Tp c V qu ngoi Quan st tranh

  • Slides: 17
Download presentation

Tập đọc: Về quê ngoại Quan sát tranh.

Tập đọc: Về quê ngoại Quan sát tranh.

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc lắngnối nghe! tiếp khổ. câu (2

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc lắngnối nghe! tiếp khổ. câu (2 dòng thơ). Luyện đọc đầm ssen, ríu rít, it Tìm hiểu bài Khổ thơ 1: Từ đầu đến êm đềm. mát at rợp, thuyềnĐoạn tr trôi 1: 6 dòng đầu Đoạn 2: 4 dòng sau Khổ thơ 2: Ca c do ng thơ co n la i.

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc đầm

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc đầm ssen, ríu rít, it Tìm hiểu bài hương trời mát at rợp, thuyền tr trôi quê ngoại: quê của mẹ Đầm sen

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc đầm

Tập đọc: Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc đầm ssen, ríu rít, it mát at rợp, thuyền tr trôi Tìm hiểu bài hương trời, chân đất

Người nông dân.

Người nông dân.

Tập đọc Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc Tìm

Tập đọc Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm ssen, ríu rít, hương trời, chân đất it mát at rợp, thuyền tr trôi Em về quê ngoại nghỉ hè, Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi, Quên quên nhớ những lời ngày xưa.

Tập đọc Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc Tìm

Tập đọc Về quê ngoại Các em đọc nối tiếp khổ! Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu rít, hương trời, chân đất it mát at rợp, thuyền tr trôi Lớp Đọc nhóm: đồng. Em thanh nhóm 2 bài. bạn (mỗi ăncả hạt gạo lâubạn rồiđọc 1 khổ thơ). Hôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thà Em thương như thể thương bà ngoại em.

Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu

Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu rít, hương trời, chân đất it mát at rợp, thuyền tr trôi Khổ thơ 1 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ? 3. 2. Quê Bạn thấy ngoạiởbạn quêởcóđâu những ? gì lạ ? bất ngờ: việc xảy ra ngoài ý định, ngoài dự kiến, gây ngạc nhiên.

Theo em, cảnh nôngquê thôn nhưNam thế nào? Mộtcác số hình ảnhvật về ởlàng

Theo em, cảnh nôngquê thôn nhưNam thế nào? Mộtcác số hình ảnhvật về ởlàng Việt

Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu

Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu rít, hương trời, chân đất it mát at rợp, thuyền tr trôi Khổ thơ 2 4. Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo?

Tập đọc Về quê ngoại Các em lắng nghe! Luyện đọc Tìm hiểu bài

Tập đọc Về quê ngoại Các em lắng nghe! Luyện đọc Tìm hiểu bài đầm sen, s ríu rít, hương trời, chân đất it mát at rợp, thuyền tr trôi Sau chuyến về về thăm quê ngoại, thấy Sau chuyến thăm quê ngoại, embạn thấynhỏ yêu thêm đẹp ởthế quê, yêu những người nông dân bạncảnh nhỏ như nào? làm ra hạt gạo.

Về quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè, Gặp đầm sen nở mà

Về quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè, Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi, Quên quên nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhau Qua con đường đất rực màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai người Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.

Tập đọc: Tập đọc Về quê ngoại Trò chơi: Ai nhanh hơn. Về quê

Tập đọc: Tập đọc Về quê ngoại Trò chơi: Ai nhanh hơn. Về quê ngoại Luật Luyện chơi: Đạiđọc diện 4 tổ bóc thăm, mỗi tổ 1 câu Tìm hiểu bài Sau khi câu hỏi mở ra, suy nghĩ 10 giây Lần câu 1 trảtrời, lời trước. đầmlượt sen, s trả lời, ríutổrít, chân đất itnào có hương Tổ nào có bạn nhanh trả lời đúng, có thưởng. mát at rợp, thuyền trôi tr

Trò chơi: Ai nhanh hơn. Hết 10 987654321 giờ 1. Hãy đọc dòng thơ

Trò chơi: Ai nhanh hơn. Hết 10 987654321 giờ 1. Hãy đọc dòng thơ trong bài 2. Bạn nhỏ nghĩ gì về những có từ “ríu rít”? người làm ra hạt gạo? 1 Bạn bè ríu rít tìm nhau 3. Hãy đọc dòng thơ trong bài có từ “hương trời” ? 3 Gặp đầm sen nở mà mê “hương trời” Câu 1 mở Câu 2 mở 2 Những người chân đất thật thà 4. Hãy đo c thuô c lo ng 10 do ng thơ đâ u cu a ba i thơ “Về quê ngoại” 4 Câu 3 mở Câu 4 mở

Tập đọc: Về quê ngoại Về nhà Học thuộc bài chuẩn bị bài: Mồ

Tập đọc: Về quê ngoại Về nhà Học thuộc bài chuẩn bị bài: Mồ Côi xử kiện.