TIT 17 N TP CHNG I Tit 2

  • Slides: 25
Download presentation
TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2)

TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2)

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG. CĂN BẬC

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG. CĂN BẬC HAI CĂN THỨC BẬC HAI KIẾN THỨC CĂN BẬC BA CHƯƠNG I CĂN THƯ C BẬC BA Thực hiện phép tính bằng số. KĨ NĂNG *Rút gọn biểu thức. Các dạng toán có ứng dụng rút gọn biểu thức: + Giải phương trình +Chứng minh đẳng thức +Tính giá trị biểu thức +Chứng minh biểu thức ko phụ thuộc vào biến + Tìm GTNN, GTLN của biểu thức +. . . . CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN.

A) Ôn tâ p ly thuyê t Tính chất Định nghĩa Các phép Biê

A) Ôn tâ p ly thuyê t Tính chất Định nghĩa Các phép Biê n đô i Đơn gia n Căn bâ c hai

TiẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài

TiẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài 1: Bài tập trắc nghiệm

Bài 1. Chọn đáp án đúng trong các câu sau: a. Điều kiện xác

Bài 1. Chọn đáp án đúng trong các câu sau: a. Điều kiện xác định của biểu thức A. x >5, 5 B. x< 5, 5 b. Biểu thức A. C. x 5, 5 là D. x 5, 5 có giá trị là B. B. C. D. 2 c. Căn bậc ba của 8 là: A. 512 B. -2 C. d. Giá trị của biểu thức A. 4 B. B. D. 2 và -2 bằng C. 0 D.

TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài

TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài 1: Bài tập trắc nghiệm Bài 2: Giải phương trình

Bài 2. Giải phương trình

Bài 2. Giải phương trình

Giải ( Bài 84 a-SBT) b. Điều kiện: x -5 (Thoả Vậy: mãn điều

Giải ( Bài 84 a-SBT) b. Điều kiện: x -5 (Thoả Vậy: mãn điều kiện)

Tóm lại: Để giải phương trình chứa biến trong biểu thức lấy căn, ta

Tóm lại: Để giải phương trình chứa biến trong biểu thức lấy căn, ta làm như sau: * Tìm điều kiện của biến để phương trình có nghĩa. * Khử căn: + Dùng HĐT + Bình phương 2 vế ko âm +. . . . * Giải phương trình tìm được * Đối chiếu điều kiện để kết luận nghiệm.

TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài 1:

TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I( Tiết 2) B) Bài tập (Tiếp) Bài 1: Bài tập trắc nghiệm Bài 2: Giải phương trình Bài 3: Chứng minh đẳng thức sau:

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau: a) b) (Với a > 0

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau: a) b) (Với a > 0 ; b > 0 và a b)

Để chứng minh đẳng thức A = B thông thường ta làm theo cách

Để chứng minh đẳng thức A = B thông thường ta làm theo cách sau: * Cách 1: Biến đổi A về B * Cách 2: Biến đổi B về A • Cách 3: Biến đổi A và B về C • Cách 4: Dựa vào tính chất: A > 0; B > 0 A=B A 2 = B 2 * Cần chú ý đến điều kiện các chữ chứa trong biểu thức.

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau: a) b) (Với a > 0

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau: a) b) (Với a > 0 ; b > 0 và a b)

a. Giải: (Bài 75 b-SGK) Biến đổi vế trái ta có VT = =

a. Giải: (Bài 75 b-SGK) Biến đổi vế trái ta có VT = = = - ( 7 – 5 ) = - 2 = VP Vậy đẳng thức được chứng minh

b). ( Bài 75 c-SGK. ) Với a>0, b>0, a Biến đổi vế trái

b). ( Bài 75 c-SGK. ) Với a>0, b>0, a Biến đổi vế trái ta có VT = = a – b = VP Vậy đẳng thức được chứng minh b

. Chứng minh các đẳng thức sau: 75 c-SGK) Đề thi vào lớp 10

. Chứng minh các đẳng thức sau: 75 c-SGK) Đề thi vào lớp 10 năm học 2007 -2008: Cho biểu thức a) Rút gọn M b) Tìm giá trị của x để M = - 2005

Bài 4: Học sinh làm trên phiếu học tập Chấm chéo nhóm ( 1

Bài 4: Học sinh làm trên phiếu học tập Chấm chéo nhóm ( 1 bàn 1 nhóm) theo đáp án: Đề thi vào lớp 10 năm học 2007 -2008: Cho biểu thức a) Rút gọn M b) Tìm giá trị của x để M = - 2005

Bài 4: HS chấm chéo theo đáp án: Vậy M = 1 – x

Bài 4: HS chấm chéo theo đáp án: Vậy M = 1 – x khi (0, 5đ) b) Khi Để M = - 2005 thì 1 - x = -2005 x = 2006( Tmđk) Vậy x= 2006 ( 0, 25đ) (0, 25đ)

TiẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập Bài 1:

TiẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiết 2) B) Bài tập Bài 1: Bài tập trắc nghiệm Bài 2: Giải phương trình Bài 3: Chứng minh đẳng thức sau: Bài 4: HS làm trên phiếu học tập: Bài 5: Cho biểu thức M =

Bài 5: Cho biểu thức a) Rút gọn M b) Tìm x nguyên để

Bài 5: Cho biểu thức a) Rút gọn M b) Tìm x nguyên để M nhận giá trị nguyên

Bài 5: Cho biểu thức Vậy M= khi

Bài 5: Cho biểu thức Vậy M= khi

Bài 5: Để M nguyên thì Vậy x = 1 thì M nguyên

Bài 5: Để M nguyên thì Vậy x = 1 thì M nguyên

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG. CĂN BẬC

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG. CĂN BẬC HAI CĂN THỨC BẬC HAI CĂN BẬC BA CĂN THƯ C BẬC BA KIẾN THỨC CHƯƠNG I Thực hiện phép tính bằng số KĨ NĂNG *Rút gọn biểu thức. Các dạng toán có ứng dụng rút gọn biểu thức: + Giải phương trình +Chứng minh đẳng thức +Tính giá trị biểu thức + Chứng minh biểu thức ko phụ thuộc vào biến + Tìm GTNN, GTLN của biểu thức +. . . . CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN.

Hướng dẫn về nhà • Ôn lại lý thuyết và các dạng bài tập

Hướng dẫn về nhà • Ôn lại lý thuyết và các dạng bài tập chương I • Làm các BT 74 a; 75 a, d ; 76(SGK 40 -41) ; BT 107(SBT 20). • Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết. Đề thi vào lớp 10 năm 2017 -2018 Rút gọn biểu thức: .

Đề thi vào lớp 10 năm 2017 -2018 Rút gọn biểu thức :

Đề thi vào lớp 10 năm 2017 -2018 Rút gọn biểu thức :