TRANSZPLANTCIS IMMUNOLGIA I Dr Jnossy Tams SZTE OK

  • Slides: 10
Download presentation
TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNOLÓGIA I. Dr. Jánossy Tamás SZTE, ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet

TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNOLÓGIA I. Dr. Jánossy Tamás SZTE, ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet

Transzplantáció: szövet vagy szerv (= graft) átültetése A donor és a recipiens közti viszony:

Transzplantáció: szövet vagy szerv (= graft) átültetése A donor és a recipiens közti viszony: a) autotranszplantáció b) izogén transzplantáció c) allotranszplantáció d) xenotranszplantáció

A transzplantátum kilökődése (rejekciója) = specifikus immunreakció (csak allo- és xenotranszplantáció esetén) Medawar-kísérlet:

A transzplantátum kilökődése (rejekciója) = specifikus immunreakció (csak allo- és xenotranszplantáció esetén) Medawar-kísérlet:

A graftrejekció jellemzői: a) Transzplantációs = hisztokompatibilitási (H) antigének (Ag) -ek váltják ki H

A graftrejekció jellemzői: a) Transzplantációs = hisztokompatibilitási (H) antigének (Ag) -ek váltják ki H Ag-egyeztetés b) A H Ag-ekkel való előzetes szenzibilizáció esetén gyorsabb = immunológiai memória a recipiens szenzibilizáltságának vizsgálata c) Immunszuppresszióval (immuntoleranciával) védhető ki H ANTIGÉNEK MHC (HLA)-inkompatibilitás: heves, gyors rejekció Minor hisztoinkompatibilitás: lassúbb rejekció

A HUMÁN MHC (= HLA) gének (6. kromoszóma) és Ag-ek: HLA-I. : HLA-B, -C,

A HUMÁN MHC (= HLA) gének (6. kromoszóma) és Ag-ek: HLA-I. : HLA-B, -C, -A HLA-II. : HLA-D-régió: HLA-DP, -DQ, -DR

HLA-gének: rendkívüli polimorfizmus Minden HLA-lokusznak számos allélja van (sok millió kombináció) Kodomináns öröklődés: az

HLA-gének: rendkívüli polimorfizmus Minden HLA-lokusznak számos allélja van (sok millió kombináció) Kodomináns öröklődés: az emberek heterozigóták mindkét szülőtől 1 -1 HLA-haplotípust és minor H génkészletet örökölnek.

A HLA Ag-ek (glikoproteinek) expressziója: HLA-I. : valamennyi magvas sejt HLA-II. : APS-ek (B-lymphocyták,

A HLA Ag-ek (glikoproteinek) expressziója: HLA-I. : valamennyi magvas sejt HLA-II. : APS-ek (B-lymphocyták, macrophagok, dendritikus sejtek = passenger leukocyták, Langerhans-sejtek, endothelsejtek!) Mindkettő transzplantációs Ag A HLA antigének immunogenitása: HLA-DR > HLA-B > HLA -A A szövetek immunogenitása: csontvelő > bőr > pancreas > vese > szív > máj

A donor és a recipiens HLA egyeztetése: donorszelekció, ill. a kadaver donorhoz legmegfelelőbb recipiens

A donor és a recipiens HLA egyeztetése: donorszelekció, ill. a kadaver donorhoz legmegfelelőbb recipiens kiválasztása HLA-DR típus: a recipiens immunválaszképessége

A TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNREAKCIÓ A) Az allo. Ag-ek felismerése a) Az allogén donor HLA direkt

A TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNREAKCIÓ A) Az allo. Ag-ek felismerése a) Az allogén donor HLA direkt felismerése: a recipiens TCR közvetlenül felismeri (APS nem kell!) A reagáló T-sejtek frekvenciája nagy (2%) b) Indirekt felismerés: a recipiens APS-ek révén minor H, szövetspecifikus és MHC allo. Ag

Az allogén HLA direkt felismerésének alapja a molekuláris keresztreaktivitás A: Az idegen Ag felismerésére

Az allogén HLA direkt felismerésének alapja a molekuláris keresztreaktivitás A: Az idegen Ag felismerésére specifikus T-sejt felismeri a saját MHC + idegen Agpeptidet B: Ez a T-sejt felismeri azt az allogén MHC-molekulát, amely emlékeztet a saját MHC + idegen Ag komplexre, v. C: az allogén MHC + a hozzákötődött peptid komplexét