Tnh Hng Yn Gio vin L Thanh Hng

  • Slides: 13
Download presentation
Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

Giáo viên: Lê Thanh Hưng Trường: THCS Dương Phúc Tư- Huyện: Văn Lâm

Giáo viên: Lê Thanh Hưng Trường: THCS Dương Phúc Tư- Huyện: Văn Lâm

KIỂM TRA BÀI CŨ Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau 1. Kết

KIỂM TRA BÀI CŨ Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau 1. Kết quả các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng ngoài: a Đều bị thất bại b C Giành thắng lợi D Đều chiếm được thành Thăng Long Kiến quân triều đình bị tổn thất lớn 2. Có mấy cuộc khởi nghĩa nổ ra chống chính quyền Đàng ngoài: a b 4 cuộc khởi nghĩa c d 6 cuộc khởi nghĩa 5 cuộc khởi nghĩa 7 cuộc khởi nghĩa

KIỂM TRA BÀI CŨ Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau 3. Cuộc

KIỂM TRA BÀI CŨ Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau 3. Cuộc khởi nghĩa nào của nông dân Đàng ngoài là lớn nhất: a Hoàng Công Chất b Nguyễn Danh Phương c Nguyễn Hữu Cầu d Lê Duy Mật

Tiết Bài 25: Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Tiết Bài 25: Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII. a. Bộ máy chính quyền CÙNG THẢO LUẬN Tình hình bộ máy chính quyền Đàng - Mua quan, bán chức diễn ra phổ biến -Quan lại chia bè, kết cánh bóc lột nhân trong thế kỉ XVIII như thế nào? Nêu nhận xét? dân - Đua nhau ăn chơi xa xỉ Chính quyền họ Nguyễn Suy yếu

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1.

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII. a. Bộ máy chính quyền: b. Đời sống nhân dân: - Nhân dân vô cùng khổ cực. - Mâu thuẫn xã hội gay gắt. -Khởi nghĩa Chàng Lía ở Chuông Mây (Bình Định). CÙNG THẢO LUẬN Sự mục nát của chính quyền họ nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1.

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVVIII 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ - Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. -Hoạt động: + Năm 1771 Khởi nghĩa nổ ra ở Tây Sơn Thượng Đạo, lực lượng lớn mạnh nghĩa quân mở rộng xuống Tây Sơn Hà Đạo, lập căn cứ ở Kiên Mĩ, tiếp tục mở rộng xuống đồng bằng. + Trừng trị bọn quan tham, tịch thu sổ sách xóa nợ cho dân nghèo

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Cùng

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Cùng Thảo luận 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVVIII 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ - Lãnh đạo: Nguyễn Nhac, Nguyễn Vì sao khởi nghĩa được đông đảo Huệ, Nguyễn Lữ. nhân dân tham gia và phát triển -Hoạt động: nhanh chóng như vậy? + Năm 1771 Khởi nghĩa nổ ra ở Tây Sơn Thượng Đạo, lực lượng lớn mạnh nghĩa quân mở rộng xuống Tây Sơn Hà Đạo, lập căn cứ ở Kiên Mĩ, tiếp tục mở rộng xuống đồng bằng. + Trừng trị bọn quan tham, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo xóa nợ cho dân nghèo -Lực lượng: Đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, hào mục

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1.

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVVIII 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ Củng cố

CỦNG CỐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chúc mừng các

CỦNG CỐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chúc mừng các b C Ự C C T Y S T H Ế K N C H U Ô N G U Y Ễ V N Ă K I Ê N Ô N N N M B K H Ổ H H A N G L Ơ Ơ ỈỈ N N G G H H Ĩ A N XVIII G D N Ô Y M ẠI C N A Í A

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1.

Bài 25 Phong Trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVVIII 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học bài nắm chắc sự mục nát của chính quyền phong kiến họ Nguyễn Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII, từ đó dẫn đến phong trào nông dân Đàng Trong mà đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn - Chuẩn bị phần II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn