Tonske viine so poimenovane na dva naina Triola

  • Slides: 10
Download presentation
Tonske višine so poimenovane na dva načina

Tonske višine so poimenovane na dva načina

Triola je ritmična posebnost, kjer se dvodobna doba razdeli na tri enake dele. četrtinka

Triola je ritmična posebnost, kjer se dvodobna doba razdeli na tri enake dele. četrtinka se deli na tri osminke ali = polovinka se deli na tri četrtinke Označimo jo z lokom in številko 3. Pri ritmiziranju si pomagamo s TA – TE - TI TA TA-TE = TA TA-TE-TI

Šestnajstinka Dve šestnajstinki sta enako dolgi kot ena osminka. Narišemo jo z glavico, vratom

Šestnajstinka Dve šestnajstinki sta enako dolgi kot ena osminka. Narišemo jo z glavico, vratom in dvema zastavicama = Pri ritmiziranju si pomagamo s TA-FA TE-FE Šestnajstinska pavza = TA-FA TE-FA

Se še spomnimo, kako imenujemo notna trajanja? Ime trajanje CELINKA 4 udarce slika ritmiziranje

Se še spomnimo, kako imenujemo notna trajanja? Ime trajanje CELINKA 4 udarce slika ritmiziranje TA-A-A-A POLOVINKA 2 udarca TA-A ČETRTINKA 1 udarec TA TA OSMINKA ½ udarca TA-TE ŠESTNAJSTINKA ¼ udarca TA-FA-TE-FE DVAINTRIDESETINKA 1/8 udarca

KAJ BO V PISNEM OCENJEVANJU? VSEBINE Ljudska in umetna glasba Z glasbo po primorski

KAJ BO V PISNEM OCENJEVANJU? VSEBINE Ljudska in umetna glasba Z glasbo po primorski Pesmi, ki smo jih peli NOTE Trajanje tonov Tonska abeceda in glasbena abeceda Razdalje med toni C – dur lestvica Taktovski načini Čuk se je oženil Himna Vstajenje primorske En hribček Dobro jutro Tuci Tone Moja ura Tone in koza Drežnica Izidor Da jöra ta Banerina

SLOVENSKA GLASBA Ob U 8 odgovori na vprašanja: 1. Katere skladbe niso umetne? 2.

SLOVENSKA GLASBA Ob U 8 odgovori na vprašanja: 1. Katere skladbe niso umetne? 2. Kdo napiše umetne skladbe? 3. Kaj je posebnost glasbenega jezika? 4. Iz katerih dveh sestavin je sestavljena melodija? 5. Kaj moramo delati z ljudsko glasbo? 6. Kaj nam pomeni ljudska glasba? 7. Kdo je napisal besedilo naše himne? 8. Kdo je uglasbil našo himno? 9. Kdaj himno slišimo?

SLOVENSKA LJUDSKA IN ČUK SE JE OŽENIL UMETNA GLASBA Koliko kitic ima ta pesem?

SLOVENSKA LJUDSKA IN ČUK SE JE OŽENIL UMETNA GLASBA Koliko kitic ima ta pesem? U 10 - 14 O čem pripoveduje? Kdo ustvarja ljudsko glasbo? Zakaj so ljudje ohranjali ljudsko Kdo ustvarja umetno glasbo? Napiši pet umetnih pesmi, ki jih Iz česa so sestavljene ljudske imaš v učbeniku, zraven pa pesmi? dodaj ime komponista. Kako po domače rečemo Kaj je skladba? godčevskim melodijam? Kakšne vrste skladb ustvarjajo Kdo zbira in zapisuje ljudske skladatelji? (vsaj 4) pesmi? Kaj je kanon? Napiši naslove vsaj petih ljudskih pesmi.

Z glasbo po primorskem svetu U 19 – 21 Odgovori na vprašanja: 1. Kdo

Z glasbo po primorskem svetu U 19 – 21 Odgovori na vprašanja: 1. Kdo je zbral ljudsko dediščino zamejskih ljudi? 2. Kakšno je besedilo otroške igre, ki posnema igranje zvonov? 3. V katerem taktu se jo izvaja? 4. Kako se izmenjujejo težke in lahke dobe v tem taktu? 5. Kaj je takt? 6. Kako takte med seboj ločimo? 7. Kako lahko označimo dvodobne takte? 8. Kaj je taktiranje? 9. Kako rečemo taktiranju, ki se izvaja pred zborom ali orkestrom? 10. Od kje izvira ljudski ples Dopaši? 11. Katera ritmična trajanja vključuje? 12. Kaj pomeni 1. in 2. ?

Tipi nalog: • Dopolni besedilo pesmi • Kaj manjka ritmičnemu zapisu • Napiši imena

Tipi nalog: • Dopolni besedilo pesmi • Kaj manjka ritmičnemu zapisu • Napiši imena tonom • Odgovori na vprašanja • Dopolni povedi s svojimi besedami • Dopolni ritmični zapis • Obkroži pravilni odgovor