Topik 3 Pemilihan Penghasilan dan penilaian Media Pengajaran

  • Slides: 71
Download presentation
Topik 3: Pemilihan, Penghasilan dan penilaian Media Pengajaran 1

Topik 3: Pemilihan, Penghasilan dan penilaian Media Pengajaran 1

Pengenalan Topik ini akan membincangkan; 1. Pemilihan media pengajaran 2. Pengubahsuaian dan penghasilan media

Pengenalan Topik ini akan membincangkan; 1. Pemilihan media pengajaran 2. Pengubahsuaian dan penghasilan media pengajaran 3. Penilaian keberkesanan media pengajaran

Apakah media pengajaran ?

Apakah media pengajaran ?

1. Pengenalan Media Pengajaran 1. Media/medium bermaksud sesuatu saluran komunikasi yang membawa maklumat. 2.

1. Pengenalan Media Pengajaran 1. Media/medium bermaksud sesuatu saluran komunikasi yang membawa maklumat. 2. Terdiri dari pelbagai jenis seperti radio, televisyen, audio, video, gambar foto, slaid, bahan-bahan bercetak, computer, perisian multimedia dsbgnya.

1. Pengenalan Media Pengajaran 3. Media telah digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan di

1. Pengenalan Media Pengajaran 3. Media telah digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan di negara ini. 4. Berperanan untuk menarik minat serta meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pembelajaran.

1. Pengenalan Media Pengajaran 3. Sebelum ini konsep media lebih kepada sebagai ABM kepada

1. Pengenalan Media Pengajaran 3. Sebelum ini konsep media lebih kepada sebagai ABM kepada guru untuk menyampaikan pengajaran. 4. Dalam era Pembelajaran Abad ke 21 (PAK 21) media lebih kepada membantu pelajar dalam pembelajaran kendiri. Seperti pembelajaran inkuiri, kolaboratif, penyelesaian masalah dan sbg. nya.

22

22

23

23

§ Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual § Media pengajaran adalah

§ Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual § Media pengajaran adalah satu komponen dalam domin teknologi pengajaran

Media Percival & Elington (1984) 1. Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. - perkataan bercetak,

Media Percival & Elington (1984) 1. Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. - perkataan bercetak, filem, pita, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya. 2. Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. - surat khabar, radio dan televisyen

Media § Saluran komunikasi. § Perantara. § Pembawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. §

Media § Saluran komunikasi. § Perantara. § Pembawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. § Contoh: filem, televisyen, radio, rakaman audio, gambar foto, bahan bercetak, komputer dan pengajar. § Heinich et al. (2002), membantu proses komunikasi.

Media Reiser & Gagne (1983); § Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.

Media Reiser & Gagne (1983); § Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. - guru atau pengajar, bahan bercetak, persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.

Media Saluran mesej Bentuk mesej Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972)

Media Saluran mesej Bentuk mesej Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972)

 • Apakah beza antara masej, bentuk masej dan saluran masej?

• Apakah beza antara masej, bentuk masej dan saluran masej?

Konsep media menurut Torkelson (1972) MASEJ – isi kandungan Cth. pengumuman BENTUK MASEJ –

Konsep media menurut Torkelson (1972) MASEJ – isi kandungan Cth. pengumuman BENTUK MASEJ – Bagai mana Cth. Lisan, gambar SALURAN MASEJ – Peralatan fizikal Cth. TV, Internet

§ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto)

§ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981) § Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup, 1997, 2001)

Guru/Jurulatih Medium Mesej Pelajar Kaedah Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar

Guru/Jurulatih Medium Mesej Pelajar Kaedah Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar

Media Mesej Pelajar Kaedah Media menyampaikan mesej kepada pelajar

Media Mesej Pelajar Kaedah Media menyampaikan mesej kepada pelajar

Media Pengajaran Heinich et al. (2002); Media yang membawa mesej tentang pengajaran.

Media Pengajaran Heinich et al. (2002); Media yang membawa mesej tentang pengajaran.

Media Pengajaran Kemp & Smellie (1994); Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang

Media Pengajaran Kemp & Smellie (1994); Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Media Pengajaran Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima

Media Pengajaran Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. – Modul OUM

Media Pengajaran Ngui Kuan Sang (1989); Satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan/atau pendengaran

Media Pengajaran Ngui Kuan Sang (1989); Satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan/atau pendengaran seseorang serta teknik pengajaran, termasuk proses pengalaman, persediaan dan perasaan.

Kelebihan Media Pengajaran 1. Memperjelaskan Penyampaian Mesej. 2. Mengatasi Batasan Ruang, Waktu dan Pancaindera.

Kelebihan Media Pengajaran 1. Memperjelaskan Penyampaian Mesej. 2. Mengatasi Batasan Ruang, Waktu dan Pancaindera. 3. Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi. 4. Pengalaman dan Persepsi yang sama.

Fungsi Media Pengajaran dalam Pd. Pk 1. Pengajaran bersama pengajar. 2. Pengajaran tanpa bergantung

Fungsi Media Pengajaran dalam Pd. Pk 1. Pengajaran bersama pengajar. 2. Pengajaran tanpa bergantung kepada pengajar. 3. Folio bermedia. 4. Pengajaran tematik. 5. Pendidikan jarak jauh. 6. Pendidikan bagi pelajar istimewa.

Apakah pengkelasan teknologi pengajaran?

Apakah pengkelasan teknologi pengajaran?

Pengkelasan Media Pengajaran MEDIA PENGALAMAN PERKATAAN ABSTRAK GAMBARAJAH PETA GAMBAR / LUKISAN FILEM /

Pengkelasan Media Pengajaran MEDIA PENGALAMAN PERKATAAN ABSTRAK GAMBARAJAH PETA GAMBAR / LUKISAN FILEM / VIDEO MODEL 3 D OBJEK / REALIA UJIKAJI / DEMONSTRASI KOMPUTER (SIMULASI) SITUASI SEBENAR KONKRIK Model Hoban dan Zissman (1937)

Pengkelasan Media Pengajaran Gagne & Briggs (1974); 1. Perkataan yang diucapkan. 2. Bunyi selain

Pengkelasan Media Pengajaran Gagne & Briggs (1974); 1. Perkataan yang diucapkan. 2. Bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan. 3. Perkataan bercetak. 4. Gambar pegun. 5. Gambar bergerak. 6. Sampel sebenar.

Simbol lisan Persimbolan Simbol penglihatan Rakaman, radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips)

Simbol lisan Persimbolan Simbol penglihatan Rakaman, radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Pemerhatian Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Penglibatan Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Kon Pengalaman Dale (1964)

Simbol lisan Abstrak/simbolik Simbol penglihatan Rakaman, radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips)

Simbol lisan Abstrak/simbolik Simbol penglihatan Rakaman, radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Ikonik/visual Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Enektif/sebenar Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Kon Pengalaman Dale menurut Tafsiran Brunner

 • Penyampaian Pengajaran seharusnya bermula dengan; Pengalaman Enektif Pengalaman Ikonik Pengalaman Simbolik

• Penyampaian Pengajaran seharusnya bermula dengan; Pengalaman Enektif Pengalaman Ikonik Pengalaman Simbolik

Pengkelasan Media Pengajaran Bil Jenis Media Contoh 1 Media Tayang Kaku Transparensi, slaid, mikrofilem

Pengkelasan Media Pengajaran Bil Jenis Media Contoh 1 Media Tayang Kaku Transparensi, slaid, mikrofilem 2 Media Tayang Bergerak Pita video, cakera padat digital, filem 3 Bahan Grafik Lukisan, poster, kartun, carta, graf 4 Gambar Kaku Gambar foto, kad imbasan, poskad 5 Bahan Pameran 3 D Model, boneka, diorama, pupet 6 Papan Pameran Papan kapur, papan putih, papan flanel, papan buletin 7 Media Audio Pita kaset, cakera padat, komputer 8 Media Cetak Modul, buku teks, surat khabar, majalah, risalah

 • Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran?

• Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran?

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas pertimbangan; § Objektif. - Hubungan MP dengan objektif. -

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas pertimbangan; § Objektif. - Hubungan MP dengan objektif. - Kon Pengalaman Dale. - Sifat fizikal media.

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. - Ciri-ciri umum. - Keperluan

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. - Ciri-ciri umum. - Keperluan khusus. - Stail pembelajaran.

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. § Kaedah. - Pengajaran beramai-ramai.

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. § Kaedah. - Pengajaran beramai-ramai. - Pengajaran kendiri. - Pembelajaran berkumpulan.

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. § Kaedah. § Praktikal. -

Pemilihan Media Pengajaran Faktor asas; § Objektif. § Pelajar. § Kaedah. § Praktikal. - Mudah diperolehi. - Mudah digunakan. - Kos dan Masa. - Kelulusan & kebenaran.

 • Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran?

• Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran?

Pengubahsuaian dan Penghasilan media pengajaran Langkah-langkah; § Cetusan idea. § Nyatakan objektif. § Analisis

Pengubahsuaian dan Penghasilan media pengajaran Langkah-langkah; § Cetusan idea. § Nyatakan objektif. § Analisis pelajar. § Kumpul dan susun bahan. § Tukarkan idea kepada visual. § Ubahsuai/hasilkan bahan § Rancangkan penglibatan pelajar. § Semak perancangan anda. § Penerbitan.

Model reka bentuk pengajaran seperti ASSURE dan ADDIE juga boleh digunakan sebagai panduan untuk

Model reka bentuk pengajaran seperti ASSURE dan ADDIE juga boleh digunakan sebagai panduan untuk memilih, mengubahsuai atau menghasilkan serta menilai keberkesanan media pengajaran 54

Model ASSURE § Model ASSURE dicadangkan oleh Henich. Molenda dan Russell (1993) § Digunakan

Model ASSURE § Model ASSURE dicadangkan oleh Henich. Molenda dan Russell (1993) § Digunakan sebagai panduan untuk merancang, memilih, menyedia dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. § Ia sesuai digunakan sebagai panduan merancang pengajaran dalam situasi bilik darjah (model berorentasikan bilik darjah)

Model ASSURE mengandungi 6 langkah; A S S Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) U R

Model ASSURE mengandungi 6 langkah; A S S Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) U R Utilize Media (Gunakan Media) E Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) State Objectives (Menyatakan Objektif) Select Methods, Media and Meterials (Memilih Kaedah, Media dan Bahan) Require Learner Participation (Menggalakkan Penglibatan Pelajar)

Model ASSURE Langkah 1 A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) Analisis dari segi; a) Ciri-ciri

Model ASSURE Langkah 1 A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) Analisis dari segi; a) Ciri-ciri umum pelajar (contohnya gred, tahap umur/tahun, latar sosio ekonomi, jantina dan budaya) b) Kompetensi khusus peringkat masuk (contohnya, tahap pengetahuan, kemahiran, perbendaharaan kata dan sikap)

Model ASSURE Langkah 1 (sambungan…) A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) Analisis dari segi; c)

Model ASSURE Langkah 1 (sambungan…) A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar) Analisis dari segi; c) Stail pembelajaran (contohnya suka bergantung, tidak bergantung, verbal dan visual)

Model ASSURE Langkah 2 S- State Objectives (Nyatakan Objektif) a) Nyatakan hasil pembelajaran yang

Model ASSURE Langkah 2 S- State Objectives (Nyatakan Objektif) a) Nyatakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai secara spesifik dan boleh diukur. b) Fokuskan kepada pencapaian pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari

Model ASSURE Langkah 3 S- Select Methods, Media and Meterials (Memilih Kaedah, Media dan

Model ASSURE Langkah 3 S- Select Methods, Media and Meterials (Memilih Kaedah, Media dan Bahan) a) Memilih kaedah yang sesuai (contoh simulasi, demontrasi, latih tubi dll) b) Memilih media dan bahan yang sesuai, senang diperolehi serta mudah dibuat pengubahsuaian (contoh, televisyen, radio, gambar foto, video, bahan bercetak berasaskan komputer dan lain-lain) c) Sekiranya media dan bahan yang sesuai tidak diperoleh perlu bina sendiri.

Model ASSURE Langkah 4 Utilize Media (Gunakan Media) a) Bahan dan media yang baik

Model ASSURE Langkah 4 Utilize Media (Gunakan Media) a) Bahan dan media yang baik belum menjamin menghasilkan pembelajaran yang lebih baik jika tidak digunakan dengan betul b) Cara penggunaannya perlu dirancang dengan baik agar menghasilkan pembeljaran yang lebih berkesan c) Pribeu bahan sebelum digunakan dalam pengajaran sebenar.

Model ASSURE Langkah 5 Require Learner Participation (Menggalakkan Penglibatan Pelajar) a) Pelajar perlu dilibatkan

Model ASSURE Langkah 5 Require Learner Participation (Menggalakkan Penglibatan Pelajar) a) Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran (contohnya ada kuiz, projek, perbincangan dan sebagainya) b) Peranan maklum balas dan latihan juga perlu dijelaskan.

Model ASSURE Langkah 6 Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) a) Selepas bahan

Model ASSURE Langkah 6 Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) a) Selepas bahan pengajaran digunakan dalam pengajaran perlu dinilai melalui maklum balas dari pelajar, pemerhatian dan maklum balas pakar. b) Penilaian bertujuan untuk melihat keberkesanan dari segi kandungan, kaedah, media dan bahan yang telah digunakan.

Model ASSURE Langkah 6 Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) sambungan. . c)

Model ASSURE Langkah 6 Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) sambungan. . c) Sekiranya bahan yang telah digunakan masih boleh diperbaiki maka penambahbaikan perlukan. a) Sekiranya bahan yang telah digunakan tidak boleh perbaiki untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan, maka guru boleh menukar bahan dan kaedah pengajaran dengan yang baru.

Model ASSURE § Sekiranya model ASSURE ini digunakan oleh guru-guru di dalam merancang pengajaran

Model ASSURE § Sekiranya model ASSURE ini digunakan oleh guru-guru di dalam merancang pengajaran ia mampu memberi kesan yang lebih baik kepada pencapaian murid. § Model ini mudah difahami oleh guru-guru dan mudah untuk diaplikasikan di dalam menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH), memilih atau mengubahsuai bahan yang sedia ada untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Model ASSURE Refleksi…. . Cuba bincangkan. 1. Sediakan satu rancangan pengajaran untuk topik tertentu

Model ASSURE Refleksi…. . Cuba bincangkan. 1. Sediakan satu rancangan pengajaran untuk topik tertentu berdasarkan model ASSURE? 2. Terangkan langkah-langkah yang harus dilalui dalam menghasilkan satu bahan multimedia pengajaran menggunakan model ASSURE

Kreteria-kreteria dalam menilaia Media Mc. Alpine & Weston (1994) mencadangkan soalan-soalan berikut; § Adakah

Kreteria-kreteria dalam menilaia Media Mc. Alpine & Weston (1994) mencadangkan soalan-soalan berikut; § Adakah bahan tersebut bersesuaian dengan kandungan kurikulum? § Adakah maklumat yang diberikan tepat dan terkini? § Adakah bahasa yang digunakan jelas dan ringkas? § Adakah dapat meningkatkan motivasi dan mengekalkan keinginan untuk mengetahui? 67

Kreteria-kreteria dalam menilaia Media Mc. Alpine & Weston (1994) mencadangkan soalan-soalan berikut; § Adakah

Kreteria-kreteria dalam menilaia Media Mc. Alpine & Weston (1994) mencadangkan soalan-soalan berikut; § Adakah disertakan aktiviti dan penglibatan pelajar? § Adakah kualiti dari segi teknikal baik? § Adakah disertakan bukti keberkesanannya? (contohnya, keputusan ujian mengisi tempat kosong) § Adakah ia bebas dari kecenderungan yang tidak menyenangkan dan pengiklanan? § Adakah disertakan panduan pengguna? 68

Contoh-contoh kaedah pengajaran § Pengurus dan fasilitator § Tutor, seminar, latihan berkumpulan, projek, permainan

Contoh-contoh kaedah pengajaran § Pengurus dan fasilitator § Tutor, seminar, latihan berkumpulan, projek, permainan dan simulasi, self-help groups § Pengajaran berkumpulan § Penerbit dan pengurus sumber pembelajaran, tutor dan fasilitator § PJJ, PBK, mediated self- instruction § Pengajaran Kendiri § Penyampaian tradisional, pengawal proses pengajaran. § Kuliah, ekspositori, siaran TV, radio, kabel TV dan filem § Pengajaran beramai-ramai § Peranan Guru

sajap@ipgktb. edu. my http: //www. sajadstudio. info

sajap@ipgktb. edu. my http: //www. sajadstudio. info

71

71