Tkletes folyadk a RHIC gyorstnl Csand Mt Ph

  • Slides: 54
Download presentation
Tökéletes folyadék a RHIC gyorsítónál • Csanád Máté (Ph. D hallgató, ELTE) • Témavezetők:

Tökéletes folyadék a RHIC gyorsítónál • Csanád Máté (Ph. D hallgató, ELTE) • Témavezetők: • Csörgő Tamás (KFKI RMKI), Roy Lacey (Stony Brook) • és Kiss Ádám (ELTE) • • • MTA osztályülés: A fizika fejlődési irányai 2006. május 10.

A részecskék Standard Modellje Elektron elemi részecske Proton, neutron, hadronok nem azok kvarkok fe

A részecskék Standard Modellje Elektron elemi részecske Proton, neutron, hadronok nem azok kvarkok fe Három kölcsönhatás, közvetítő bozonok r köl bo mi csö zo on nh. no u ok c t g k charm top d s b down strange bottom photon ne nm nt Z ele er gy kt ős en roge m ág ne ses up kv ar ko k • • • gluon g muon neutrino tau neutrino Z boson e m t W electron muon tau W boson le pt on ok electron neutrino • Erős, gyenge, elektromágneses töltés • Erős töltés: szín QCD: kvantum-szín-dinamika Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 2

Mit, miért és hogyan? • Elméleti igény: QCD fázisszerkezete, az ősrobbanáshoz hasonló körülmények vizsgálata

Mit, miért és hogyan? • Elméleti igény: QCD fázisszerkezete, az ősrobbanáshoz hasonló körülmények vizsgálata A 2004 -es fizikai Nobel-díj: QCD aszimptotikusan szabad nagy hőmérsékleten gáz plazma, kvarkok és gluonok? • Az elérhető legnagyobb hőmérséklet: nehézion ütközések! • • Kísérlet: nehézionok ütköztetése Kísérlet építése: óriási pénzügyi elkötelezettség (1 Mrd USD főleg USA és Japán, de az egész világ vezető országai) • BNL (USA): 2000 -től, Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) • CERN (Európa): 2007 -től, Large Hadron Collider (LHC) Lásd Vesztergombi György: ALICE a Te. Vek országában • Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 3

A QCD fázisdiagramja • Új halmazállapot(ok? ) • Hadronok QCD plazma? Tc • Elméleti

A QCD fázisdiagramja • Új halmazállapot(ok? ) • Hadronok QCD plazma? Tc • Elméleti számítások: Tc=176± 3 Me. V (~2 terakelvin) (hep-ph/0511166) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 4

A Nagy Bumm • Korai univerzum: forró, táguló rendszer • Kvarkanyag, kvarkgluon plazma •

A Nagy Bumm • Korai univerzum: forró, táguló rendszer • Kvarkanyag, kvarkgluon plazma • Protonok, neutronok kifagyása Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 5

Nehézion-ütközések: Kis Bumm • Nukleon-olvasztás • Kvarkok bezárása ill. kiszabadítása • Hasonlat: jégből víz

Nehézion-ütközések: Kis Bumm • Nukleon-olvasztás • Kvarkok bezárása ill. kiszabadítása • Hasonlat: jégből víz vagy gőz • Szárazjég? Vízjég? • Nagy energiájú ütközéssel mindez elérhető (? ) • Nehézionok ütközése: forró, táguló rendszer • Elég forró? Régi-új anyag? Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 6

Kutatási helyszínek: CERN • SPS: Pb+Pb @ Ecms = 17 Ge. V/nukleon (17 AGe.

Kutatási helyszínek: CERN • SPS: Pb+Pb @ Ecms = 17 Ge. V/nukleon (17 AGe. V) h+p, p+Pb, Pb+Pb ütközések 7+ kísérleti együttműködés: NA 44, NA 45, NA 49, NA 50, NA 52, NA 57, NA 60, WA 98 • KFKI-ELTE részvétel az NA 49 kísérletben • • • LHC • • 2007: főleg p+p fizika; ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM 2008: nehézionfizika program is indul; ALICE, CMS, . . . Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 7

Kutatási helyszínek: BNL • RHIC: Au+Au @ Ecms = 200 AGe. V • •

Kutatási helyszínek: BNL • RHIC: Au+Au @ Ecms = 200 AGe. V • • Au+Au, Cu+Cu, pp+pp, d+Au ütközések 4 kísérleti együttműködés: BRAHMS, PHENIX, PHOBOS, STAR • Magyar részvétel a PHENIX-ben: • • • KFKI: Csörgő T. , Hidas P. , Ster A. , Sziklai J. , Zimányi J. , ELTE: Kiss Á. , Csanád M. , Deák F. DE: Dávid G. , Tarján P. , Imrek J. , Vértesi R. , Veszprémi V. Elfogadott fejlesztési programok: Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 8

PHENIX • • Fotonok, elektronok, müonok, hadronok azonosítása A reakció összes szakaszának vizsgálata Áthatoló

PHENIX • • Fotonok, elektronok, müonok, hadronok azonosítása A reakció összes szakaszának vizsgálata Áthatoló próbák: korai állapotot tükrözik Hadronok: kifagyáskori állapot Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 9

A PHENIX csoport Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 10

A PHENIX csoport Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 10

1. mérföldkő: új jelenség • Nagy transzverz impulzusú részecskék elnyomása: PHENIX eredmény a Physical

1. mérföldkő: új jelenség • Nagy transzverz impulzusú részecskék elnyomása: PHENIX eredmény a Physical Review Letters címlapján • Az első nagy tudományos elismerés, az első magyarországi szerzővel: Ster András Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 11

2. mérföldkő: új anyagfajta • d+Au ütközésekben nem megfigyelhető az új jelenség • Nem

2. mérföldkő: új anyagfajta • d+Au ütközésekben nem megfigyelhető az új jelenség • Nem az Au mag szerkezetmódosulása • Au+Au: új anyag • PHENIXMagyarország együttműködés: 10 magyar a PHENIX szerzői listán Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 12

Top Story 2005 Amerikai Fizikai Intézet: 2005 lefontosabb eseménye! PHENIX: 3 x AIP Top

Top Story 2005 Amerikai Fizikai Intézet: 2005 lefontosabb eseménye! PHENIX: 3 x AIP Top Physics Story RHIC első éveit összegző cikkek: Top Physics Story #1 2005 http: //arxiv. org/abs/nucl-ex/0410003, 153 hivatkozás (2006. május 10. ) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 13

A részecskesugarak elnyelődése • Nagy energiájú részecskesugarak elnyelődése: jet-quenching sűrű, erősen kölcsönható (ragacsos) anyag

A részecskesugarak elnyelődése • Nagy energiájú részecskesugarak elnyelődése: jet-quenching sűrű, erősen kölcsönható (ragacsos) anyag • Ellenpróba (d+Au) és referencia (p+p) döntő Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 14

Nukleáris modifikáció (PHENIX) • Ellentétes függés az ütközés frontálisságától d+Au: Cronin-effektus (részecskék újraszóródnak növekmény)

Nukleáris modifikáció (PHENIX) • Ellentétes függés az ütközés frontálisságától d+Au: Cronin-effektus (részecskék újraszóródnak növekmény) • Au+Au: Új jelenség: elnyelődnek a nagyenergiás részecskék (jetek) • • Keletkező új anyag: részecskesugarak elnyelése (jet quenching) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 15

Szögeloszlások (STAR) • Nagyenergiás részecskesugarak szögkülönbség-eloszlása pedestal and flow subtracted • • • Kifutó

Szögeloszlások (STAR) • Nagyenergiás részecskesugarak szögkülönbség-eloszlása pedestal and flow subtracted • • • Kifutó irány: p+p, d+Au, Au+Au hasonlóan viselkedik Befutó irány: Au+Au-ban elnyelődés, p+p és d+Au-ban nincs A befutó részecskesugarak elnyelődése a frontális Au+Au ütközésekben létrejövő új anyagon Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 16

Elliptikus folyás (v 2) • Ritka gáz esetében v 2 nulla • Hidrodinamikai viselkedés:

Elliptikus folyás (v 2) • Ritka gáz esetében v 2 nulla • Hidrodinamikai viselkedés: v 2 > 0 M. Csanád, T. Csörgő, A. Ster et al. http: //ar. Xiv. org/abs/nucl-th/0512078 Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 17

Kísérleti tapasztalatok összegzése • Részecskesugarak elnyelődése, d+Au ellenpróba: új anyag • Elliptikus folyás: ez

Kísérleti tapasztalatok összegzése • Részecskesugarak elnyelődése, d+Au ellenpróba: új anyag • Elliptikus folyás: ez az új anyag folyadék Sikertelen számítások viszkózus modellekkel • Siker elhanyagolható viszkozitás mellett • • Hasonlat Egyszerre kiszabaduló sok rab • Kis térrész, „tolongás”, gyakori kölcsönhatások, termalizáció, folyadék-viselkedés! • • A tökéletes meglepetés: a felfedezett új anyag tökéletes folyadék (nincs viszkozitása és hővezetése) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 18

Elméleti eredmények (hidro) • • • Térfogat 1/8 részében 2. 3 terakelvin (2 terakelvin

Elméleti eredmények (hidro) • • • Térfogat 1/8 részében 2. 3 terakelvin (2 terakelvin felett olvadás) Kezdeti szakaszban 5 terakelvin Ezen a hőmérsékleten nem gáz, hanem folyadék! spectra v 2 spectra Csanád, Csörgő, Ster, nucl-th/0310040, nucl-th/0311102, nucl-th/0403074 Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 19

Hidrodinamikai kép jelentős sikere • Hanbury-Brown és Twiss: kvantumoptika a forrásméret mérésére HBT sugarak

Hidrodinamikai kép jelentős sikere • Hanbury-Brown és Twiss: kvantumoptika a forrásméret mérésére HBT sugarak • Korai jóslat: nagy asszimetria • Buda-Lund hidro: skálaviselkedése, kis asszimetria • Hirtelen hadronizáció jóslata • Több mint 50 modell képtelen volt leírni (utólag!!) • Elsőrendű fázisátalakulás is kizárható Csörgő, Csernai (Phys. Lett. B 333: 494 -499, 1994) Csörgő, Lörstad (Phys. Rev. C 54: 1390 -1403, 1996) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 20

Univerzális skálázás I 1/I 0 • Buda-Lund hidro: skálafüggvény jóslata (2003) • PHENIX (2005),

Univerzális skálázás I 1/I 0 • Buda-Lund hidro: skálafüggvény jóslata (2003) • PHENIX (2005), PHOBOS (2006) és STAR (2005) adatok egybeesnek • Tökéletes folyadékból kapott jóslat TELJESÜL! Csanád, Csörgő, Lörstad, Ster (Nucl. Phys. A 742: 80 -94, 2004) Csanád, Csörgő, Lörstad, Ster et al. nucl-th/0512078 Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 21

A skálázás sérülése • Hidrodinamikai skálázás sérül kvark szám skálázás kezdődik • Kvarkok folyadéka!

A skálázás sérülése • Hidrodinamikai skálázás sérül kvark szám skálázás kezdődik • Kvarkok folyadéka! (részletes analízis még hátravan) • R. Lacey, nucl-ex/0510029 és M. Oldenburg, nucl-ex/0510026 Kvarkanyag 2005 világkonferencia Budapesten Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 22

Újabb várható mérföldkövek • Az új anyag mélyebb ismerete komoly kísérleti kihívás, de belátható

Újabb várható mérföldkövek • Az új anyag mélyebb ismerete komoly kísérleti kihívás, de belátható közelségben: • • Mik hordozzák a szabadsági fokokat? Tömeges kvarkok és gluonok? Királis szimmetria? Állapotegyenlet? Fázisátmenet rendje? Folytonos átmenet (crossover)? • Új adatokra, a megértés mélyebb és szélesebb szintjére van szükség (Run-5, Run-6, …) • Érdekességek, továbbfejlesztések: Honnan ered a proton spinje? Spin fizika a RHIC–nél • Magasabb luminozitás: RHIC II • A QCD újabb fázisainak vizsgálata: e. RHIC (e+p) • • CGC: Színes (gluon)üveg kondenzátum Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 23

Konklúzió • Tökéletes folyadék halmazállapot létrehozása a RHIC Au+Au ütközésekben • PHENIX mostantól igazán

Konklúzió • Tökéletes folyadék halmazállapot létrehozása a RHIC Au+Au ütközésekben • PHENIX mostantól igazán produktív • PHENIX (RHIC) még min. 10 évig meghatározó • 2008 -tól LHC Pb+Pb, 2009 -től eredmények • A felfedezések korának kapuja kitárult a magyar diákok és kutatók számára is! Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 24

PHENIX összefoglaló, Kvarkanyag ‘ 05 Visszautasíthatatlan ajánlat!! Az új anyag sűrű Kísérlet és elmélet

PHENIX összefoglaló, Kvarkanyag ‘ 05 Visszautasíthatatlan ajánlat!! Az új anyag sűrű Kísérlet és elmélet vállvetve megmérheti is kiszámolhatja az új anyag tulajdonságait Az új anyag megolvasztja és újragenerálja a J/y részecskéket Az új anyag módosítja a jeteket Az anyag erősen csatolt Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 Az új anyag forró 25

Köszönöm a figyelmet Köszönetnyilvánítás: MTA OTKA Amerikai - Magyar Fulbright Alapítvány NATO CLG program

Köszönöm a figyelmet Köszönetnyilvánítás: MTA OTKA Amerikai - Magyar Fulbright Alapítvány NATO CLG program Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 26

Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 27

Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 27

Kísérletek • Gyorsító adatok: körív: 3. 8 km cms energia: 19 -500 AGe. V

Kísérletek • Gyorsító adatok: körív: 3. 8 km cms energia: 19 -500 AGe. V sebesség: 99. 995% c felhasznál: protonok, deutérium, réz és arany atommagok nyalábok: 2 szembemenő nyaláb, mindegyikben ~120 „csomag” luminozitás: 2 x 1026 cm-2 s-1 (Au+Au, 106 ns átfedésekkel) előállít: több ezer új részecskét ütközésenként hőmérséklet: trillió K alapanyag: 20 év alatt 1 gramm arany üzemel: 2000 -től LHC (CERN) 2007 -től körív: energia: 27 km (LEP átalakítva) 14 ATe. V (korábban: fix target, SPS: Ecms ~ 17 AGe. V Pb+Pb) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 28

Sajtóanyagok http: //arxiv. org/abs/nucl-ex/0410003 128 hivatkozás (2006. február 21) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006

Sajtóanyagok http: //arxiv. org/abs/nucl-ex/0410003 128 hivatkozás (2006. február 21) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 29

Sajtóanyagok Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 30

Sajtóanyagok Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 30

Kísérleti módszer elnyelés közegben Új anyag? Mi lehetne referencia? Kapcsoljuk ki a közeget d+Au

Kísérleti módszer elnyelés közegben Új anyag? Mi lehetne referencia? Kapcsoljuk ki a közeget d+Au ütközések A „kifutó” részecskesugár nem nyelődik el A „befutó” sugár elnyelődik Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 31

How analytic hydro works Hydro equations + Eo. S PLB 505: 64 -70, 2001

How analytic hydro works Hydro equations + Eo. S PLB 505: 64 -70, 2001 hep-ph/0012127 Self-similar solution: Phase-space distribution Boltzmann-equation PRC 67: 034904, 2003 hep-ph/0108067 Source S(x, p) PRC 54: 1390 -1403, 1996 hep-ph/9509213 Observables Scheme works also backwords* *For a certain time-interval N 1(p), C 2(p 1, p 2), v 2(p) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 32

Sensitivity to the Eo. S cs 2 = 2/3 cs 2 = 1/3 •

Sensitivity to the Eo. S cs 2 = 2/3 cs 2 = 1/3 • Different initial conditions, different equation of state but exactly the same hadronic final state possible. (!!) • This is an exact, analytic result in hydro( !!) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 33

Buda-Lund hydro • 3 D expansion, symmetry • Local thermal equilibrium • Analytic expressions

Buda-Lund hydro • 3 D expansion, symmetry • Local thermal equilibrium • Analytic expressions for the observables (no numerical simulations, but formulas) • Reproduces known exact hydro solutions (nonrelativistic, Hubble, Bjorken limit) • Core-halo picture Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 34

A useful analogy • • Fireball at RHIC Fireball Sun Core Sun Halo Solar

A useful analogy • • Fireball at RHIC Fireball Sun Core Sun Halo Solar wind T 0, RHIC T 0, SUN 16 million K Tsurface, RHIC Tsurface, SUN 6000 K RG Geometrical size t 0 Radiation lifetime < b t> Radial flow of surface (~0) Dh Longitudinal expansion (~0) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 35

Buda-Lund fit results • T 0>Tc by 2 -5 s, indication for deconfinement in

Buda-Lund fit results • T 0>Tc by 2 -5 s, indication for deconfinement in Au+Au and p+p, based on lattice QCD (Tc 162 Me. V) • Finite Rs at the freeze-out not phase transition, crossover • No radial flow in p+p Hubble, spectra slope T 0 1 D • 3 D Hubble flow in Au+Au (1/ 0 ut’/Rs) • CERN SPS also fitted, but T 0

Big Bang vs. Little Bang • Developed Hubble-flow at RHIC and in the Universe

Big Bang vs. Little Bang • Developed Hubble-flow at RHIC and in the Universe • Universality of the Hubble expansion: un= H rn • Hubble constant of the Universe: H 0= (71 ± 7) km/sec/Mpc • converted to SI units: H 0= (2. 3 ± 0. 2)× 10 -18 sec-1 • • Hubble constant in Au+Au collisions at 200 Ge. V HRHIC, long = /Rs (3. 8 ± 0. 4)× 1022 sec-1 • HRHIC, trans = 1/ 0 (5. 1 ± 0. 1)× 1022 sec-1 • • Ratio of expansion rates: • HRHIC / H 0 2× 1040 • Really equals approx. the ratio of the ages! • 15× 109 yrs vs. 7 fm/c Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 37

Ellipsoidal generalization • Axially symmetric case: RG, ut • Main axes of expanding ellipsoid:

Ellipsoidal generalization • Axially symmetric case: RG, ut • Main axes of expanding ellipsoid: • 3 D expansion, 3 expansion rates: • Introducing momentum-space eccentricity: • • • Hubble type of expansion: Aprroximation: Additionally: M. Cs. , T. Csörgő, B. Lörstad: Nucl. Phys. A 742: 80 -94, 2004 ; nucl-th/0310040 Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 38

‘Friedmann-equation’ of heavy ion physics • From the hydro solution of the expanding ellipsoid:

‘Friedmann-equation’ of heavy ion physics • From the hydro solution of the expanding ellipsoid: • This relates to the following Hamiltonian: • Direction-dependent Hubble-flow: Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 39

The elliptic flow • One-particle spectrum: • The m-th Fourier component is the m-th

The elliptic flow • One-particle spectrum: • The m-th Fourier component is the m-th flow • Depends on pseudorapidity and transverse momentum • Pseudorapidity dependence mostly not understood (except see Hama/SPHERIO) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 40

Universal scaling • Scale parameter w The perfect fluid extends from very small to

Universal scaling • Scale parameter w The perfect fluid extends from very small to very large rapidities at RHIC Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 41

Thanks for your attention Spare slides coming … Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 42

Thanks for your attention Spare slides coming … Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 42

Nonrelativistic hydrodynamics • Equations of nonrelativistic hydro: • Not closed, Eo. S needed: •

Nonrelativistic hydrodynamics • Equations of nonrelativistic hydro: • Not closed, Eo. S needed: • We use the following scaling variable: Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 43

A nonrelativistic solution • A general group of scale-invariant solutions (hepph/0111139): • This is

A nonrelativistic solution • A general group of scale-invariant solutions (hepph/0111139): • This is a solution, if the scales fulfill: Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 44

Some numeric results from hydro • Propagate the hydro solution in time numerically: Csanád

Some numeric results from hydro • Propagate the hydro solution in time numerically: Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 45

Time dependence • Blastwave or Cracow model type of cooling vs Buda. Lund cooling,

Time dependence • Blastwave or Cracow model type of cooling vs Buda. Lund cooling, cs 2= 2/3, half freeze-out time see: http: //csanad. web. elte. hu/phys/3 danim/ Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 46

A relativistic solution • Relativistic hydro: with • A general group of solutions (nucl-th/0306004):

A relativistic solution • Relativistic hydro: with • A general group of solutions (nucl-th/0306004): • Overcomes two shortcomings of Bjorken’s solution: Rapidity distribution • Transverse flow • • Hubble flow lack of acceleration Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 47

Társadalmi visszhang • Big Bang machine gets down to work MSNBC News, 2000. jún.

Társadalmi visszhang • Big Bang machine gets down to work MSNBC News, 2000. jún. 14. , http: //www. msnbc. com/news/314049. asp? cp 1=1 • The Matter of the Big Bang Times of India, 2000. jún. 25 http: //timesofindiatimes. com/cms. dll/html/uncomp/articleshow? msid=31830 • 'Little' Big Bang stumps scientist CNN, 2002. nov. 20. http: //www. cnn. com/2002/TECH/space/11/13/little. bang/ • In a Lab on Long Island, a Visit to the Big Bang New York Times, 2003. jan. 14. • Scientists Report Hottest, Densest Matter Ever Observed New York Times, 2003. jún. 19. http: //www. nytimes. com/2003/06/19/science/19 PLAS. html • RHIC unveils new results Physics. Web, 2003. jún. 19. http: //physicsweb. org/article/news/7/6/14 Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 48

Magyar részvétel • Megalakult a PHENIX-Magyarország, 10 magyar a PHENIX cikkeken • Debrecen: 1996

Magyar részvétel • Megalakult a PHENIX-Magyarország, 10 magyar a PHENIX cikkeken • Debrecen: 1996 óta, • • Dávid Gábor: ős-PHENIXes Tarján Péter, Vértesi Róbert, Imrek József: sok fiatal diák KFKI RMKI: 1998 óta Columbia University - KFKI RMKI együttműködés, (Gyulassy M. , B. Cole, W. A. Zajc) Csörgő Tamás: elméleti fizika felől nyitás a kísérletek felé Ster András: a kísérlet indulása óta részt vesz a mérésekben Speciális feladatok: frontalitás meghatározás (ZDC), korrelációk vizsgálata (HBT), végállapot rekonstrukció Veres Gábor: PHOBOS és MIT • Azonosított részecskék analízise, trigger rendszer • ELTE: szabad a pálya a magyar diákoknak! Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 49

A brookhaveni komplexum Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 50

A brookhaveni komplexum Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 50

A 4 RHIC kisérlet PHENIX: 13 ország, 62 intézet, 550 fő STAR: 12 ország,

A 4 RHIC kisérlet PHENIX: 13 ország, 62 intézet, 550 fő STAR: 12 ország, 51 intézet, 538 fő PHOBOS: 3 ország, 8 intézet, 116 fő BRAHMS: 8 ország, 14 intézet, 51 fő Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 51

PHOBOS • Sok ütközés vizsgálata • Ritka, szokatlan ütközések keresése: új fizika azonosítása •

PHOBOS • Sok ütközés vizsgálata • Ritka, szokatlan ütközések keresése: új fizika azonosítása • Fázisátmenet: fluktuációk növekedése • Veres Gábor (MIT) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 52

STAR • Sok részecske nyomon követése • Kvark-gluon plazma szignatúráját keresi • Hadronok közötti

STAR • Sok részecske nyomon követése • Kvark-gluon plazma szignatúráját keresi • Hadronok közötti kölcsönhatás vizsgálata • Molnár Levente (Purdue University) Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 53

BRAHMS • Broad RAnge Hadron Magnetic Spectrometer • Töltött hadronok vizsgálata • Két keskeny

BRAHMS • Broad RAnge Hadron Magnetic Spectrometer • Töltött hadronok vizsgálata • Két keskeny szögtartomány • Precíz energiamérés Csanád Máté, MTA Közgyűlés 2006 54