TIT 121 VIT N TIT 121 VIT N

  • Slides: 22
Download presentation

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN VÍ DỤ 1 1: Khi em có nguyện vọng gia

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN VÍ DỤ 1 1: Khi em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em viết đơn gửi Ban Chấp hành Đoàn trường. 2: Chẳng may bị ốm, không đến lớp được, em viết đơn gửi cô giáo chủ nhiệm xin phép nghỉ học. 3: Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, em viết đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được miễn giảm học phí. 4: Do sơ suất, em bị mất giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học. Em viết đơn xin cấp lại.

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN VÍ DỤ 2 1. Chiều nay các bạn đến học

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN VÍ DỤ 2 1. Chiều nay các bạn đến học nhóm tại nhà em, do sơ suất, kẻ gian đã lấy mất chiếc xe đạp của em. 2. Trong trường mới mở một lớp học nhạc và họa, em rất muốn theo học. 3. Trong giờ học toán, em đã gây mất trật tự làm thầy giáo không hài lòng. 4. Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn được học tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến.

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN 1, Chiều nay các bạn đến học tại nhà em,

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN 1, Chiều nay các bạn đến học tại nhà em, do sơ suất , kẻ gian đã lấy mất chiếc xe đạp của em. Đơn trình báo về việc mất chiếc xe đạp (gửi công an nơi gần nhất). 2, Trong trường mới mở một lớp nhạc và hoạ, em rất muốn theo học. Đơn xin học lớp nhạc và hoạ của trường (gửi BGH nhà trường). 3, Trong giờ học toán, em đã gây mất trật tự làm thầy giáo không hài lòng. Không viết đơn mà viết bản kiểm điểm. 4, Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn được học tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến. Đơn xin chuyển trường (gửi BGH nhà trường mới và cũ).

VIẾT ĐƠN TIẾT 121 Ví dụ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIẾT ĐƠN TIẾT 121 Ví dụ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …ngày…tháng…. năm…… ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi: …………. . ………… Họ và tên: …. . . Năm sinh: …………. . Nơi sinh: ………………. . Nơi ở hiện nay: ……………. Dân tộc: …………………. Trình độ văn hoá: ……………. Trình độ ngoại ngữ: ………… Nguyện vọng: …………… Lời cam đoan: …………… Xác nhận của nhà trường Hoặc địa phương nơi cư trú Người viết đơn (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày…tháng…. năm… ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6 B Trường THCS Kim Đồng Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN THẢO LUẬN NHÓM (3 -5’) Chỉ ra những điểm giống

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN THẢO LUẬN NHÓM (3 -5’) Chỉ ra những điểm giống và khác nhau của hai mẫu đơn sau?

VIẾT ĐƠN TIẾT 121 Đơn theo mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

VIẾT ĐƠN TIẾT 121 Đơn theo mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày…tháng…. năm… ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi: ……………………. . Họ và tên: …. . . . Năm sinh: ……………………. Nơi sinh: ……………………. . Nơi ở hiện nay: ……………. . . . Dân tộc: ……………………… Trình độ văn hoá: ……………. . . . Trình độ ngoại ngữ: ………………. Nguyện vọng: …………………. . Lời cam đoan: …………………. . Xác nhận của nhà trường hoặc địa phương nơi cư trú Người viết đơn ( kí ghi rõ họ tên) Đơn không theo mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày…tháng…. năm……. . ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . . Thưa thầy ! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6 B Trường THCS Kim Đồng, Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN So sánh đơn theo mẫu và đơn không theo mẫu

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN So sánh đơn theo mẫu và đơn không theo mẫu - Quốc hiệu, tiêu ngữ. - Địa điểm, ngày tháng viết đơn. - Tên đơn. Giống - Người nhận đơn. - Người viết đơn. - Nguyện vọng - Lời cam đoan, cảm ơn. - Người viết đơn kí, ghi rõ họ tên. Đơn theo mẫu Đơn không theo mẫu Khác - Không nêu lí do viết - Nêu lí do viết đơn

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày…tháng…. năm… ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng… Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6 B Trường THCS Kim Đồng, Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày…tháng…. năm……. . ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . . Thưa thầy ! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6 B Trường THCS Kim Đồng, Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A Quốc hiệu, tiêu ngữ Địa điểm, ngày tháng TÊN ĐƠN… Nơi gửi: Kính gửi……. Họ tên, nơi công tác hoặc nơi ở của người viết đơn. Trình bày sự việc, lí do, nguyện vọng (đề nghị) Cam đoan và cảm ơn Kí tên

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN GHI NHỚ - Đơn được viết ra giấy (theo mẫu

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN GHI NHỚ - Đơn được viết ra giấy (theo mẫu hoặc không theo mẫu) để đề đạt một nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó. - Phải trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục nhất định. Những nội dung bắt buộc trong đơn là: Đơn gửi ai? Ai gửi đơn? Gửi để đề đạt nguyện vọng gi?

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN Lưu ý: - Đơn từ không theo mẫu thường phải

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN Lưu ý: - Đơn từ không theo mẫu thường phải viết tay, không nên dùng bản in. - Tên đơn bao giờ cũng viết hoặc in bằng khổ chữ to. - Khi viết đơn cần chú ý trình bày cho sáng sủa, cân đối: Các phần quốc hiệu-tiêu ngữ, tên đơn, kính gửi, nội dung đơn, mỗi phần cách nhau 2 -3 dòng, không viết sát lề giấy, không để phần trên hoặc phần dưới trang giấy khoảng trống quá lớn. - Tên người (hoặc cơ quan, tổ chức) nhận đơn, tên người viết đơn, mục đích, lí do và nguyện vọng là phần quan trọng nhất của đơn; Cần trình bày sự việc một cách rõ ràng, thành thực, lí do và nguyện vọng phải chính đáng. - Đơn theo mẫu hay không theo mẫu đều có chung một số mục ở phần mở đầu và phần kết thúc đơn.

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN IV. LUYỆN TẬP 1. Bài tập 1: Hãy đọc lá

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN IV. LUYỆN TẬP 1. Bài tập 1: Hãy đọc lá đơn sau và trả lời các câu hỏi ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 6 A Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Vì vậy em viết đơn này xin phép cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn cô. 1. Theo em đơn trên thiếu mục nào? A. Quốc hiệu, tên đơn; B. Tên đơn, chữ kí người viết đơn, ngày tháng năm; C. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên người viết, cảm ơn và cam đoan; DD. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên người viết, ngày tháng, chữ kí người viết đơn. 2. Không nên đưa yếu tố nào vào trong đơn từ ? A. Trình bày lí do B. Đề đạt nguyện vọng CC. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc D. Cả 3 đáp án trên.

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Bài tập 1: 2. Bài

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Bài tập 1: 2. Bài tập 2: Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

TIẾT 121 VIẾT ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày…tháng…. năm……. . ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . . Thưa thầy ! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6 B Trường THCS Kim Đồng, Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A Quốc hiệu, tiêu ngữ Địa điểm, ngày tháng TÊN ĐƠN… Nơi gửi: Kính gửi……. Họ tên, nơi công tác hoặc nơi ở của người viết đơn. Trình bày sự việc, lí do, nguyện vọng (đề nghị) Cam đoan và cảm ơn Kí tên

* Hướng dẫn tự học: - Tập viết một số loại đơn quen thuộc:

* Hướng dẫn tự học: - Tập viết một số loại đơn quen thuộc: Đơn xin nghỉ học, đơn xin học thêm…. - Soạn bài: Bức thư thủ lĩnh da đỏ + Đọc kĩ văn bản SGK. + Tìm hiểu kĩ chú thích (*) và các chú thích từ khó SGK trang 138 -139. + Tìm hiểu các câu hỏi đọc – hiểu văn bản SGK trang 139 -140.