Tjkoztat a civil szervezetek NEA mkdsi szakmai s

  • Slides: 32
Download presentation
Tájékoztató a civil szervezetek NEA működési, szakmai és normatív pályázatainak tapasztalatairól Udvaros Renáta Nemzeti

Tájékoztató a civil szervezetek NEA működési, szakmai és normatív pályázatainak tapasztalatairól Udvaros Renáta Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium Civil delegált

A pályázat célja: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a

A pályázat célja: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása. Pályázhatnak: - Szövetségek (2%), - Egyesületek, alapítványok.

Nem pályázhatnak: - Akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. - A

Nem pályázhatnak: - Akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. - A támogatási igény benyújtásának évében (2016 -ban) vett nyilvántartásba a bíróság. - Amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013. adóévben) a Tao. tv. 2 alapján 3. 000 Ft feletti támogatásban részesültek. - Polgármester, országgyűlési képviselő…

Pályázás alapfeltétele: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a 2 000 Ft megfizetése, a 10032000 -

Pályázás alapfeltétele: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a 2 000 Ft megfizetése, a 10032000 - 01451461 - 0000000 bankszámla számra. Megjegyzés rovatba: NEA-17, + a szervezet adószámát írni. - Hatályos adatokat tartalmazó regisztrációs nyilatkozat, ha…

Bírálat - Az értékelést két- két testületi tag végzi. - A pályázatokat véletlen szerűen

Bírálat - Az értékelést két- két testületi tag végzi. - A pályázatokat véletlen szerűen kell rendelik össze. - A pályázati kategóriák 60 pontos skálán értékelendők. - Az értékelések számtani átlaga a jelenti a bírálati előterjesztést. - A két bíráló által adott pontszámok közötti különbség nagyobb mint 15, a döntést kollégiumi ülésen kell meghozni.

Az értékelési szempontok (Működési esetén: a KIÍRÁS 17. oldalán, a szakmai esetén a 19.

Az értékelési szempontok (Működési esetén: a KIÍRÁS 17. oldalán, a szakmai esetén a 19. oldalon megtalálható!) • Pályázó eddigi tevékenysége: 10% • Társadalmi szükséglet amit a pályázó kielégít (családsegítés, szociális munka, stb. ): 20% • Pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége: 15% • Költségvetés megalapozottsága: 10% • Elérendő társadalmi hatás (közösségépítés): 15% • Támogatás a szervezet fenntarthatóságára gyakorolt hatása (munkahely teremtés/ megtartás, önkéntesek): 20% • Kollégium által meghatározott szempont rendszer: 10% 2017. évi pályázatok irányelveit a 2016. 09. 22 - i Tanács ülés határozta meg. 35/ 2016 (09. 22) sz. tanácsi döntés:

Kollégiumi besorolás változott!

Kollégiumi besorolás változott!

Működési pályázatok benyújtásának határideje

Működési pályázatok benyújtásának határideje

Szakmai pályázatok beadási határideje Végső beadás határideje Támogatható tevékenységek NEA-MA-17 -SZ 2017. 02. 01

Szakmai pályázatok beadási határideje Végső beadás határideje Támogatható tevékenységek NEA-MA-17 -SZ 2017. 02. 01 I. NEA-NO-17 -SZ 2017. 02. I, III. 100 000 Ft-2 millió Ft ig. NEA-TF-17 -SZ 2017. 02. 03. - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, NEA-KK-17 -SZ 2017. 02. 06. - Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása. - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása. 200 000 Ft- 2500 000 Ft ig. NEA-UN-17 -SZ 2017. 02. 07. I, III, IV. 150 000 Ft- 3 millió Ft ig. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása III. szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása IV. Civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása. 250 000 Ft- 3 millió Ft ig.

A rendelkezésre álló forrás Működési: 2016 -ban: 2 390 820 000 Ft. 2017 -ben:

A rendelkezésre álló forrás Működési: 2016 -ban: 2 390 820 000 Ft. 2017 -ben: 2 596 201 440 Ft • Pályázati keretösszeg 2017 - ben: 519 240 288 Ft/ kollégium • szövetségek részére 2%. • egyesületek és alapítványok részére 98 %. Azon szervezetek, melyek bevétele az előző, lezárt üzleti évben meghaladta az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatásban részesülhetnek.

Működési pályázat esetén: • Minimum: 100 000 Ft a kérhető összeg. • Maximum támogatási

Működési pályázat esetén: • Minimum: 100 000 Ft a kérhető összeg. • Maximum támogatási összeg: 3 000 Ft Jelen pályázat keretében az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10%. Pl. 500 000 Ft/ 90 = 5 555 Ft 10 % önrész: minimum értéke: 55 555 Ft (kp, vagy önkéntes munka) „A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a pályázat beadásakor igazolni kell. ” 2017 -es kiírás 10. oldala. )

Önkéntes szervezetté- regisztrálni Emberi Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Beküldeni:

Önkéntes szervezetté- regisztrálni Emberi Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Beküldeni: - 30 napnál nem régebbi a hatályos adatokat tartalmazó igazolást, amit a megyei Törvényszék ad ki. - A szervezet alapszabály másolatának, hitelesített példánya. - A 2005. évi 88. Tv mellékletét képező bejelentési lap kitöltve.

Önkéntes munka elszámolása Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori minimálbér

Önkéntes munka elszámolása Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori minimálbér (2017 ben: 127 650 Ft) 160 -ad részét kell figyelembe venni. (797 Ft/ óra)

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) A. Dologi kiadások • A 1.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) A. Dologi kiadások • A 1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei • A 2. Adminisztráció költségei • A 3. PR, marketing, kommunikációs költségek • A 4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei • A 5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei (NAV normatíva+15 Ft/ km) • A 6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei • A 7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) B. Személyi jellegű kiadások • B

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) B. Személyi jellegű kiadások • B 1. Bérköltség • B 2. Ösztöndíj • B 3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei • B 4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony • B 5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) C. Felhalmozási kiadások • C 1.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK (Útmutató 10 - 23 - oldalig) C. Felhalmozási kiadások • C 1. Tárgyi eszköz beszerzés • C 2. Immateriális javak beszerzése • C 3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása.

A Tanács 49/2016. (09. 22. ) sz. döntése alapján nem számolhatóak el az alábbi

A Tanács 49/2016. (09. 22. ) sz. döntése alapján nem számolhatóak el az alábbi költségek, kiadások: Beruházási kiadások • Ingatlan beszerzés, létesítés • Gépjármű beszerzés, készítés Felújítási kiadások • Bérelt ingatan felújítás költsége (pl. : élettartam hosszabbítás, • korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása) • Gépjármű felújítás költsége (pl. : élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, • főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása) Adók • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés • Vagyonadók (pl. : vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó) Jogkövetkezmények • Bírságok, büntetések • Késedelmi pótlék/kamat • Kötbér Személyi jellegű kifizetések • Tiszteletdíjak • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak • Jutalom (természetbeni, pénzbeli) Adósságszolgálat teljesítése • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése • Pénzügyi lízing tőketörlesztése Dohányárú

ELSZÁMOLÁS Minden pályázatnál elszámolást (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást is) kell benyújtani a megítélt

ELSZÁMOLÁS Minden pályázatnál elszámolást (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást is) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg és az elvárt önrész szerződés szerinti felhasználásáról. Pénzügyi teljességi nyilatkozatot kell felküldeni, valamint pénztárjelentést, vagy naplófőkönyvi kivonat hitelesített másolatát.

NEA logó használata Az civil szervezetek részére, akik a NEA támogatásban részesültek a NEA

NEA logó használata Az civil szervezetek részére, akik a NEA támogatásban részesültek a NEA logó használata kötelező. Honlapon, kiadványon, plakáton, közgyűlési meghívón, szervezet irodájában megjeleníteni kötelező.

Program bejelentési kötelezettség A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló rendezvény

Program bejelentési kötelezettség A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló rendezvény -/program bejelentése kötelező. Az alábbi linken tehető meg: http: //www. civil. info. hu/web/nea /rendezveny-bejelento

Köszönöm a figyelmet Udvaros Renáta 30/718 - 8655 E-mail: somogyifjusagaert@gmail. com

Köszönöm a figyelmet Udvaros Renáta 30/718 - 8655 E-mail: [email protected]. com