Trea e Twinning konferencija Doboj 11 i 12

  • Slides: 24
Download presentation
Treća e. Twinning konferencija, Doboj 11. i 12. 10. 2018. godine Almina Šatrović, Državna

Treća e. Twinning konferencija, Doboj 11. i 12. 10. 2018. godine Almina Šatrović, Državna služba za podršku www. etwinning. net

Oznaka „e. Twinning škola“ www. etwinning. net

Oznaka „e. Twinning škola“ www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ § Dodjeljene oznake e. Twining škole 2018. godine § U Bosni

„e. Twinning škola“ § Dodjeljene oznake e. Twining škole 2018. godine § U Bosni i Herecegovini 8 škola dobilo poziv za popunjavanje prijave § 7 škola pristupilo popunjavanju § 1 škola nije započela prijavu www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ § 6 škola ispunilo sve kriterije 1. JU Srednja ekonomska škola,

„e. Twinning škola“ § 6 škola ispunilo sve kriterije 1. JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo, Lejla Hujdur - 53 2. Dječji vrtić Don Ivica Čondrić, Žepče, Edita Vukovic Antolović - 52 3. JU OŠ Vuk Karadžić, Danijela Mekić - 51 4. JU OŠ Sveti Sava Foča Sandra Likić - 47 5. JU OS Osman Nakaš, Nada Sokolović - 47 6. JU OŠ Veselin Masleša, Katarina Vučen - 46 www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ § Primljeni paketi sa promotivnim materijalom koji su uključivali: - e.

„e. Twinning škola“ § Primljeni paketi sa promotivnim materijalom koji su uključivali: - e. Twinning naljepnice - Veliki plakat e. Twinning zemalja - Pismo zahvale direktoru/direktorici škole od strane komesara EK - e. Twinning plaketa za školu + Digitalni bedž na portalu Svrha: promovisanje škole kao dijela evropske mreže škola www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ e. Twinning škole imaju mogućnosti: • Visoke vidljivosti na evropskom nivou

„e. Twinning škola“ e. Twinning škole imaju mogućnosti: • Visoke vidljivosti na evropskom nivou • Formiranje evropske mreže vodećih e. Twinning škola kako bi inspirisao dalji razvoj e. Twinning-a • Prepoznatljivost škola kako lidera u poljima: ü digitalne prakse üe. Sigurnost üInovativni i kreativni pedagoški pristup üPromocije škole, profesionalnog poziva, saradnje, učenja, komunikacije sa kolegama i učenicima üBiti u mogućnosti prikazati svoju oznaku e. Twinning škole u promotivnim i informativnim materijalima www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ • Dodijeljene su oznake za 2018/2019 godinu • Tokom 2019 godine

„e. Twinning škola“ • Dodijeljene su oznake za 2018/2019 godinu • Tokom 2019 godine će biti procjena održavanja ispunjenih kriterija • Kontinuiran rad • Zadržavanje kvaliteta u fokusu • Povlačenje oznake u slučaju ne održavanja kvaliteta (u periodu ponovne procjene) • 2019. godine se dodjeljuje Oznaka e. Twinning škola za 2019/2020 www. etwinning. net

„e. Twinning škola“ Kriteriji za dobijanje poziva za popunjavanje prijave za „Oznaku e. Twinning

„e. Twinning škola“ Kriteriji za dobijanje poziva za popunjavanje prijave za „Oznaku e. Twinning škola“ • škola registrovana na e. Twinning-u 2 godine • direktor škole ili neko iz uprave registrovan na e. Twinning-u • najmanje dva nastavnika registrovana na e. Twinning-u u vašoj školi • učestvovanje u najmanje jednom evropskom projektu koji je nagrađen Državnom oznakom kvaliteta www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ CILJEVI • Podizanje svjesnosti procesa i mogućnosti koje pruža e. Twinning

„Teacher Trainning Institute“ CILJEVI • Podizanje svjesnosti procesa i mogućnosti koje pruža e. Twinning prema TTI edukatorima nastavnika i studentima sa visokoškolskih ustanova • Uključivanje TTI studenata u kratkoročno e. Twinning projektno partnerstvo www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ Probni e. Twinning + TTI Zemlje Prva faza (2014) Druga faza

„Teacher Trainning Institute“ Probni e. Twinning + TTI Zemlje Prva faza (2014) Druga faza (2015) Treća faza (2016) BE (FL), DK, NO, UK, IT FR, IS, ES AT, HR, EE, FI, DE, PL, SK, SE Posmatrači: IE, AL, LV, LT, LU • Napredak: 5 zemalja 8 zemalja 16 zemalja + 5 posmatrača. • Uključeno između 35 i 45 TTI u različitim e. Twinning aktivnostima www. etwinning. net

Agenda: Siva: postojeći partnerstva Zelena: aktivnost 1; dodatni projekti Iceland: University of Iceland 2015

Agenda: Siva: postojeći partnerstva Zelena: aktivnost 1; dodatni projekti Iceland: University of Iceland 2015 -16 e. Twinning + TTI probno Zemlje učesnice Finland: Oulu University Teacher Training School Norway: Norwegian University of Science and Technology University College Østfold University in Tromso Sweden: Malmö University UK: University of Northampton University of Aberdeen University College London Denmark: University College Northern Jutland, Aalborg University College Northern Jutland, Hjørring University College UCC, Copenhagen Belgium Flanders: University College Leuven Limburg PXL - Hasselt (Primary Education level) Haute Ecole de la Ville de Liège HOWEST Brugge (Secondary) France: Canopé La Réunion, Canopé Besançon, Canopé Strasbourg , Canopé Poitiers, Canopé Martinique , Canopé Caen, Canopé Limoges, Canopé Nancy-Metz, Canopé Orléans-Tours Spain: University of Rey Juan Carlos, Madrid University of Albacete Estonia University of Tartu Poland: University of Warsaw Warminsko-Mazurski in Elbląg The State University of Applied Science, Elblag University of Gdańsk Germany: Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Slovakia: Prešovská univerzita University of Zilina Austria: Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Kremsa Croatia: University of Osijek, Faculty of Education Italy: Università Milano Cattolica Università di Genova Università Firenze Università La Tuscia Università Roma Tre University of Torino University of Palermo Università di Cagliari Università L'Aquila www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ 2017 - TTI inicijativa je otvorena za sve zainteresirane zemlje •

„Teacher Trainning Institute“ 2017 - TTI inicijativa je otvorena za sve zainteresirane zemlje • Kvota 2 do 10 TTI po zemlji. Pristup u uvodnoj fazi • Jednostavan ugovor kojim se regulišu obaveze i odgovornosti između TTI edukatora i DSP. • Koordinacija i podrška od strane Državne službe podršku (NSS). • Centralizirani onlajn treninzi za TTI edukatore nastavnika kako bi se predstavio e. Twining. • Registracija TTI edukatore nastavnika na e. Twinning Live-u (3 do 4 predstavnika, odobreni od strane DSP). www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ TTI: edukacija budućih nastavnika TTI Zajednica nastavnika TTI+e. Tw: predstavljanje e.

„Teacher Trainning Institute“ TTI: edukacija budućih nastavnika TTI Zajednica nastavnika TTI+e. Tw: predstavljanje e. Twinninga studentima nastavničkih fakulteta kao dio njihove prakse TTI + e. Twinning e. Tw: nastavnici postaju dio e. Twinning zajednice kada uspješno integrišu e. Twinning u svoju nastavničku praksu uz stalni profesionalni razvoj e. Twinning www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ Posmatranje Faze predstavljanja Fleksibilna pristup u fazama predstavljanja e. Twinning-a studentima:

„Teacher Trainning Institute“ Posmatranje Faze predstavljanja Fleksibilna pristup u fazama predstavljanja e. Twinning-a studentima: Posmatranje 1. Predstavljanje e. Twinning-a studentima e. Twinning aktivnosti: 1. Uvod u e. Twinning 2. Saradnički projekti Pristupi mogu biti različiti u svakoj zemlji • Razgovori i diskusije sa DSP, učestvovanje u onlajn edukacijama TTI 2. Saradnički projekti • Probni rad sa studentima • Flksibilni pristup – tajming, obim rada, nastavni predmeti, uzrast • Državni i međunarodni • Uspostavljanje projekta sa studentima www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ KORISTI • Za TTI edukatore nastavnika ● Internacionalizacija nastavnog plana i

„Teacher Trainning Institute“ KORISTI • Za TTI edukatore nastavnika ● Internacionalizacija nastavnog plana i programa ● Kreiranje mreže za kroskurilularne saradničke projekte TTI edukatora nastavnika ● Širenje mreže – nove veze sa novim TTI edukatorima nastavnika • Za TTI studente ● Širenje pogleda na nastavničku praksu , poboljšanje jezičkih vještina, učenje o različitim kulturama ● Stvaranje međunarodne mreže podrške za njihov budući poziv – poziv nastavnika ● Olakšavanje korištenja učenja na bazi projektnog rada, kroskurikularne vještine/radne metode, podrška inovativnoj pedagogiji i upotrebi IKT ● Razmjena ideja i učenje o drugim obrazovnim sistemima i pristupima www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ e. Twinning aktivnosti za TTI 1. Uvod – e. Twinning TTI

„Teacher Trainning Institute“ e. Twinning aktivnosti za TTI 1. Uvod – e. Twinning TTI u nastavnom planu i programu i. Koordinacija i podrška Državne službe za podršku, ambasadori ii. Centralizovani onlajn trening kursevi „Uvod u e. Twinning“ za TTI edukatore nastavnika prije nego što se e. Twinning predstavi studentima iii. Predstavljanje e. Twinning-a studentima od strane TTI edukatora nastavnia uz podršku DSPa i ambasadora kako se prethodno dogovori www. etwinning. net

„Teacher Trainning Institute“ 2. Saradnički e. Twinning projekti sa studentima koji su uključeni u

„Teacher Trainning Institute“ 2. Saradnički e. Twinning projekti sa studentima koji su uključeni u TTI i. Kreiranje malih, saradničkih projekata sa drugim TTI (iz iste zemlje ili na međunarodnom nivou) u koje su uključeni studenti www. etwinning. net

QL – Oznake kvalitete - update www. etwinning. net

QL – Oznake kvalitete - update www. etwinning. net

„QL - Oznake kvalitete“ NQL - Državna oznaka kvaliteta 2017/2018 Prijavljeno 153 projekata Dodijeljeno

„QL - Oznake kvalitete“ NQL - Državna oznaka kvaliteta 2017/2018 Prijavljeno 153 projekata Dodijeljeno 138 oznaka kvaliteta www. etwinning. net

„QL - Oznake kvalitete“ Evropska oznaka kvaliteta Ne prijavljuje se Uključuje najmanje dva partnera

„QL - Oznake kvalitete“ Evropska oznaka kvaliteta Ne prijavljuje se Uključuje najmanje dva partnera koji su dobili Državnu oznaku kvaliteta DSP izdvaja top tri projekta nagrađena Državnom oznakom kvaliteta na osnovu bodovanja kvalteta Evropska oznaka kvaliteta dodjeljuje se samo jednom godišnje i njena dodjela objavljuje se na e. Twinning portalu www. etwinning. net

„QL - Oznake kvalitete“ e. Twinning evropska nagrada • Projekti nagrađeni Evropskom oznakom kvalitete

„QL - Oznake kvalitete“ e. Twinning evropska nagrada • Projekti nagrađeni Evropskom oznakom kvalitete u bilo kojoj godini realizacije projekta. U svim projektima mora biti vidljiva aktivnost u školskoj 2017. /2018. godini. • Ako je projekt pobjednički, samo oni partneri kojima je dodijeljena Državna oznaka kvalitete za isti, ispunjavaju uslove za učestvovanje u događajima povezanim sa nagradama. Projekti se mogu prijaviti samo jednom na takmičenje za e. Twinning nagrade. www. etwinning. net

Godišnja tema e. Twinning-a • Evropsko kulturno naslijeđe • Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine

Godišnja tema e. Twinning-a • Evropsko kulturno naslijeđe • Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine www. etwinning. net

Hvala na pažnji! www. etwinning. net

Hvala na pažnji! www. etwinning. net