Transformarea energiei Producerea energiei electrice PROF MARIA VAIDA

  • Slides: 13
Download presentation
Transformarea energiei Producerea energiei electrice PROF. MARIA VAIDA

Transformarea energiei Producerea energiei electrice PROF. MARIA VAIDA

Electricitatea ® Este o formă de energie universală (poate fi transformată în orice formă

Electricitatea ® Este o formă de energie universală (poate fi transformată în orice formă de energie şi invers) ® A fost descoperită la sfârşitul secolului al XVIII -lea ® Poate fi obţinută din surse convenţionale şi neconvenţionale de energie ® Este utilizată de consumatori diverşi ® Nu poate fi înmagazinată ® Se obţine în instalaţii complexe numite centrale electrice PROF. MARIA VAIDA

Clasificarea centralelor electrice după sursa de energie primară folosită PROF. MARIA VAIDA

Clasificarea centralelor electrice după sursa de energie primară folosită PROF. MARIA VAIDA

Principiul de funcţionare al centralelor electrice ® ® ® Prin folosirea unei surse primare

Principiul de funcţionare al centralelor electrice ® ® ® Prin folosirea unei surse primare de energie se pun în mişcare palele unei turbine, care, la rândul ei transmite mişcarea sa de rotaţie unei înfăşurări de spire care produce curent electric Bazat pe fenomenele electromagnetice descrise de fizicianul H. C. Oersted (un magnet induce un curent electric într-o spiră de conductor care se roteşte în câmpul produs de acesta) Toate tipurile de centrale au din punct de vedere constructiv un element comun: ANSAMBLUL TURBINĂGENERATOR Generatorul de curent alternativ (alternatorul) realizează transformarea energiei mecanice în energie electrică Turbina este un ax pe care sunt montate palete şi care execută o mişcare de rotaţie PROF. MARIA VAIDA

1. Centrale hidroelectrice (hidrocentrale) ® Exploatează debitele râurilor mari sau căderile mari de apă

1. Centrale hidroelectrice (hidrocentrale) ® Exploatează debitele râurilor mari sau căderile mari de apă ® Transformă energia potenţiale a apei captate în lacuri de acumulare în energie mecanică PROF. MARIA VAIDA Baraj lac de acumulare ® Sistem de conducte (galerii de fugă) ® Turbină hidraulică ® Generator electric ®

2. Centrale termoelectrice (termocentrale) ® Foloseşte energia combustibililor (cărbune, gaze naturale, petrol etc) ®

2. Centrale termoelectrice (termocentrale) ® Foloseşte energia combustibililor (cărbune, gaze naturale, petrol etc) ® Transformă energiei energia termice obţinută prin arderea acestora, în energie mecanică Cazan format dintr-o reţea de ţevi prin care circulă apă specială ® Turbină cu abur ® Generator electric ® PROF. MARIA VAIDA

3. Centrale nucleare ® Obţinerea energiei nucleare se bazează pe reacţia de fisiune (descompunere)

3. Centrale nucleare ® Obţinerea energiei nucleare se bazează pe reacţia de fisiune (descompunere) nucleară în lanţ a izotopilor de uraniu, plutoniu sau toriu ® Transformă energia termică obţinută în energie mecanică Reactor nuclear ® Turbină termică ® Generator electric ® PROF. MARIA VAIDA

4. Centrale eoliene ® Energia maselor de aer în mişcare ® Au puteri mici

4. Centrale eoliene ® Energia maselor de aer în mişcare ® Au puteri mici şi sunt amplasate în zone cu vânturi puternice Elice uşoară aşezată pe un suport înalt ® Generator electric ® PROF. MARIA VAIDA

5. Centrale solare Utilizarea energiei termice a radiaţiilor solare ® Sistem fotovoltaic ® §

5. Centrale solare Utilizarea energiei termice a radiaţiilor solare ® Sistem fotovoltaic ® § § Celula fotoelectrică transformă energia solară în energie electrică Utilizate în spaţiul cosmic § § § PROF. MARIA VAIDA a) Captatori solari Câmpuri de oglinzi Conducte Instalaţii de încălzire şi supraîncălzire Turbina termică Generator electric

6. Centrale mareomotrice ® Energia mareelor provocate de mişcarea de rotaţie a Pământului şi

6. Centrale mareomotrice ® Energia mareelor provocate de mişcarea de rotaţie a Pământului şi de forţa de atracţie a Lunii şi a Soarelui Bazin în care apa pătrunde în timpul fluxului şi se retrage în timpul refluxului ® Turbine hidraulice ® Generator electric ® PROF. MARIA VAIDA

7. Centrale geotermoelectrice ® Sursa de energie primară este aburul din adâncurile pământului Foraje

7. Centrale geotermoelectrice ® Sursa de energie primară este aburul din adâncurile pământului Foraje ® Instalaţii de purificare a aerului ® Turbină termică ® Generator electric ® PROF. MARIA VAIDA

Efectele asupra mediului ® Pe parcursul procesului de producere a energiei electrice o parte

Efectele asupra mediului ® Pe parcursul procesului de producere a energiei electrice o parte din energia primară a sursei se “pierde”, transformându-se în forme nedorite. “Efectul de seră”- poluarea atmosferei prin pulberea de cărbuni degajată, generând un efect de încălzire a atmosferei terestre. ® Afectarea fertilităţii solului prin reziduurile rezultate în urma extragerii şi prelucrării cărbunelui. ® “Ploi acide”- degajarea de gaze nocive în atmosferă în urma arderii combustibililor ® Dereglări ale climei, florei şi faunei prin construirea barajelor de acumulare a apei. ® Creşterea radiaţiei la sol în urma accidentelor în exploatarea centralelor nucleare. ® Depozitarea reziduurilor de combustibil nuclear. ® PROF. MARIA VAIDA

PROF. MARIA VAIDA

PROF. MARIA VAIDA