Tiszta kk tiszta zld Krnyezetvdelem Fenntarthat fejlds Fldnk

  • Slides: 21
Download presentation
Tiszta kék, tiszta zöld Környezetvédelem, Fenntartható fejlődés

Tiszta kék, tiszta zöld Környezetvédelem, Fenntartható fejlődés

Földünk, a kék bolygó l A Naprendszer 3. bolygója Naptól mért átlagtávolság: 149 600

Földünk, a kék bolygó l A Naprendszer 3. bolygója Naptól mért átlagtávolság: 149 600 000 km A fény ezt a távolságot 8, 3 perc alatt teszi meg A Föld egyenlítői sugara 6 378 km A Föld tömege 5, 98 * 1024 kg Nap körüli keringési idő: 365, 26 nap Tengelykörüli forgási idő: 23ó 56 p 4 mp Becsült kor: 4, 4 -4, 5 milliárd év l Lakosság: kb. 6, 1 milliárd ember l l l l

Földünk, a kék bolygó

Földünk, a kék bolygó

Környezetünk védelme l A tisztább, élhető környezetért: l Az EU környezetvédelmi programjának legfontosabb vonatkozásai:

Környezetünk védelme l A tisztább, élhető környezetért: l Az EU környezetvédelmi programjának legfontosabb vonatkozásai: l Éghajlatváltozás l Kibocsátás-kereskedelem l Környezeti egészség l Fenntartható fejlődés

Éghajlatváltozás l Az éghajlatváltozás 12 forró pontja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. A

Éghajlatváltozás l Az éghajlatváltozás 12 forró pontja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. A Szahara Az Amazonas-medence Ózonlyuk Grönland Tibet Só-szelepek

Éghajlatváltozás l Az éghajlatváltozás 12 forró pontja: 7. 8. 9. 10. 11. 12. Észak-atlanti

Éghajlatváltozás l Az éghajlatváltozás 12 forró pontja: 7. 8. 9. 10. 11. 12. Észak-atlanti áramlat El Nino Nyugat-antarktiszi jégtömbök Metán-klatrátok Monszun Sarki áramlatok

Kibocsátás-kereskedelem Cél: üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentése l l l EU ETS – az

Kibocsátás-kereskedelem Cél: üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentése l l l EU ETS – az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere (10. 500 üzem, az összes kibocsátás kb. 40 -45 %-a) Ha egy vállalat túllépi a számára meghatározott kibocsátási mennyiséget, kvótát vásárolhat attól, amelyik nem használta fel a számára szabott keretet.

Kibocsátás-kereskedelem l 2013 -2020 közötti időszakra vonatkozó intézkedések az Unióban: l l l A

Kibocsátás-kereskedelem l 2013 -2020 közötti időszakra vonatkozó intézkedések az Unióban: l l l A rendszer kereteinek kiszélesítése GDP arányos szabályzás: gazdagabb országok kb. 20 %-al csökkentik a kibocsátást, szegényebb országok még növelhetik. Kvóták egy részének elárverezése Műhold felvétel az európai régió nitrogéndioxid kibocsátásáról

Környezeti egészség „A környezet-egészségügy magába foglalja az emberi egészség és betegség azon vonatkozásait, amelyeket

Környezeti egészség „A környezet-egészségügy magába foglalja az emberi egészség és betegség azon vonatkozásait, amelyeket környezeti tényezők határoznak meg. Emellett jelenti az egészséget potenciálisan érintő környezeti tényezők értékelésének és visszaszorításának gyakorlatát; magába foglalja egyrészt l a vegyi anyagok, l sugárzás és l bizonyos biológiai tényezők közvetlen patológiai hatásait, másrészt tág értelemben véve l a lakáskörülményeket, l a városfejlesztést, l a földhasználatot és l a közlekedést felölelő fizikai, pszichológiai, társadalmi és esztétikai környezet által az egészségre és jólétre kifejtett (gyakorta közvetett) hatásokat…” (Európai Környezet és Egészség Charta, 1989)

Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb. ),

Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb. ), ami l „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket” l Forrás: ENSZ Bruntland jelentés 1987

Fenntartható fejlődés l Lehetséges-e fenntartható fejlődés? l l A gazdasági fejlődés az erőforrások állandó

Fenntartható fejlődés l Lehetséges-e fenntartható fejlődés? l l A gazdasági fejlődés az erőforrások állandó fogyasztásával jár, a fogyasztás nagyobb, mint ezek újratermelődése. Lehetséges olyan – a megújuló energiaforrásokra, az újrafelhasználásra és szolgáltatásokra alapuló – fejlődés is, amely a korlátozott erőforrások nélküli, vagy kismértékű, kis környezeti hatással járó használatot jelent.

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2014: csökkeni kezdenek a kőolaj készletek Forrás: Scientific

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2014: csökkeni kezdenek a kőolaj készletek Forrás: Scientific American

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2025: l vízhiány A társadalom normális működéséhez az

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2025: l vízhiány A társadalom normális működéséhez az szükséges, hogy egy állampolgár évente legalább 500 köbméter vizet használhasson el Forrás: Scientific American

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2060: drámaian megváltozó vízhozamok Forrás: Scientific American /

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2060: drámaian megváltozó vízhozamok Forrás: Scientific American / Amerikai Földtani Intézet

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2060: olvadó gleccserek Forrás: Scientific American

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2060: olvadó gleccserek Forrás: Scientific American

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2072: kimerülnek a szénbányák Forrás: Scientific American /

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2072: kimerülnek a szénbányák Forrás: Scientific American / Kaliforniai Műszaki Egyetem

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2028: elfogy az indium l l Az indium

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2028: elfogy az indium l l Az indium jelenleg az lcd technológiához (lapos-képernyős tévék), digitális fényképezőgépek készítéséhez nélkülözhetetlen 2029: ezüsthiány l Természetes fertőtlenítő, a steril technikáknál alkalmazzák 2030: tovább nő az arany ára l 2044: rézhiány l l Az ismert készletek 540 millió tonnára rúgnak, de Dél. Amerikában – az Andokban - végzett geológiai kutatások további 1300 millió tonnát jósolnak. Forrás: Scientific American

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2065: elfogyóban az alumínium l l 2033 -ra

Prognózis – a Föld erőforrásai l 2065: elfogyóban az alumínium l l 2033 -ra a kitermelt bauxit mennyiség eléri a még kitermelhető mennyiséget. A probléma megoldását segítheti a jelenleginél hatékonyabb újra felhasználás. 2074: vasérchiány l Jelenleg 800 milliárd tonna vasércet feltételeznek, amelyből 230 milliárd tonna vas nyerhető ki. Ha a jelenleginél évente 2 %-kal több vasat használnak fel 64 év múlva kimerülnek a készletek. Itt is segítheti a probléma megoldását a jelenleginél hatékonyabb újra felhasználás. Forrás: Scientific American / Virginiai Műszaki Egyetem, Worldwatch Institute

Prognózis: a Föld lakossága

Prognózis: a Föld lakossága

Ökológiai lábnyom l Az ökológiai lábnyom fogalma: Egy ember vagy egy adott terület népességének

Ökológiai lábnyom l Az ökológiai lábnyom fogalma: Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását egy hektárban kifejezett mutatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni. A ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, energia. . . ). Az átlagos egy főre eső ökológiai lábnyom 2, 2 hektár, 2, 5 -szer nagyobb, mint 1961 -ben. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 11, 3 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és tengerfelület van és 6, 1 milliárd ember, akkor kiszámítható, hogy valójában minden emberre csak 1, 8 hektár jut. Magyarországon az átlagos lábnyom mérete 3. 75 - 4. 25 hektár.

Tiszta zöld, tiszta kék VÉGE az első előadásnak

Tiszta zöld, tiszta kék VÉGE az első előadásnak