TIT 22 CHT DN IN V CHT CCH

  • Slides: 16
Download presentation
TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện Thế Chất nào dẫn chất điện dẫn là điện? chất cho dòng điện chạy qua Chất Thế nào cách làđiện chấtlà cách chấtđiện? không cho dòng điện chạy qua

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết C 1: Nhận biết: Các bộ phận dẫn điện? Các bộ phận cách điện? Dây tóc Dây trục Trụ thủy tinh Thủy tinh đen Hai đầu dây đèn Vỏ dây Vỏ nhựa của phích cắm Hai chốt cắm Lõi dây

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết C 1. Các bộ phận dẫn điện Các bộ phận cách điện Dây tóc Trụ thủy tinh Dây trục Thủy tinh đen Hai đầu dây đèn Vỏ nhựa của phích cắm Hai chốt cắm Vỏ dây Lõi dây

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết 2. Thí nghiệm: Dây thép Dây đồng Vỏ nhựa bọc dây điện Dây chì Vỏ gỗ khô Vật cần xác định

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết 2. Thí nghiệm

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết 2. Thí nghiệm Vật dẫn điện Dây thép Dây đồng Dây chì Vật cách điện Vỏ nhựa bọc dây điện Vỏ gỗ khô

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện 1. Quan sát và nhận biết 2. Thí nghiệm CC 2. 2. Hãy tênliệu ba thường vật liệu dùng thường để dẫn làm điện: vật dẫn Cáckểvật đểdùng làm vật điện và ba nhôm, vật liệu…. thường dùng để làm vật cách điện. đồng, chì, Các vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: nhựa, sứ, thủy tinh…. C số trường hợptắc chứng tỏ không khí ở C 33. . Hãy Khinêu mắcmột mạch điện, công mở thì đèn không điều sáng. kiện bình thường là chất cách điện Đưa tay lại gần ổ cắm điện thì không bị giật.

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI II. Dòng điện trong kim loại: 1. Êlectron tự do trong kim loại: C. . Trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt C 44 Thế Êlectron Trong nguyên tự do là tử, những hạt nhân êlectron mang thoát điện ra tích khỏi dương, nguyên nào là electron tự do? nào mang điệnđộng tích âm. êlectron tử và chuyển mang điện tích tự do âm. trong kim loại.

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron tự do trong kim loại Êlectron tự do Phần còn lại của nguyên tử C 5. Kí hiệu nào biểu diễn các êlectron tự do? Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử? Chúng mang điện tích gì? Vì sao?

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

TIẾT 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI II. Dòng điện trong kim loại 1. Êlectron tự do trong kim loại 2. Dòng điện trong kim loại Bóng đèn C tự do do bị bị cực 6. Êlectrôn tự C 6. Êlectrôn nào củacủa pinpin hút, bị cực dương cực âm nào củađẩy. pin đẩy? của pin *. Kết luận + Pin êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng Các …………………trong kim loại…………. tạo thành dòng điện chạy qua nó.

C 7. VËt nµo d íi ®©y lµ vËt dÉn ®iÖn? A. Thanh gỗ

C 7. VËt nµo d íi ®©y lµ vËt dÉn ®iÖn? A. Thanh gỗ khô B. Một đoạn ruột bút chì C. Một đoạn dây dẫn nhựa D. Thanh thủy tinh Đáp án: B. Một đoạn ruột bút chì

C 8. Trong c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ ®iÖn th êng dïng, vËt

C 8. Trong c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ ®iÖn th êng dïng, vËt liÖu c¸ch ®iÖn ® îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ: A. Sứ B. Thủy tinh C. Nhựa D. Cao su Đáp án: C. Nhựa

C 9. Trong c¸c vËt nµo d íi ®©y kh «ng cã c¸c ªlectr

C 9. Trong c¸c vËt nµo d íi ®©y kh «ng cã c¸c ªlectr «n tù do? A. Một đoạn dây thép B. Một đoạn dây đồng C. Một đoạn dây nhựa D. Một đoạn dây nhôm Đáp án. C. Một đoạn dây nhựa

? ? ? Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Kim loại là

? ? ? Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các ……………. có thể dịch chuyển có hướng. Trả lời: Êlectron tự do

GHI NHỚ - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua. -

GHI NHỚ - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua. - Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua. - Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.

CHUẨN BỊ Ở NHÀ - Học thuộc bài. - Làm bài tập trong sách

CHUẨN BỊ Ở NHÀ - Học thuộc bài. - Làm bài tập trong sách bài tập. - Đọc và chuẩn bị bài 21: “S¬ ®å m¹ch ®iÖn ChiÒu dßng ®iÖn”