Ton DIN TCH HNH TAM GIC 1 CNG

  • Slides: 13
Download presentation

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC 1. CỦNG CỐ VỀ HÌNH TAM GIÁC: Em

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC 1. CỦNG CỐ VỀ HÌNH TAM GIÁC: Em hãy chỉ ra cạnh ; góc ; đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi tam giác sau: A C H D M E G B K P N

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Em hãy tìm cách so sánh diện tích

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Em hãy tìm cách so sánh diện tích của hai hình tam giác. Hai tam giác trên có diện tích bằng nhau.

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC t ắ c ng Đ ườ Em hãy

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC t ắ c ng Đ ườ Em hãy tìm cách ghép các mảnh cắt với hình tam giác nguyên vẹn để được hình chữ nhật.

A D E H B C Dựa vào hình trên, em hãy so sánh:

A D E H B C Dựa vào hình trên, em hãy so sánh: v bằng dài đáy DC của - Chiều dài hình chữ nhật ABCD với độđộ dài đáy DC của hìnhtam tamgiác. ECD. v- Chiều rộng hình chữ nhật ABCD với bằng chiều cao EH của giác ECD. tamtam giác ECD. v- Diện tích hình chữ nhật ABCD với gấpdiện 2 lầntích diệnhình tíchtam hình tam ECD. giác ECD.

A D E B H C Em hãy nêu cách tính diện tích hình

A D E B H C Em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật A B C D v Diện tích hình chữ nhật ABCD là: DC x AD = DC x EH Từ cách tính diện tích hình chữ nhật ABCD, em hãy nêu cách tính diện tích hình tam giác: EC D v Vậy diện tích hình tam giác ECD là: DC x EH 2

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC v Bài tập 1: Từ cách tính diện

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC v Bài tập 1: Từ cách tính diện tích hình tam giác ECD trên, em hãy rút ra cách tính diện tích hình tam giác.

h a Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy

h a Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 Em hãy viết công thức tính diện tích tam giác a x h S= =axh: 2 2 (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC BÀI TẬP v Bài 2: Viết tiếp vào

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC BÀI TẬP v Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp a. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7 cm và chiều cao 4 cm là: ………………………………. . 7 x 4 : 2 = 14 (cm 2) b. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15 m và chiều cao 9 m là: ………………………………. . 15 x 9 : 2 = 67, 5 (m 2) c. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3, 7 dm và chiều cao 4, 3 dm là: ………………………………. . 3, 7 x 4, 3 : 2 = 7, 955 (dm 2)

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC v Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC v Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 13, 5 m và chiều rộng 10, 2 m. Tính diện tích hình tam giác EDC. A E B D Bài giải Diện tích hình tam giác EDC là: 13, 5 x 10, 2 : 2 = 68, 85 (m 2) Đáp số: 68, 85 m 2 C

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Chọn câu trả lời đúng: B 3, 2

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Chọn câu trả lời đúng: B 3, 2 dm A 12 cm H C Diện tích hình tam giác ABC là: A. 19, 2 dm 2 B. 384 cm 2 C. 192 cm 2 D. 1, 92 dm 2

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Muốn tính diện tích hình tam giác ta

Toán DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 S=axh 2 (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)