TMOP4 1 2 081A2009 0030 Interdiszciplinris s komplex

  • Slides: 16
Download presentation
TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési

TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Projekt konferencia, Debrecen–Nyíregyháza, 2010. október 1– 2. A PTE TTK hat alapszakjának rövid áttekintése a többciklusú képzés szempontjából Erostyák János – Fábián Szabolcs Ákos A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bevezető gondolatok TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § § § 1088– 1999– 2006–? EEFT

Bevezető gondolatok TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § § § 1088– 1999– 2006–? EEFT (46 ország) “Szép” elvek Kötelező feladat Magyar megvalósítás Pécs TTK 2006/07 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2

A ciklusos képzés kialakítása TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 szint szakok száma felsőfokú szakképzés

A ciklusos képzés kialakítása TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 szint szakok száma felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés 3 10 7+1 szakirányú továbbképzés 4 doktori programok 4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 3

Fejlesztendő területek TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Ismeret § Képességek § Attitűdök A

Fejlesztendő területek TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Ismeret § Képességek § Attitűdök A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 4

Learning outcomes § “… olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai

Learning outcomes § “… olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kello mélységu elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történo folytatásához. ”

Learning outcomes § “. . . olyan geográfusok képzése, akik korszeru természettudományos szemléletmódjuk, valamint

Learning outcomes § “. . . olyan geográfusok képzése, akik korszeru természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet mu ködéséro l, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetro l. Továbbá kello mélységu elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történo folytatásához. ”

KKK törzsanyag kreditek TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Differenciált Alapozó Szakmai ismeretek törzsanyag Min

KKK törzsanyag kreditek TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Differenciált Alapozó Szakmai ismeretek törzsanyag Min Max Biológia 28 46 30 60 50 60 Fizika 20 30 40 70 50 110 Földrajz 36 58 36 64 55 75 Kémia 14 24 82 92 50 50 Környezettan 20 35 60 85 50 75 Matematika 15 20 15 25 50 100 Szak A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. szakmai ismeretek 7

Input/output végzett felvett hallgatók száma szak száma (fő) (BSc nappali) 2006 2007 2009 2010

Input/output végzett felvett hallgatók száma szak száma (fő) (BSc nappali) 2006 2007 2009 2010 biológia 88 86 27 34 fizika 38 35 6 8 földrajz 79 81 27 29 kémia 16 20 0 2 környezettan 43 40 4 9 matematika 23 27 7 4

Alapképzés kialakítása TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § 5=3+2 (fizika) § 5≈3 (biológia, földrajz)

Alapképzés kialakítása TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § 5=3+2 (fizika) § 5≈3 (biológia, földrajz) § 4≈3 (kémia, matematika) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 9

Alapozó kurzusok ISMERETKÖRÖK ÉRINTETT SZAKOK MATEMATIKA 6 INFORMATIKA 6 FIZIKA 4 EU ISMERETEK 4

Alapozó kurzusok ISMERETKÖRÖK ÉRINTETT SZAKOK MATEMATIKA 6 INFORMATIKA 6 FIZIKA 4 EU ISMERETEK 4 KÉMIA 3 BIOLÓGIA 3 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI- ÉS MENEDZSMENT ISMERETEK 3 MINŐSÉGÜGYI- ÉS KÖRNYEZETÜGYI ISMERETEK 3 TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK 2 FÖLDTUDOMÁNY 1 ELEKTRONIKA 1 KÖZISMERET 1 KÖZGAZDASÁGTAN 1 SZOCIOLÓGIA 1 DEMOGRÁFIA 1 FÖLDTAN 1 TERMÉSZETFÖLDRAJZ 1

Szakirányok szakirány biológus kutató kísérletes biológia szupraindividuális tanári fizikus fizika informatikus fizika tanári település-

Szakirányok szakirány biológus kutató kísérletes biológia szupraindividuális tanári fizikus fizika informatikus fizika tanári település- és területfejlesztés turizmus földrajz táj- és környezetföldrajz térképészet- és geoinformatika tanári vegyész VFLOP kémia tanári környezetkutató környezettan tanári szakirány nélkül matematika tanári TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 11

Földrajz modul alap (41) törzs (59) ismeretek kredit természettudományi 6 társadalomtudományi 6 földtudományi 17

Földrajz modul alap (41) törzs (59) ismeretek kredit természettudományi 6 társadalomtudományi 6 földtudományi 17 földrajzi 12 természetföldrajzi 17 társadalomföldrajzi 18 regionális földrajz 24 szakirány 33 tanári 10 differenciált (90) kötelezően választható 27 szakdolgozat 10 szabadon választható 10

A kredit (ECTS) TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § “… a tanulmányi teljesítmények értékelésére,

A kredit (ECTS) TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § “… a tanulmányi teljesítmények értékelésére, mérésére, leírására és összehasonlítására szolgál. Maguk a kreditek valamely tanulási eredmény eléréséhez és a hozzájuk kapcsolódó munkaterhelés teljesítéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiségének kifejezésére szolgáló méro számok. A kreditek és a szintek a tanulmányi munkamennyiség megjelenítésére és mérésére szolgáló eszközök… ” § 1 ECTS-kredit = 30 hallgatói munkaóra § 45 min = 1 kr § hallgatói munkaterhelés ≠ kredit A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 13

BSc v. 1. 2 TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Miért? Hogyan? § Az

BSc v. 1. 2 TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Miért? Hogyan? § Az előfeltételi rendszerek egyszerűsítése (előfeltételek eltörlése) § A szigorlatok eltörlése § A vizsgák számának csökkentése § A szemeszterek közötti egyenletesebb kreditterhelés kialakítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 14

Oktatás- és tanulásszervezés TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Hagyományos alapokon § IT (COOSPACE,

Oktatás- és tanulásszervezés TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 § Hagyományos alapokon § IT (COOSPACE, MOODLE) § VIZSGA/KOLLOKVIUM § Ki a jó oktató? § Hogyan mérhető ez? § Impaktok bűvölete A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 15

TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési

TÁMOP-4. 1. 2 -08/1/A-2009 -0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Projekt konferencia, Debrecen–Nyíregyháza, 2010. október 1– 2. Köszönjük a figyelmet! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.