TOVN KRTKODOBHO FINANNHO MAJETKU A PENNCH PROSTEDK tov

  • Slides: 57
Download presentation
ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ účtová třída 2

ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ účtová třída 2

Definice • finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku

Definice • finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku • vyznačuje se vysokou likvidností • Aktivní účty - 21, 22, 26 • Pasivní účty - 23

Účet 211 POKLADNA

Účet 211 POKLADNA

Definice • peníze v hotovosti (Kč, cizí měna)

Definice • peníze v hotovosti (Kč, cizí měna)

Ocenění • nominální hodnota (natištěna, naražena)

Ocenění • nominální hodnota (natištěna, naražena)

Operativní evidence • pokladní kniha • co pokladna, to pokladní kniha korunová pokladní kniha

Operativní evidence • pokladní kniha • co pokladna, to pokladní kniha korunová pokladní kniha č. ř datum doklad text příjem výdej zůstatek

Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad • Příjem hotovosti do pokladny • Výdej

Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad • Příjem hotovosti do pokladny • Výdej hotovosti z pokladny

Strategie účtování MD 211 – pokladna D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní

Strategie účtování MD 211 – pokladna D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

Účtování pokladny - příjem • MD: 211 – pokladna • D: 604 - prodej

Účtování pokladny - příjem • MD: 211 – pokladna • D: 604 - prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – prodej materiálu 311 - úhrada FAV 261 – příjem hotovosti z banky

Účtování pokladny - výdej • D: 211 – pokladna • MD: 5 xx –

Účtování pokladny - výdej • D: 211 – pokladna • MD: 5 xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do banky 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34 x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04 x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží

Práce s učebnicí • Příklad na účtování hotovostního placení

Práce s učebnicí • Příklad na účtování hotovostního placení

Inventarizace • Způsob – fyzická (pokladní výčetka) • Termíny – 4 x ročně, z

Inventarizace • Způsob – fyzická (pokladní výčetka) • Termíny – 4 x ročně, z toho 2 x namátkově • Rozdíly – Manko – Přebytek 569/211 211/668

 • Náhrada manka od – Zaměstnance – Pojišťovny 335/668 378/668

• Náhrada manka od – Zaměstnance – Pojišťovny 335/668 378/668

Účet 213 CENINY

Účet 213 CENINY

Definice • kolky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty, stravenky

Definice • kolky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty, stravenky

kolek Poštovní známka

kolek Poštovní známka

Dálniční známka Telefonní karta

Dálniční známka Telefonní karta

Karta pohonných hmot Stravenky

Karta pohonných hmot Stravenky

Ocenění • nominální hodnota (natištěná)

Ocenění • nominální hodnota (natištěná)

Operativní evidence • kniha cenin • co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha

Operativní evidence • kniha cenin • co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin Název ceniny …………………. . Nominální hodnota …………………… Kniha cenin v kusech č. ř datum doklad v Kč text Cena/ks příjem výdej zůstatek

Doklady – Faktura přijatá – nákup ceniny – Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny

Doklady – Faktura přijatá – nákup ceniny – Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny – VÚD – spotřeba ceniny

Strategie účtování MD 213 – ceniny D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní

Strategie účtování MD 213 – ceniny D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

Účtování cenin – nákup (zaevidováno do knihy cenin) • MD: 213 – ceniny •

Účtování cenin – nákup (zaevidováno do knihy cenin) • MD: 213 – ceniny • D: 211 – pokladna 321 – na fakturu

Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba) XXX = • MD: XXX – spotřeba ceniny

Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba) XXX = • MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu • D: 211 – pokladna 321 – na fakturu 501 518 538 548 527 528 karta pohonných hmot poštovní známka, telefonní karta kolek dálniční známka stravenka (55% - uznatelný náklad) stravenka (nad 55% - neuznatelný náklad)

Účtování cenin – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin) • MD: XXX – spotřeba ceniny –

Účtování cenin – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin) • MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu • D: 213 – cenina XXX = 501 518 538 548 527/528 karta pohonných hmot poštovní známka, telefonní karta kolek dálniční známka stravenka (55% uznatelný náklad)

Inventarizace • Způsob – Fyzická • Termíny – 4 x ročně, z toho 2

Inventarizace • Způsob – Fyzická • Termíny – 4 x ročně, z toho 2 x namátkově • Rozdíly – Manko – Přebytek 569/213 213/668 • Náhrada manka od – Zaměstnance – Pojišťovny 335/668 378/668

Práce s učebnicí • Úloha 6. 2.

Práce s učebnicí • Úloha 6. 2.

Účet 221 BANKA

Účet 221 BANKA

Definice • peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (Kč, cizí měna) – Běžný

Definice • peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (Kč, cizí měna) – Běžný • lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek – Spořící • lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu – Termínovaný • jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok – Kontokorentní • Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

Ocenění • nominální hodnota

Ocenění • nominální hodnota

Operativní evidence / doklady • Bankovní výpis je velmi přehledný a obsahuje všechny důležité

Operativní evidence / doklady • Bankovní výpis je velmi přehledný a obsahuje všechny důležité náležitosti není potřeba vést samostatnou operativní evidenci

Náklady / výnosy • Náklady – Poplatky bance (568) – – – za zřízení

Náklady / výnosy • Náklady – Poplatky bance (568) – – – za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562) • Výnosy – Úroky u účtu (662)

Strategie účtování MD 221 – banka D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní

Strategie účtování MD 221 – banka D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

Účtování banky- příjem • MD: 221 – banka • D: 491 - vklad do

Účtování banky- příjem • MD: 221 – banka • D: 491 - vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34 X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

Účtování banky- výdej • D: 221 – banky • MD: 491 - osobní spotřeba

Účtování banky- výdej • D: 221 – banky • MD: 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34 x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

Inventarizace • Způsob – Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise

Inventarizace • Způsob – Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce • Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem • Termíny – 1 x ročně

Práce s učebnicí • Úloha 6. 5.

Práce s učebnicí • Úloha 6. 5.

Účet 261 PENÍZE NA CESTĚ

Účet 261 PENÍZE NA CESTĚ

Definice • Slouží k překlenutí časového nesouladu, který vzniká přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz

Definice • Slouží k překlenutí časového nesouladu, který vzniká přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami • Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

Ocenění • nominální hodnota

Ocenění • nominální hodnota

Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad – Bankovní výpis – Úvěrový

Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad – Bankovní výpis – Úvěrový výpis

Strategie účtování MD 261 – peníze na cestě D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný

Strategie účtování MD 261 – peníze na cestě D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

Účtování • Převod z pokladny do banky • VPD • BV 261/211 221/261 odvod

Účtování • Převod z pokladny do banky • VPD • BV 261/211 221/261 odvod peněz do banky příjem peněz z pokladny • Převod z banky do pokladny • BV • PPD 261/221 211/261 odvod peněz do pokladny příjem peněz z banky

 • Převod z pokladny 1 do pokladny 2 • VPDpok 1 • PPDpok

• Převod z pokladny 1 do pokladny 2 • VPDpok 1 • PPDpok 2 261/211. 100 výdej peněz do pokladny 2 211. 200/261 příjem peněz z pokladny 1 • Převod z banky 1 do banky 2 • BVbanka 1 • BVbanka 2 261/221. 100 převod peněz do banky 2 221. 200/261 příjem peněz z banky 1

 • Čerpání úvěru • BV • ÚV 221/261 čerpání úvěru na BÚ 261/231

• Čerpání úvěru • BV • ÚV 221/261 čerpání úvěru na BÚ 261/231 (461) čerpání úvěru krátkod. (dl. ) • Splácení úvěru • ÚV • BV 231 (461)/261 splátka úvěru krátkod. (dl. ) 261/221 splátka úvěru

Inventarizace • Způsob – Dokladová • Rozdíly – Nesmí být, ve většině případů je

Inventarizace • Způsob – Dokladová • Rozdíly – Nesmí být, ve většině případů je KS = 0 • Termíny – 1 x ročně

Práce s učebnicí • Úloha 6. 1.

Práce s učebnicí • Úloha 6. 1.

Účet 231 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR

Účet 231 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR

Definice • Půjčené peníze z banky (Kč, cizí měna), doba splatnosti kratší jak 1

Definice • Půjčené peníze z banky (Kč, cizí měna), doba splatnosti kratší jak 1 rok

Způsoby čerpání • Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) • Přímá

Způsoby čerpání • Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) • Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

Ocenění • nominální hodnota

Ocenění • nominální hodnota

Náklady / výnosy • Náklady – Poplatky bance (568) – – – za zřízení

Náklady / výnosy • Náklady – Poplatky bance (568) – – – za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562)

Doklad / operativní evidence • Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru)

Doklad / operativní evidence • Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný

Strategie účtování MD 231 – kr. bankovní úvěr D Počáteční stav Úbytky Přírůstky Konečný

Strategie účtování MD 231 – kr. bankovní úvěr D Počáteční stav Úbytky Přírůstky Konečný stav Pasivní účet !!!

Účtování • Čerpání úvěru – převod na běžný účet » BV » ÚV 221/261

Účtování • Čerpání úvěru – převod na běžný účet » BV » ÚV 221/261 261/231 • Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli » ÚV 321/231 • Splácení úvěru » ÚV » BV 231/261 261/221 • Náklady související s úvěrem » Poplatky » Úrok z úvěru 568/231, 221 562/231, 221

Inventarizace • Způsob – Dokladová • Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise

Inventarizace • Způsob – Dokladová • Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce • Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky • Písemný souhlas banky s konečným zůstatek • Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem • Termíny – 1 x ročně

Práce s učebnicí • Úloha 6. 6. • Úloha 6. 3.

Práce s učebnicí • Úloha 6. 6. • Úloha 6. 3.