Trening ivotnih vjetina za uenike 3 i 4

  • Slides: 26
Download presentation
Trening životnih vještina za učenike 3. i 4. razreda OŠ pilot program provoditelj programa:

Trening životnih vještina za učenike 3. i 4. razreda OŠ pilot program provoditelj programa: Ksenija Petrović Ljubotina dipl. uč.

Trajanje programa • Dvije godine • 2007. /08. provodio se u trećim razredima osnovne

Trajanje programa • Dvije godine • 2007. /08. provodio se u trećim razredima osnovne škole • 2008. /09. nastavak programa u četvrtim razredima osnovne škole

Frekvencija održavanja radionica • Jednom tjedno na satovima razredne zajednice.

Frekvencija održavanja radionica • Jednom tjedno na satovima razredne zajednice.

Obuhvaćenost pilot programom • 4 riječke škole: OŠ Kozala, OŠ Brajda, OŠ Podmurvice, OŠ

Obuhvaćenost pilot programom • 4 riječke škole: OŠ Kozala, OŠ Brajda, OŠ Podmurvice, OŠ Srdoči • 1 županijska škola: OŠ Viškovo • Ukupno 300 učenika

Radni materijal • Priručnik za učitelje • Priručnik za učenike

Radni materijal • Priručnik za učitelje • Priručnik za učenike

Zašto početi s prevencijom ovisnosti već u 3. razredu? • Prva iskustva sa sredstvima

Zašto početi s prevencijom ovisnosti već u 3. razredu? • Prva iskustva sa sredstvima ovisnosti učenici stječu u 5. razredu OŠ, a poneki i ranije.

Program Treninga životnih vještina. . . • . . . sastoji se od 8

Program Treninga životnih vještina. . . • . . . sastoji se od 8 radionica. • U svakoj radionici obrađuje se po jedna tema značajna za razvoj cjelokupne učenikove osobnosti.

Teme radionica TŽV • • Samopoštovanje • Suočavanje sa stresom Donošenje odluka • Komunikacijske

Teme radionica TŽV • • Samopoštovanje • Suočavanje sa stresom Donošenje odluka • Komunikacijske Pušenje vještine Reklamiranje • Socijalne vještine • Zauzimanje za sebe

1. Samopoštovanje • visoko / nisko samopoštovanje. Učenici koji imaju dobro mišljenje o sebi

1. Samopoštovanje • visoko / nisko samopoštovanje. Učenici koji imaju dobro mišljenje o sebi manje eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i lakše sklapaju prijateljstva.

2. Odlučivanje • Model donošenja odluka: Stani – Razmisli – Kreni! • Učenici su

2. Odlučivanje • Model donošenja odluka: Stani – Razmisli – Kreni! • Učenici su skloni brzopletom odlučivanju, na ovoj radionici uče razmišljati prije donošenja odluke.

3. Pušenje • Izbor: Pušiti ili ne pušiti! • Učenici eksperimentiraju s duhanom u

3. Pušenje • Izbor: Pušiti ili ne pušiti! • Učenici eksperimentiraju s duhanom u sve mlađoj dobi. • Utjecaj roditelja, medija i društva u cjelini. • Na radionici učenici dobivaju informacije o učincima duhana na tjelesne sustave.

4. Reklamiranje Oglašivači su u svojim reklamnim porukama sve češće usmjeravaju na mlade. Na

4. Reklamiranje Oglašivači su u svojim reklamnim porukama sve češće usmjeravaju na mlade. Na radionici učenici kritički procjenjuju reklame i postaju svjesniji manipulacije koje takve reklame sadrže, s posebnim naglaskom na skrivene poruke.

5. Suočavanje sa stresom • . . . situacija kad je potrebno uložiti dodatne

5. Suočavanje sa stresom • . . . situacija kad je potrebno uložiti dodatne napore radi postizanja ravnoteže. • Na radionici se govori o psihičkim i fizičkim promjenama u organizmu izazvanim stresom, o izvorima stresa kao i o načinima suočavanja sa stresom.

6. Komunikacijske vještine • Dobre komunikacujske vještine omogućavaju učenicima da lakše ukažu na svoje

6. Komunikacijske vještine • Dobre komunikacujske vještine omogućavaju učenicima da lakše ukažu na svoje probleme i osjećaje. Na taj način učenici su manje podložni rizičnim ponašanjima. • Tema radionice su verbalna i neverbalna komunikacija, te razumijevanje svojih i tuđih osjećaja

7. Socijalne vještine • Stvaranje prijateljstva značajan je preduvjet za razvoj učenikove osobnosti. •

7. Socijalne vještine • Stvaranje prijateljstva značajan je preduvjet za razvoj učenikove osobnosti. • Na radionici se govori o načinima razvijanja zdravog prijateljstva i prepoznavanju “prijatelja” koji ga navode na eksperimentiranje s duhanom, alkoholom ili drogama.

8. Zauzimanje za sebe • Asertivnost predstavlja zauzimanje za sebe uz poštivanje drugih. •

8. Zauzimanje za sebe • Asertivnost predstavlja zauzimanje za sebe uz poštivanje drugih. • Na radionici uče o načinima “kako reći ne” u situacijama kada nešto ne žele učiniti, a da ne povrijede sugovornika.

Posebnosti TŽV za 3. razrede OŠ • Rječnik • Uklapanje u druge nastavne programe

Posebnosti TŽV za 3. razrede OŠ • Rječnik • Uklapanje u druge nastavne programe • Zadatak plus • Pismo za roditelje

Evaluacija programa • Anketni upitnik proveden sa svim učenicima koji su uključeni u program

Evaluacija programa • Anketni upitnik proveden sa svim učenicima koji su uključeni u program i sa isto toliko učenika koji nisu uključeni u program (eksperimentalna i kontrolna grupa) • Upitnik se proveo prije početka provođenja programa (listopad 2007. ) i nakon završetka programa (svibanj 2009. ) na istoj populaciji.

 • Upitnik za učenike na kraju prve godine provođenja programa • Upitnik za

• Upitnik za učenike na kraju prve godine provođenja programa • Upitnik za roditelje na kraju prve godine provođenja programa

Rezultati upitnika za roditelje • 107 (31%) je ispunilo upitnik – 104 (97%) je

Rezultati upitnika za roditelje • 107 (31%) je ispunilo upitnik – 104 (97%) je napisalo da program smatraju korisnim za svoje dijete – 2 (2%) roditelja nisu baš sigurna u korisnost programa – 1 (1%) roditelj se izjasnio da je program štetan za njegovo dijete

Problemi u radu • TŽV umjesto sata tjelesno-zdravstvene kulture • Nedovoljna uključenost učitelja u

Problemi u radu • TŽV umjesto sata tjelesno-zdravstvene kulture • Nedovoljna uključenost učitelja u program (u nekim razredima) • Nedovoljna zainteresiranost roditelja za program • Priprema razrednih odjela za ovakav rad (motivacija)

Hvala na pozornosti!

Hvala na pozornosti!