAVANJA KONFLIKATA NOŠENJE S EMOCIJAMA- test

SAMO-MOTIVACIJA TEST SAMOMOTIVACIJE LJESTVICA NESPOSOBNOSTI PO SHEEHANU UPITNIK RAZRJEŠAVANJA KONFLIKATA NOŠENJE S EMOCIJAMA- test prepoznavanja i strategije za nošenje VJEŽBE ZA KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE IGRANJE ULOGA PROCJENA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE TEHNIKE ZA PROMJENE ODNOSA

socijalna fobija/sramežljivost • izbjegavaju određene situacije i kojima misle da bi se osramotili i

socijalna fobija/sramežljivost • izbjegavaju određene situacije i kojima misle da bi se osramotili i bilo kakav oblik “izlaganja” • problem na radnom mjestu / školi (fakultetu) • radi se na poboljšanju komunikacijskih i socijalnih vještina • povećava samopouzdanje i sliku o sebi • dobar feedback okoline • primjenjiv isti model i kod izbjegavajućeg poremećaja osobnosti

psihotični poremećaji • kognitivni i emocionalni deficiti (rješavanje problema, radno pamćenje, pažnja) • radno

psihotični poremećaji • kognitivni i emocionalni deficiti (rješavanje problema, radno pamćenje, pažnja) • radno i socijalno funkcioniranje otežano ili potpuno onemogućeno • osnovne socijalne vještine za funkcioniranje • nekritični prema sebi ili disimuliraju • teško ih je učiti promjeni – program jako strukturiran, manje cjeline . . .