TOTAL NTRSYON TEDAVS 1 TNT hastanede yatan veya

  • Slides: 23
Download presentation
TOTAL NÜTRİSYON TEDAVİSİ 1 (TNT), hastanede yatan veya evde bakım gerektiren hastalar için uygulanan

TOTAL NÜTRİSYON TEDAVİSİ 1 (TNT), hastanede yatan veya evde bakım gerektiren hastalar için uygulanan ve doğal yolla beslenemeyen hastaların yapay yollarla beslenmesi Farklı yoldan beslenme şekilleri Oral suplemantasyon Tüple enteral beslenme Parenteral yolla beslenme

ORAL ENTERAL BESLENME 2 GI sistem metabolik, endokrin ve immun mekanizmalara sahiptir İmmün sistem,

ORAL ENTERAL BESLENME 2 GI sistem metabolik, endokrin ve immun mekanizmalara sahiptir İmmün sistem, kemik iliği, dalak ve GI dışındaki lenf nodları hep birlikte 2. 5 x 1010 hücreden ibarettir Ağızdan anüse kadar GI sistemde immunoglobulin üreten hücre sayısı 8. 5 x 1010 dur. (İkinci beyin) Vücutta immunoglobin üretme kapasitesinin % 60’ı GI sistemdedir. Bunun için, besin maddelerinin barsak mukozası ile teması gerekir. Barsak mukozası besinlerle karşılaşmadığı taktirde atrofi gelişir. Kolon mukozasında besin olmaması ve atrofi, barsaklardan bakteri translokasyonuna neden olur. GI sistem kullanılmıyorsa immun sistemde önemli değişiklikler olur.

Oral Enteral Beslenmenin Avantajları 3 Fizyolojik, güvenli, etkin, ekonomik ve pratiktir. Barsak mukozasının atrofisini

Oral Enteral Beslenmenin Avantajları 3 Fizyolojik, güvenli, etkin, ekonomik ve pratiktir. Barsak mukozasının atrofisini önler. Böylece mukozadan bakteriyel translokasyonu önler. Yiyeceklerin olmaması sonucunda barsak permeabilitesi artarak bakterilerin barsak duvarına yaklaşması artar İnfeksiyon ve sepsise karşı immun sistemi destekler. Barsakla ilgili lenfoid dokunun korunması mümkün olur. Stres ülseri oluşumunu engeller. Peristaltizmi uyarır. GIS hormonlarını uyarır, enterohepatik, endokrin fonksiyonun devamını sağlar, Sindirim enzimlerinin sentezini uyarır. Metabolik komplikasyonlar daha nadirdir.

ENTERAL BESLENMENİN KOMPLİKASYONLARI 4 A- Pulmoner, Pulmoner aspirasyon, Aspirasyon pnömonisi; tüp yerleştirmesinde sorun veya

ENTERAL BESLENMENİN KOMPLİKASYONLARI 4 A- Pulmoner, Pulmoner aspirasyon, Aspirasyon pnömonisi; tüp yerleştirmesinde sorun veya tüp yerinin soluk borusuna kayması fatal olabilir B- Gastrointestinal, Kusma, diyare, kabızlık, gaz, kramp, Bazı durumlarda formulanın yüksek osmolalitesi, infüzyon hızı C- Mekanik, Tüpün kıvrılması, tıkanması D- Metabolik Bazan hiperglisemi, overhidrasyon Sıvı, serum sodyum, potasyum, fosfat, ve magnezyum günlük olarak takip edilir E- Diğer Bakteri kontaminasyon riski Oral diyete göre pahalı

İlaç tedavisi ve Enteral beslenme 5 Hasta ilacı ağızdan alabiliyorsa beslenme borusundan oral yol

İlaç tedavisi ve Enteral beslenme 5 Hasta ilacı ağızdan alabiliyorsa beslenme borusundan oral yol tercih edilir. Tüp tıkanmaları, uygun olmayan sıvı veya kırılamayan ilaç formu söz konusu olursa IV, IM, transdermal vs yollar seçilebilir. Suspansiyon, elixir, veya diğer sıvı ilaçlar hipertoniktir. Bu ilaçlar en az 60 ml su ile dilüe edilerek gastrik mukozal irritasyona ve ozmotik diyareye neden olmaması sağlanır İlaç tüp duvarına bağlanabilir İlaçla besin etkileşimi ilacın istenmeyen yan etkisine neden olur İlacın yararlanımı, dağılımı, metabolizması, veya atılımı değişebilir

PARENTERAL BESLENME 61 - Yemek yiyemeyen hastalar: baş yaralanması olan, pre ve post operatif

PARENTERAL BESLENME 61 - Yemek yiyemeyen hastalar: baş yaralanması olan, pre ve post operatif hastalar. 2 - Yemek yemek istemeyen hastalar: kronik hastalığı ya da psikiyatrik sorunu olan hastalar. KC yetmezliği, renal yetmezlik 3 - Yemek yememesi gereken hastalar: osefageal obstrüksiyonu olanlar, enflamatuvar barsak hastalığı ve GI fistülleri olan hastalar, akut pankreatit 4 - GI yolu ile besinleri absorbe edemeyenler: İnce barsak reseksiyonu olanlar/ kısa barsak sendromu olanlar (2 m den az)/ steatorrhea / diyare/ malabsorbsiyon/ barsak obstrüksiyonu, intestinal pseudoobstruksiyonu olanlar, ileus 5 - Yeterince yemek yiyemeyenler: Yanık veya kanser hastaları. 6 - NPO > 5 gün

Parenteral beslenmenin şartları 7 • 60 -90 cm den az ince barsak kalmışsa bu

Parenteral beslenmenin şartları 7 • 60 -90 cm den az ince barsak kalmışsa bu yol uygulanabilir (Normal boyutu 5 – 7 m) • GI intoleransı oral ya da enteral beslenmeye engel ise kullanılır Parenteral beslenme yolları PN çözeltileri hipertoniktir Infuzyon, bu nedenle düşürülmüş ozmolaritede, kateterle verilir 1 - Santral venler En çok V. cava superior kullanılır. 2 - Periferal venler Ekstremitelerdeki küçük venler kull.

8 Kontrendikasyonu GI sistemi çalışıyorsa Agressif beslenme mümkün olmayan terminal safhada hasta ise Kısa

8 Kontrendikasyonu GI sistemi çalışıyorsa Agressif beslenme mümkün olmayan terminal safhada hasta ise Kısa süre gerekiyorsa (<14 gün) Ciddi malnutrisyonu olmayan hasta Venöz yoluna ulaşılamayanlar PN un riskleri yararından çok ise

9 Protein gereksinimi • Amacı N dengesini sağlamak ve glukoneogenez için vücut kütlesinin kaybını

9 Protein gereksinimi • Amacı N dengesini sağlamak ve glukoneogenez için vücut kütlesinin kaybını önlemektir. • Sağlıklı bir kişide RDA (recomended daily allowance) = 0. 8 g/kg/gün • Hastanelerde stres olduğu için RDA > 2. 0 g/kg/güne kadar çıkabilir. Bazı patolojilerdeki protein gereksinimi: Kolesistektomi Enfeksiyon, malignansi Travmatik yaralanma, sepsis Ciddi termal yaralanma hafif stres orta stres ciddi stres özel stres 1. 2 g/kg/gün 1. 5 2. 0 > 2. 0 Hastadaki değişiklikler yakından izlenmelidir (nutrisyonel replesyon, yara iyileşmesi).

10 Karbohdirat gereksinimi Max. 0. 36 g/kg VA/saat Aşırı glukoz : hiperglisemi dakikadaki solunumu

10 Karbohdirat gereksinimi Max. 0. 36 g/kg VA/saat Aşırı glukoz : hiperglisemi dakikadaki solunumu artırır O 2 tüketimi artar CO 2 üretimini artırır Lipogenez ve karaciğer problemleri oluşur.

Lipit gereksinimi 11 4% - 10% kcal esansiyel yağ asitleri veya 2% - 4%

Lipit gereksinimi 11 4% - 10% kcal esansiyel yağ asitleri veya 2% - 4% kcal lineoleik asit olarak Ortalama aralık; kalorinin 25% - 35% i, veya 2. 5 g yağ/kg olarak Esansiyel yağ asiti eksikliğinin klinik belirtileri 1 -3 hafta sonra ortaya çıkar; Trombositopeni, geciken yara iyileşmesi, yağlı karaciğer, alopecia (tüy ve saçlarda dökülme) kuru ve kalın cilt, nasolabial sebore Diğer gereksinimler Sıvı 30 - 50 ml/kg Elektrolitler Vitaminler Eser elementler

Hastalarda TPN çözeltisinde dikkat edilmesi gerekenler: 12 Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğinde: Proteince kısıtlanmış

Hastalarda TPN çözeltisinde dikkat edilmesi gerekenler: 12 Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğinde: Proteince kısıtlanmış ve esansiyel amino asitçe zengin beslenme Kalp ve böbrek yetmezliğinde: Sıvı kısıtlaması Solunum yetmezliğinde: KH metabolizması sonucu çıkan CO 2 i minimuma indirmek için nonprotein kaloriyi sağlamak üzere lipit emülsiyonu vermek Neonatlar için: Düşük dextroz konsantrasyonu (%17 - 18)

Kontrendikasyonları: 13 • Hiperlipidemi, lipoid nefroz, ciddi yumurta allerjisi, akut pankreatit. • Ciddi KC

Kontrendikasyonları: 13 • Hiperlipidemi, lipoid nefroz, ciddi yumurta allerjisi, akut pankreatit. • Ciddi KC hastalığı, akut respiratuvar distress sendromu, yüksek metabolik stresi ve kan koagülasyon bozukluğu olan hastalarda yağlar dikkatle kullanılır. • Tromboflebit gelişimi Yüksek ozmolalite Hijyenik kurallar PN kullanım süresinin bir haftayı aşması Zaman içinde değişik venlerin kullanılması, bir venin 2 günden uzun süreli kullanılmaması tromboflebitin önüne geçebilir. • Lipit peroksidasyonu

14 Elektrolit dengesizliğinin nedenleri: Yetersiz alım Aşırı kayıp Her iki neden Hastalarda renal veya

14 Elektrolit dengesizliğinin nedenleri: Yetersiz alım Aşırı kayıp Her iki neden Hastalarda renal veya ekstrarenal kayıp olabilir. Ekstrarenal kayıp: Diyare Kusma Fistül Nazogastrik emme

VİTAMİNLER: 15 Yağda çözünen (4 adet) A, D, E, K Suda çözünen (9 adet)

VİTAMİNLER: 15 Yağda çözünen (4 adet) A, D, E, K Suda çözünen (9 adet) B 1 Tiamin B 2 Riboflavin B 3 Pantotenik asit B 5 Niasin B 6 Pridoksin B 12 Siyanokobalamin C Folik asit Biotin Bu formülalarda Warfarin kullanan hastalarda komplikasyon yaratmamak için K Vit kullanılmaz.

Mineraller: 16 Ca Ca glukonat tercih edilir. Çünkü çözeltisi stabildir, disosiye olmaz. Pi ile

Mineraller: 16 Ca Ca glukonat tercih edilir. Çünkü çözeltisi stabildir, disosiye olmaz. Pi ile çökelmez. Zn İhtiyaç metabolik stresde, GI kayıpta artar. Zn, Cr, Se böbrek yolu ile, Mn, Cu safra yolu ile atılır. Bu nedenle kolestatik KC hastalığı olanlarda Cu, ve Mn parenteral karışımdan çıkarılır. Se, termal yaralanma, AIDS, KC yetmezliğinde azalır. Bu hastaların formülasyonlarına ilave edilir.

Komplikasyonlar; 1 Katetere bağlı enfeksiyonlar (yüksek mortalite) (≥ 50%) 17 Personelin aseptik şartlara uyması,

Komplikasyonlar; 1 Katetere bağlı enfeksiyonlar (yüksek mortalite) (≥ 50%) 17 Personelin aseptik şartlara uyması, giysilerin her 48 saatte bir değiştirilmesi gerekir Katetere bağlı gr + enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebileceği için kateterin çekilmesine gerek yoktur ama gr – mikroorganizmalarda kateterin çekilmesi gerekir. 2 - Mekanik: -Pnömotoraks, hidrotoraks -Kateterin pozisyonunun yanlış olması; venöz tromboza, baş boyun ve kolda şişmelere ve muhtemel bir pulmoner emboliye neden olur. -Kateter tıkanması, sızması

3 - Metabolik 18 1 - Hipovolemi: az sıvı verilmesi, aşırı diürez 2 -

3 - Metabolik 18 1 - Hipovolemi: az sıvı verilmesi, aşırı diürez 2 - Hipervolemi: Aşırı sıvı verilmesi, renal disfonksiyonlar, konjestif kalp yetmezliği, hepatik yetmezlik 3 - Hipokalemi: Refeeding sendromu, yetersiz K verilmesi, aşırı kayıp, dextroz verilmesi 4 - Hiperkalemi: Renal disfonksiyon, aşırı K verilmesi, metabolik asidoz, 5 - Hiponatremi: Aşırı sıvı verilmesi, nefrit, adrenal yetmezlik 6 - Hipernatremi: Yetersiz sıvı verilmesi, aşırı Na verilmesi, aşırı su kaybı

7 - Hipoglisemi: Aşırı İnsülin, parenteral beslenmenin kesilmesi (rebound hipoglisemisi) 19 8 - Hiperglisemi:

7 - Hipoglisemi: Aşırı İnsülin, parenteral beslenmenin kesilmesi (rebound hipoglisemisi) 19 8 - Hiperglisemi: Dextrozun aşırı hızla verilmesi, sepsis, pankreatit, çözeltide steroid olması, diyabet, yaşlılık (IV çözeltiye Insülin eklenir) 9 - Hipertrigliseridemi: Sepsis, çoklu organ yetmezliği, hiperlipidemi, yağ absorbsiyonunu artıran ilaçlar 10 - Hipokalsemi: Vit D alımının azalması, hipoparatiroidizm, aşırı transfüzyon sonucu Ca ‘a sitrat bağlanması, hipoalbuminemi 11 - Hiperkalsemi: renal yetmezlik, tümör lizis sendromu, kemik kanseri, aşırı D vit verilmesi, immobilizasyon, stres hiperparatiroidismi.

12 - Hipomagnezemi: refeeding sendromu, alkolizm, diüretik ilaçlar, 20 aşırı kayıp, diabetik ketoasidoz, kemoterapi

12 - Hipomagnezemi: refeeding sendromu, alkolizm, diüretik ilaçlar, 20 aşırı kayıp, diabetik ketoasidoz, kemoterapi 13 - Hipermagnezemi: aşırı Mg verilmesi, renal yetmezlik 14 - Hipofosfatemi: refeeding sendromu, alkolizm, PO 4 bağlayan antiasitler, dextroz verilmesi, aşırı besleme, sekonder hipoparatiroidizm, insülin tedavisi 15 - Hiperfosfatemi renal disfonksiyonlar, aşırı verilmesi 16 - Metabolik asidoz 17 - Metabolik alkaloz

18 - Prerenal azotemi: (Böbrek yetmezliklerinde) aşırı protein verilmesi 21 1919 Esansiyel yağ asiti

18 - Prerenal azotemi: (Böbrek yetmezliklerinde) aşırı protein verilmesi 21 1919 Esansiyel yağ asiti yetersizliği: Yetersiz PUFA verilmesi 20 - Hyperammonemia ve Hepatic Encephalopathy (HE) KC yetmezliğinde Protein alımı kısıtlanır (0. 5 gm/kg/gün)

PARENTERAL BESLENMENİN KEMİK VE MİNERAL 22 HOMEOSTAZINA ETKİSİ Bebeklerde ve yetişkinlerde uzun süren (aylarca)

PARENTERAL BESLENMENİN KEMİK VE MİNERAL 22 HOMEOSTAZINA ETKİSİ Bebeklerde ve yetişkinlerde uzun süren (aylarca) parenteral beslenme, yani barsakların ve beslenme yolağının bypass edilmesi bazı komplikasyonlara yol açmaktadır. Kemik metabolizmasında problemler Demineralizasyon, ağrı, yetişkinlerde kırıklar, büyümekte olanlarda rickets gözlenmektedir.

23 Parenteral beslenme kalisyum ve ve fosfat homeostazını değiştirir: Diyet periyodik olarak değil sürekli

23 Parenteral beslenme kalisyum ve ve fosfat homeostazını değiştirir: Diyet periyodik olarak değil sürekli gelmektedir. İntestinal absorbsiyon yoktur. İdrarla Ca ve Fosfat atılımı artar Ca ve Fosfatın yumuşak dokulara kemiklere ve intraselüler alanlara dağılımı değişir. Paratiroid hormon salınımı ve /veya etkisi değişir. Vitamin D nin yapımı ve biyoaktivasyonu değişir.