TPACK og SAMR Planlgning proces og evaluering Generel

  • Slides: 19
Download presentation
TPACK og SAMR Planlægning, proces og evaluering

TPACK og SAMR Planlægning, proces og evaluering

Generel viden Teknologisk viden = læringsteknologier bredt: f. eks. IWB, Web 2. 0 tjenester,

Generel viden Teknologisk viden = læringsteknologier bredt: f. eks. IWB, Web 2. 0 tjenester, søgemaskiner, tablets, smartphones, robotter, apps, GPS m. m.

Generel viden Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering

Generel viden Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning

Generel viden Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Generel viden Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktisk

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktisk

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske Læremiddelfaglighed: Teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske Læremiddelfaglighed: Teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan fagligt indhold kan ændres og repræsenteres, når det digitaliseres. Viden om hvad f. eks. dynamiske fagprogrammer, hypertekster, simulationer og multimodale tekster gør ved indholdet. Undervisere skal ikke blot have viden om fagets indhold, men også viden om hvordan teknologi kan skabe nye måder at undervise i, bearbejde og repræsentere et givent indhold.

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske Fagdidaktik pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske Fagdidaktik pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke undervisningstilgange og strategier der passer bedst til indholdet. Det er er også viden om pædagogiske og didaktiske teoriers anvendelighed i forhold til indhold, viden om elevernes forudsætninger, viden om hvad der ofte er svært at lære, viden om hvordan indholdet skal struktureres m. m.

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske It-didaktik teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske It-didaktik teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan teknologi kan understøtte pædagogiske og didaktiske modeller. Viden om hvordan teknologi kan kvalificere forskellige arbejdsformer, kollaborative læringsscenarier, videndeling, projekt- og procesorienteret læring og fremme elevernes refleksion over egen læreproces.

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Digitalt didaktisk design teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden er alle

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Digitalt didaktisk design teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden er alle sammentænkt og spiller gensidigt sammen. Her sammentænkes alle seks områder og skaber et design der integrerer teknologier i faget. Fagdidaktiske

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske ” Problemet er, at mange undervisere ikke behersker

Digitalt didaktisk design It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktiske ” Problemet er, at mange undervisere ikke behersker eller forstår, hvordan de kan udnytte de nye digitale teknologier med henblik på at åbne op for læringspotentialet i snitfladen: pædagogisk, teknologisk viden. Derfor implementeres IT ofte ind i en traditionel undervisningsform, hvor det der er i fokus er nye, digitale måder at arbejde med det samme indhold på. ” Ture Reimer-Mattesen CFU Lillebælt

SAMR Vi bruger it som strøm til det vi altid har gjort. Vi læser

SAMR Vi bruger it som strøm til det vi altid har gjort. Vi læser e-bøger på ipaden og vi skriver opgaver i word. Opgaverne bliver løst som altid og teknologien har ikke indflydelse det faglige eller læringsprocessen.

SAMR Teknologierne bliver funktionelle og brugt smartere. Fx annotering i dokumenter på ipaden. Forskellige

SAMR Teknologierne bliver funktionelle og brugt smartere. Fx annotering i dokumenter på ipaden. Forskellige editeringsmuligheder og copy/pasting Upload af billeder fra mobilen Teknologien gør tingene nemmere og mere fleksibelt

SAMR It understøtter nye muligheder for at læringsprocessen og aktiviteter tænkes anderledes i det

SAMR It understøtter nye muligheder for at læringsprocessen og aktiviteter tænkes anderledes i det didaktiske design. Fx Studerendes design af multimodale produkter og brugen af kommunikative platforme som grundlag for samarbejde gør at undervisningen planlægges anderledes end før.

SAMR Teknologien forandre grundlæggende undervisningen og læringsprocesser. Fx Qrkoder placeres i autentiske læringsmiljøer uden

SAMR Teknologien forandre grundlæggende undervisningen og læringsprocesser. Fx Qrkoder placeres i autentiske læringsmiljøer uden for uddannelsesinstitutioner eller virtuelle verdener der ophæver tid, rum, kommunikationskonvention er. Blogs, wikier kan også være forandringsteknologier.

Sådan! Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår?

Sådan! Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår?

Tid Teknologisk viden Fagfaglig viden Pæd. /Didaktisk viden Behov Tiltag Tegn SAMR

Tid Teknologisk viden Fagfaglig viden Pæd. /Didaktisk viden Behov Tiltag Tegn SAMR

Mishra & Koehler = TPACK Ruben R. Puentedura = SAMR

Mishra & Koehler = TPACK Ruben R. Puentedura = SAMR