Transparantietool voor een glasheldere dialoog tussen de corporatie

  • Slides: 13
Download presentation
Transparantie-tool voor een glasheldere dialoog tussen de corporatie en haar stakeholders

Transparantie-tool voor een glasheldere dialoog tussen de corporatie en haar stakeholders

Programma • • Korte introductie transparantietool Interactief aan de slag met de tool: –

Programma • • Korte introductie transparantietool Interactief aan de slag met de tool: – – Wat zijn de dilemma’s? (Hoe) lossen we die op? Betaalbaarheid € € Beschikbaarheid € Kwaliteit

Doelstelling • Doel van het te ontwikkelen model: – Faciliteren gesprek met stakeholders (gemeente,

Doelstelling • Doel van het te ontwikkelen model: – Faciliteren gesprek met stakeholders (gemeente, huurdersorganisatie) over strategische beleidskeuzen (aan de ‘voorkant’ van de beleidscyclus; prognose-fase) – Door: bieden van meer transparantie m. b. t. financiële ruimte o. b. v. beleid (output – input; productie en besteding van middelen) en effecten van beleid (outcome) – Met het oog op: wezenlijke beïnvloedingsruimte

Functionele eisen • Geeft inzicht in: – Financiële positie en randvoorwaarden woningcorporatie o. b.

Functionele eisen • Geeft inzicht in: – Financiële positie en randvoorwaarden woningcorporatie o. b. v. vigerend beleid – Volkshuisvestelijke effecten van vigerend beleid – Financiële effecten van alternatieve beleidskeuzen – Volkshuisvestelijke effecten van alternatieve beleidskeuzen • ‘Real time’ inzetbaar • Betrouwbaar maar niet ‘achter de komma’.

Uitgangspunten • • Het model maakt gebruik van basisgegevens van corporaties, van de gegevens

Uitgangspunten • • Het model maakt gebruik van basisgegevens van corporaties, van de gegevens die zij aan WSW en CFV verstrekken en van de rekenuitkomsten van WSW en CFV. Alleen de beleidsaanpassingen worden ‘real time’ doorgerekend De opzet en werking van het model is – behalve uiteraard met de corporaties – zoveel mogelijk afgestemd met BZK, VNG, de Woonbond, CFV en WSW. Het beleid van de corporatie moet op orde zijn! (zonder leemten en met onderbouwing)

Dashboard en ‘onder de motorkap’ ‘Gelaagd’ knoppen-model: ‘Onder de motorkap’ • Alternatief beleid in

Dashboard en ‘onder de motorkap’ ‘Gelaagd’ knoppen-model: ‘Onder de motorkap’ • Alternatief beleid in te stellen op vhe-niveau en complexniveau > voor intern gebruik • … op programmatisch niveau (aantallen nieuwbouw, renovatie, verkoop etc. ) > voor extern gebruik Voor extern gebruik: een ‘knoppen’-tableau (dashboard)

Volkshuisvestelijke normen 1

Volkshuisvestelijke normen 1

Volkshuisvestelijke normen 2

Volkshuisvestelijke normen 2