Treci multimedialne kodowanie przetwarzanie prezentacja Odtwarzanie treci multimedialnych

  • Slides: 9
Download presentation
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1

Atom wodoru Anna Barczyńska informatyka + 2

Atom wodoru Anna Barczyńska informatyka + 2

PROGRAM WYKŁADU 1. Trochę historii 2. Niels Bohr 3. Postulaty Bohra 4. Promień orbity

PROGRAM WYKŁADU 1. Trochę historii 2. Niels Bohr 3. Postulaty Bohra 4. Promień orbity atomu wodoru informatyka + 3

Trochę historii gr. atomos – niepodzielny J. J. Thomson zaproponował pierwszy model budowy atomu

Trochę historii gr. atomos – niepodzielny J. J. Thomson zaproponował pierwszy model budowy atomu „ciasto z rodzynkami”. Demokryt - wprowadzenie pojęcia atomu Ponownie hipoteza atomu pojawiła się w pracach Johna Daltona . ok. 400 p. n. e ok. 1803 r. 1904 r. 1913 r. 1897 r. 1911 r. Joseph John Thomson odkrył ujemnie naładowane cząstki – elektrony. Ernest Rutherford odkrył jądro atomowe. Niels Bohr przedstawił nowy model budowy atomu 4

Niels Bohr Niels Henrik David Bohr (1885 – 1962) – duński fizyk, otrzymał Nagrodę

Niels Bohr Niels Henrik David Bohr (1885 – 1962) – duński fizyk, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1922 za opracowanie badania struktury atomu. Urodził się w Kopenhadze jako syn Christiana Bohra, profesora fizjologii uniwersytetu w Kopenhadze i Ellen Adler, pochodzącej z bogatej żydowskiej rodziny aktywnej w duńskich kołach finansowych i politycznych. Niels Bohr uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Kopenhadze w 1911 roku. W Manchesterze podjął pod nadzorem Ernesta Rutherforda pracę nad teorią budowy atomu opierając się na teoriach Rutherforda, a w 1913 roku opublikował pracę, w której opisał swój model budowy atomu wodoru. Bohr był orędownikiem najbardziej egzotycznych idei mechaniki kwantowej, czyli zjawiska dualizmu korpuskularno-falowego oraz zasady nieoznaczoności. Niels Henrik David Bohr (1885 – 1962) Źródło: http: //pl. wikipedia. org/wiki/Niels_Bohr informatyka + 5

Postulaty Bohra Elektron nie może poruszać się w dowolnej odległości od jadra, ale wyłącznie

Postulaty Bohra Elektron nie może poruszać się w dowolnej odległości od jadra, ale wyłącznie po jednej ze ściśle określonych orbit. Podczas ruchu po takiej orbicie energia elektronu się nie zmienia. nh mvr= 2π n=1, 2, 3… m- masa elektronu v- prędkość elektronu r- promień orbity h- stała Plancka

Postulaty Bohra Elektron przeskakujący między dwiema orbitami emituje lub pochłania foton, którego energia jest

Postulaty Bohra Elektron przeskakujący między dwiema orbitami emituje lub pochłania foton, którego energia jest równa energii elektronu na obu orbitach. Absorpcja fotonu Emisja fotonu informatyka +

Promień orbity atomu wodoru rn=n 2 r 1 r 2=4 r 1 r 3=9

Promień orbity atomu wodoru rn=n 2 r 1 r 2=4 r 1 r 3=9 r 1 r 4=16 r 1 informatyka + 8