Tit 98 DNG CM CH V M RNG

  • Slides: 19
Download presentation
Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? 1. Ví dụ: (sgk 68) 2. Nhận xét: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, C V Cụm danh từ 1 Chủ ngữ Vị ngữ 1 luyện những tình cảm ta sẵn có […] (Hoài Thanh) C Cụm danh từ 2 V Cụm C-V được dùng làm phụ sau trong cụm danh từ. Vị ngữ 2 → Câu có hai cụm chủ- vị làm phụ ngữ cho cụm danh từ.

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? 1. Ví dụ: (sgk 68) 2. Nhận xét: * Ghi nhớ 1 : SGK trang 68 Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V) làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ để mở rộng câu.

BÀI TẬP NHANH Xác định cụm chủ vị làm thành phần câu trong các

BÀI TẬP NHANH Xác định cụm chủ vị làm thành phần câu trong các câu sau: a. Căn phòng tôi ở rất đơn sơ C Chủ ngữ V Vị ngữ Cụm C – V làm chủ ngữ. b. Nam đọc quyển sách tôi cho mượn C Chủ ngữ V Vị ngữ Cụm C – V làm vị ngữ.

? So sánh 2 cách viết sau. Theo em, cách viết nào hay hơn?

? So sánh 2 cách viết sau. Theo em, cách viết nào hay hơn? Cách 1: Văn chương gây cho ta tình cảm, luyện cho ta tình cảm. Nội dung không hay, không thể hiện cảm xúc. Cách 2: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Nội dung cụ thể hơn, nhịp điệu câu văn uyển chuyển hơn.

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? II. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 1. Ví dụ 1: Sgk/68: Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu trên? Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì? a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. (Bùi Đức Ái) b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. (Hồ Chí Minh) c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. ( Thạch Lam) d. Nói cho đúng thì phẩm giá Tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công. (Đặng Thai Mai)

2. Nhận xét: a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

2. Nhận xét: a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. C Chủ ngữ V Động từ C V Vị ngữ Cụm C – V làm chủ ngữ Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm động từ : “khiến tôi rất vui và vững tâm”

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. C Trạng ngữ Chủ ngữ Cụm C – V làm vị ngữ. V Vị ngữ

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, V C Phụ ngữ sau 1 ĐT trung tâm cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. C Chủ ngữ V Phụ ngữ sau 2 Vị ngữ Câu có hai cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá Tiếng Việt chỉ mới thật sự được

d. Nói cho đúng thì phẩm giá Tiếng Việt chỉ mới thật sự được Vị ngữ Chủ ngữ xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Danh từ C V Cụm C-V làm định ngữ cho danh từ “ ngày”

* Ghi nhớ 2: (SGK trang 69): Các thành phần câu như chủ ngữ,

* Ghi nhớ 2: (SGK trang 69): Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ , cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V.

Dùng cụm C-V để mở rộng các thành phần trong câu: Khái niệm Chủ

Dùng cụm C-V để mở rộng các thành phần trong câu: Khái niệm Chủ ngữ Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu: Vị ngữ Phụ ngữ trong cụm danh từ Phụ ngữ trong cụm động từ Phụ ngữ trong cụm tính từ

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu: II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu III. Luyện tập: BT 1 (SGK tr 69): Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu cụm C-V làm thành phần gì ? a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về. (Thạch Lam) b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn. (Trần Đăng) c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lớp lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào. (Thạch Lam) d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình. (Nam Cao)

III. Luyện tập: Bài tập 1: SGK trang 69 a. Đợi đến lúc vừa

III. Luyện tập: Bài tập 1: SGK trang 69 a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, DT người ta gặt mang về. C 1 V 1 C 2 V 2 Vị ngữ Câu có hai cụm chủ -vị mở rộng thành phần vị ngữ

III. Luyện tập: Bài tập 1: SGK trang 69 b. Trung đội trưởng Bính

III. Luyện tập: Bài tập 1: SGK trang 69 b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn. C Chủ ngữ Vị ngữ V Cụm chủ -vị mở rộng vị ngữ

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U III. Luyện tập:

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U III. Luyện tập: Bài tập 1: SGK trang 69 c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta Chủ ngữ DT C V Cụm c - v làm ĐN (DT: khi) Trạng ngữ thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, ko mảy may một ĐT V 1 V 2 V 3 một chút bụi nào. V C ->Cụm c-v làm BN cho ĐT “ thấy” Vị ngữ

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào

Tiết 98: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG C U I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu: II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu III. Luyện tập: d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình. ĐT C Chủ ngữ Cụm chủ- vị : Mở rộng thành phần chủ ngữ C V V Vị ngữ Cụm chủ- vị : Mở rộng thành phần phu cụm động từ

Thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu? Dùng cụm C-V để

Thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu? Dùng cụm C-V để mở rộng câu Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu Là dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm C-V làm thành phần của câu hoặc thành phần của cụm từ để mở rộng câu. Chủ ngữ Vị ngữ Phụ ngữ trong cụm danh từ Phụ ngữ trong cụm động từ Phụ ngữ trong cụm tính từ

- Học thuộc các ghi nhớ, nhớ sơ đồ tư duy bài học. -

- Học thuộc các ghi nhớ, nhớ sơ đồ tư duy bài học. - Vận dụng để làm các BT của bài “Dùng cụm C – V để mở rộng câu” tiếp theo Sgk T 96, 97). - Soạn bài sau: “Tìm hiểu về phép lập luận giải thích”và “Cách làm bài văn lập luận giải thích”.