Tran Th Huyen Chau Kim tra bi c

  • Slides: 17
Download presentation
Traàn Thò Huyeàn Chaâu

Traàn Thò Huyeàn Chaâu

Kiểm tra bài cũ: 1. Mèo kiếm cớ gì để trốn học? - Mèo

Kiểm tra bài cũ: 1. Mèo kiếm cớ gì để trốn học? - Mèo kiếm cớ cái đuôi tôi ốm để trốn học. 2. Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay? - Cừu be toáng lên: sẽ chữa lành cho Mèo bằng cách “cắt đuôi” vội xin đi học ngay.

NGƯỜI BẠN TỐT Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc:

NGƯỜI BẠN TỐT Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc: - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với. - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói. Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà. Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

NGƯỜI BẠN TỐT Luyện đọc: liền, sửa lại , nằm , ngượng nghịu

NGƯỜI BẠN TỐT Luyện đọc: liền, sửa lại , nằm , ngượng nghịu

NGƯỜI BẠN TỐT (2) (1) Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà

NGƯỜI BẠN TỐT (2) (1) Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc: (3) - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với. (4) - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói. (5) Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà. (7) (6) Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. (8)Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc(9)đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

NGƯỜI BẠN TỐT Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt

NGƯỜI BẠN TỐT Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

NGƯỜI BẠN TỐT (1) Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi

NGƯỜI BẠN TỐT (1) Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc: - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với. - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói. Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà. (2) Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

NGƯỜI BẠN TỐT Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc:

NGƯỜI BẠN TỐT Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc: - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với. - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói. Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà. Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

O N VAÀN: NGƯỜI BẠN TỐT 1 Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút

O N VAÀN: NGƯỜI BẠN TỐT 1 Trong giờ vẽ, Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc: - Cúc ơi, chotiếng mình mượn chiếc bútcó bạn chưa dùng với. Tìm trong bài vần: - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói. ut cho Hà. Nụ ngồi sau thấy ucvậy liền đưa bút của mình Khi tan học, một bên dây đeo cặp của cúc bị tuột. Em với tay kéo dây. Cúc lên mà chẳng được. Hàbút thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà.

NGƯỜI BẠN TỐT Nói câu chứa tiếng có vần uc hoặc vần ut

NGƯỜI BẠN TỐT Nói câu chứa tiếng có vần uc hoặc vần ut

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần uc: M: Hai con

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần uc: M: Hai con trâu húc nhau.

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần: ut M: Kim ngắn

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần: ut M: Kim ngắn chỉgiờ, kim dài chỉ phút.

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần uc Hoa cúc nở

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần uc Hoa cúc nở rất đẹp.

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần ut Bút này tô

NGƯỜI BẠN TỐT 2 Nói câu chứa tiếng có vần ut Bút này tô màu rất tươi.

Nhận xét tiết học: Dặn dò: Tập đọc lại bài Chuẩn bị học tiết

Nhận xét tiết học: Dặn dò: Tập đọc lại bài Chuẩn bị học tiết 2