Topli kutak razvijanje socijalnih vjetina kroz kreativne aktivnosti

  • Slides: 16
Download presentation
Topli kutak -razvijanje socijalnih vještina kroz kreativne aktivnosti i igru u slobodno vrijeme Marija

Topli kutak -razvijanje socijalnih vještina kroz kreativne aktivnosti i igru u slobodno vrijeme Marija Brebrić, mag. psych. Jelena Kos, mag. psych.

Sadržaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opis programa Ciljevi programa Obilježja grupe

Sadržaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opis programa Ciljevi programa Obilježja grupe Aktivnosti Suradnja s roditeljima Evaluacija Supervizija

Opis programa • namijenjen djeci prvog i drugog razreda koji pohađaju škole u kojima

Opis programa • namijenjen djeci prvog i drugog razreda koji pohađaju škole u kojima nema dnevnog boravka • nastao na inicijativu roditelja 2004. godine • obiluje kreativno-socijalizacijskim sadržajima koji se kreiraju prema potrebama djece • održava se od ponedjeljka do petka (od 11. 30 do 14 h)

Ciljevi programa Opći cilj Specifični ciljevi • strukturirano provođenje slobodnog vremena prije, odnosno poslije

Ciljevi programa Opći cilj Specifični ciljevi • strukturirano provođenje slobodnog vremena prije, odnosno poslije nastave • razvijanje socijalnih vještina • razvijanje tolerancije • razvijanje kreativnosti • razvijanje samopouzdanja • razvijanje odgovornosti prema obvezama • učenje pravila ponašanja u grupi, ali i u svakodnevnom životu • rad na obrazovnim sadržajima

Obilježja grupe • grupa je zatvorenog tipa • obuhvaća djecu s različitim modalitetima ponašanja

Obilježja grupe • grupa je zatvorenog tipa • obuhvaća djecu s različitim modalitetima ponašanja • djeca često upućena od stručnih suradnika škola

Opis aktivnosti Kako izgleda jedan u Toplom kutku? 1. 2. 3. 4. Slobodna igra

Opis aktivnosti Kako izgleda jedan u Toplom kutku? 1. 2. 3. 4. Slobodna igra Aktivnosti koje osmišljavaju voditeljice Užina Zajedničke igre/Igre na otvorenom

Opis aktivnosti • Slobodna igra – prema procjenama voditeljica najvredniji dio programa – omogućuje

Opis aktivnosti • Slobodna igra – prema procjenama voditeljica najvredniji dio programa – omogućuje djeci da u sigurnoj i podržavajućoj okolini uče • jasno verbalizirati svoje potrebe • uvažiti potrebe ostalih članova grupe • rješavati sukobe na primjeren način • raditi u grupi • samostalno dogovarati pravila igara koje igraju

Opis aktivnosti Teme aktivnosti koje osmišljavaju voditeljice: • Dogovaranje pravila ponašanja • Upoznajmo sebe

Opis aktivnosti Teme aktivnosti koje osmišljavaju voditeljice: • Dogovaranje pravila ponašanja • Upoznajmo sebe i druge • Komunikacija i suradnja • Obitelj i prijateljstvo • Rješavanje sukoba • Tolerancija i uvažavanje različitosti • Osjećaji • Slika o sebi, samopoštovanje i uspjesi • Brige i opuštanje • Zdrava prehrana • Božić, Uskrs, Majčin dan, Dan planeta Zemlje • Evaluacije

Opis aktivnosti • Užina • Zajedničke igre • Igre na otvorenom

Opis aktivnosti • Užina • Zajedničke igre • Igre na otvorenom

Suradnja s roditeljima: • Individualni razgovori s roditeljima • Zajedničke radionice s djecom •

Suradnja s roditeljima: • Individualni razgovori s roditeljima • Zajedničke radionice s djecom • Održana fokus grupa

Evaluacija • fokus grupa • provela ju je izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Evaluacija • fokus grupa • provela ju je izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić • srpanj, 2016. • cilj: provjeriti razmišljanja, doživljaj i zadovoljstvo roditelja u vezi “Toplog kutka”, točnije njegovog sadržaja, vođenja i organizacijskih aspekata

Rezultati fokus grupe • manje zabrinuti za djecu • smireni i sigurni • zadovoljni

Rezultati fokus grupe • manje zabrinuti za djecu • smireni i sigurni • zadovoljni su kvalitetom i RODITEL koristi koju djeca dobivaju u JI programu • sviđaju im se metode korištene u radu s djecom, kreativne tehnike rada, tjelesne aktivnosti, a posebno tematski • tjedni učenje i vježbanje vještina • manje agresivnog ponašanja DJECA • poboljšanje i proširenje vokabulara • poštivanje i prihvaćanje pravila i granica • zauzimanje za svoje potrebe na prihvatljiv i

Rezultati fokus grupe Rezultati analize podataka prikupljenih fokus grupom ukazuju na: • visoku kvalitetu

Rezultati fokus grupe Rezultati analize podataka prikupljenih fokus grupom ukazuju na: • visoku kvalitetu programa • visoku dobit od programa u doživljaju roditelja • visoko zadovoljstvo programom

Supervizija voditeljica • Konzultacijske grupe jednom mjesečno • Individualne konzultacije svaka dva tjedna

Supervizija voditeljica • Konzultacijske grupe jednom mjesečno • Individualne konzultacije svaka dva tjedna

Osvrt i zaključak • jako vrijedan preventivni program • uvažavanje prava djece • roditelji

Osvrt i zaključak • jako vrijedan preventivni program • uvažavanje prava djece • roditelji prepoznali dobrobiti programa za djecu i za sebe • podrška voditeljicama izuzetno važna

Hvala na pažnji!

Hvala na pažnji!