Ton M cm 7 2 N 34 cm

  • Slides: 7
Download presentation

Toán M cm 7 2 N 34 cm 45 cm 1 Tính chu vi

Toán M cm 7 2 N 34 cm 45 cm 1 Tính chu vi hình tam giác MNP: P Bài giải : Chu vi hình tam giác MNP là: 27 + 34 + 45 = 106 (cm) Đáp số : 106 cm

Toán Ôn tập về giải toán 1 Đội Một trồng được 230 cây, đội

Toán Ôn tập về giải toán 1 Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây? Bài giải : Số cây đội Hai trồng được là : 230 + 90 = 320 (cây) Đáp số : 320 cây

Toán Ôn tập về giải toán 2 Một cửa hàng buổi sáng bán được

Toán Ôn tập về giải toán 2 Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng? Bài giải : Số lít xăng buổi chiều cửa hàng đó bán được là : 230 + 90 = 320 (cây) Đáp số : 320 cây

Toán 3 Ôn tập về giải toán Giải bài toán (theo mẫu): a) Hàng

Toán 3 Ôn tập về giải toán Giải bài toán (theo mẫu): a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam? Mẫu Bài giải : Số quả cam ở hàng trên nhiều hơn số quả cam hàng dưới là : 7 – 5 = 2 (quả) Đáp số : 2 quả

Toán 3 Ôn tập về giải toán Giải bài toán (theo mẫu): b) Lớp

Toán 3 Ôn tập về giải toán Giải bài toán (theo mẫu): b) Lớp 3 A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu ? Bài giải : Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là : 19 – 16 = 3 (bạn) Đáp số : 3 bạn