Toipuminen skitsofreniassa systemaattinen katsaus ja metaanalyysi Erika Jskelinen

  • Slides: 17
Download presentation
Toipuminen skitsofreniassa – systemaattinen katsaus ja meta-analyysi Erika Jääskeläinen, Johanna Löhönen, John Mc. Grath,

Toipuminen skitsofreniassa – systemaattinen katsaus ja meta-analyysi Erika Jääskeläinen, Johanna Löhönen, John Mc. Grath, Sukanta Saha, Matti Isohanni, Juha Veijola, Jouko Miettunen

Tavoite • Arvioida kuinka monta prosenttia skitsofreniapotilaista toipuu • Kerätä ja tiivistää aiempi kirjallisuus

Tavoite • Arvioida kuinka monta prosenttia skitsofreniapotilaista toipuu • Kerätä ja tiivistää aiempi kirjallisuus aiheesta • Arvioida miten aineiston ja tutkimuksen ominaisuudet vaikuttavat toipuneiden osuuteen

Kirjallisuuden hakeminen • Psyc. INFO, Pubmed, Ovid, Web of Science, Elsevier Science Direct, EBSCOhost,

Kirjallisuuden hakeminen • Psyc. INFO, Pubmed, Ovid, Web of Science, Elsevier Science Direct, EBSCOhost, CINAHL - Nursing & Allied Health • Manuaalinen kirjallisuushaku • Hakusanat – Artikkelien otsikoista haettiin hakusanoilla “schizo* TAI psychotic TAI psychos*s” JA “recovery TAI remission TAI outcome* TAI course TAI prognosis TAI longitudinal TAI follow-up” – Toisessa haussa haimme abstrakteista hakusanoilla “schizophrenia” JA “recovery TAI remission” • Kaikki abstraktit ja artikkelit arvioi kaksi tutkijaa (Erika Jääskeläinen ja Jouko Miettunen)

Kriteerit artikkeleille • skitsofrenia, skitsofreniforminen psykoosi, skitsoaffektiivinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö • Arvioitu sekä kliinistä

Kriteerit artikkeleille • skitsofrenia, skitsofreniforminen psykoosi, skitsoaffektiivinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö • Arvioitu sekä kliinistä että sosiaalista toipumista yhdessä • Seurannan kesto ja joko kliinisen tai sosiaalisen toipumista arvioitu vähintään 2 vuotta • Potilaat ei ole valikoituneet ennusteen perusteella aineistoon • Ei kliininen koe tai interventiotutkimus • Otoskoko vähintään 15 henkilöä • Englanninkielinen tutkimus

Tilastolliset menetelmät • Toipuneiden osuus (%) tiivistetään keskiarvoina, mediaaneina ja hajonnan tunnusluvuilla • Prosenttien

Tilastolliset menetelmät • Toipuneiden osuus (%) tiivistetään keskiarvoina, mediaaneina ja hajonnan tunnusluvuilla • Prosenttien keskiarvo lasketaan satunnaisella painotuksella (random effects) • Meta-regressioanalyysilla arvioidaan taustamuuttujien vaikutus toipuneiden osuuteen • Analyysit tehtiin STATA 9 ohjelmalla

Aineisto • Hakukriteerien avulla löytyi ~5950 artikkelia • Otsikkojen ja abstraktien luvun jälkeen arvioitiin

Aineisto • Hakukriteerien avulla löytyi ~5950 artikkelia • Otsikkojen ja abstraktien luvun jälkeen arvioitiin tarkemmin ~800 artikkelia • 57 tutkimusotosta täytti kaikki kriteerit ja on mukana meta-analyysissa • Näistä 13 otosta on WHO: n kohorttitutkimuksia (julkaisematonta aineistoa Kim Hopperilta) Hopper ym. (toim. ): Recovery from Schizophrenia. An International Perspective. Oxford University Press, 2007.

Tyypilliset kriteerit toipumiselle • Kliininen toipuminen, esim. – 2 vuotta ilman sairaalahoitoja (tai merkittäviä

Tyypilliset kriteerit toipumiselle • Kliininen toipuminen, esim. – 2 vuotta ilman sairaalahoitoja (tai merkittäviä oireita) – Alhainen lääkitys • Sosiaalinen toipuminen, esim. – Normaali toimintakyky (jokin arviointilomake, esim. GAF, DAS) – Itsenäinen asuminen

Toipuneiden osuus (%)

Toipuneiden osuus (%)

Tulokset – Toipuneiden osuus • 0 - 52% potilaista toipui (keskiarvo: 16. 5%). •

Tulokset – Toipuneiden osuus • 0 - 52% potilaista toipui (keskiarvo: 16. 5%). • 29 vanhemmassa tutkimuksessa (alkoivat -1965) keskimäärin 18. 2% potilaista toipui • 20 uudemmassa tutkimuksessa (alkoivat 1965 -), 16. 5% toipui • Toipuneiden osuus oli 8. 8% DSM diagnooseja käyttäneissä tutkimuksissa (n=8), 18. 6% ICD tutkimuksissa (n=19) ja 17. 2% muissa tutkimuksissa (n=31, pääosin vanhempia tutkimuksia)

Tulokset – Toipuneiden osuus • Tutkimuksissa joissa oli vähintään 10 vuoden seuranta (n=31) parantuneita

Tulokset – Toipuneiden osuus • Tutkimuksissa joissa oli vähintään 10 vuoden seuranta (n=31) parantuneita oli keskimäärin 18. 2% ja tutkimuksissa joissa seuranta oli lyhyempi 14. 4% • Toipuneita oli enemmän (p=0. 01) kymmenessä aineistossa jotka oli Aasiasta, Afrikasta ja EteläAmerikasta (24. 4%) kuin eurooppalaisissa ja pohjois-amerikkalaisissa aineistoissa (14. 87%; n=47)

Number of studies Median 10%-90% Range 57 15. 9 3. 2 -32. 4 started

Number of studies Median 10%-90% Range 57 15. 9 3. 2 -32. 4 started before 1965 29 18. 8 4. 4 -31. 1 started after 1965 20 11. 1 3. 0 -36. 7 under 10 years 26 13. 5 2. 8 -24. 7 over 10 years 31 16. 3 3. 4 -36. 4 ICD 19 14. 0 0. 0 -37. 0 DSM 8 6. 0 2. 8 -23. 0 Other 30 17. 8 4. 4 -29. 9 North-America or Europe 47 14. 0 3. 2 -29. 0 Other 10 29. 8 2. 9 -44. 5 Total Collection of the sample Length of follow-up Diagnostic system Location of the sample

Tulokset – Toipuneiden osuus • 12 tutkimusta esitti toipuneiden osuuden erikseen miehillä ja naisille

Tulokset – Toipuneiden osuus • 12 tutkimusta esitti toipuneiden osuuden erikseen miehillä ja naisille • 10 tutkimuksessa miehillä oli korkeampi toipuneiden osuus ja 2 tutkimuksessa naisilla • Yhdistettynä toipuneiden osuudet eivät eronneet – miehet 18. 4% – naiset 17. 3%

 Odds ratio (95% CI) Study Lauronen et al. 2005 3. 92 (0. 18,

Odds ratio (95% CI) Study Lauronen et al. 2005 3. 92 (0. 18, 85. 39) Achte 1967 b 2. 42 (0. 80, 7. 32) Gottlieb 1940 1. 82 (0. 41, 8. 06) Stenberg 1948 1. 68 (1. 15, 2. 46) Langfeldt 1937 1. 40 (0. 49, 3. 98) Errera 1957 1. 33 (0. 38, 4. 69) Fallik and Liron 1976 1. 24 (0. 40, 3. 89) Achte 1967 a 1. 15 (0. 36, 3. 66) Ciompi 1980 1. 13 (0. 65, 1. 96) Bleuler 1978 1. 12 (0. 62, 2. 01) Guttmann et al. 1939 0. 52 (0. 24, 1. 12) Vazquez-Barquero et al. 1999 0. 31 (0. 10, 0. 99) Overall (95% CI) 1. 17 (0. 87, 1. 58) . 1 0. 5 1 2 4 68 Naiset toipuu useimmin. . . Miehet toipuu useimmin

Pohdinta • Ensimmäinen systemaattinen katsaus ja metaanalyysi aiheesta • Suuria eroja toipuneiden osuuksissa tutkimuksien

Pohdinta • Ensimmäinen systemaattinen katsaus ja metaanalyysi aiheesta • Suuria eroja toipuneiden osuuksissa tutkimuksien välillä • Eurooppalaisissa ja pohjois-amerikkalaisissa tutkimuksissa on alhaisempi toipuneiden osuus • DSM kriteerejä käyttäneissä tutkimuksissa on alhaisempi toipuneiden osuus – 6 kuukauden aikakriteeri (ICD: 1 kk)

Pohdinta • Suhteellisen vähän tutkimuksia suhteessa kaikkiin seurantatutkimuksiin skitsofreniassa • Usein seuranta alle 2

Pohdinta • Suhteellisen vähän tutkimuksia suhteessa kaikkiin seurantatutkimuksiin skitsofreniassa • Usein seuranta alle 2 vuotta • Usein tutkitaan joko vain kliinistä tai vain sosiaalista toipumista

Pohdinta • Jatkotutkimuksissa toivottavaa – Isot otokset, väestötutkimukset – Pitemmät seuranta-ajat – Monipuolinen (kliininen

Pohdinta • Jatkotutkimuksissa toivottavaa – Isot otokset, väestötutkimukset – Pitemmät seuranta-ajat – Monipuolinen (kliininen ja sosiaalinen) toipumisen arviointi – Kadon (mm. kuolleisuus) minimointi ja arvio sen vaikutuksista tuloksiin – Yleiset kriteerit toipumiselle!

Tutkimusryhmä Psykiatrian klinikka, Oulun yliopisto ja yliopistollinen sairaala: Erika Jääskeläinen, LT Johanna Löhönen, FM

Tutkimusryhmä Psykiatrian klinikka, Oulun yliopisto ja yliopistollinen sairaala: Erika Jääskeläinen, LT Johanna Löhönen, FM Matti Isohanni, Prof Jouko Miettunen, Dos Queensland Centre for Mental Health Research, Australia: John Mc. Grath, Prof Sukanta Saha, LT Suomen Akatemia: Juha Veijola, Dos Tätä tutkimusta on tukenut Suomen Akatemia.