Tiskov konference 28 listopadu 2016 Magistrt hlavnho msta

  • Slides: 9
Download presentation
Tisková konference, 28. listopadu 2016 Magistrát hlavního města Prahy

Tisková konference, 28. listopadu 2016 Magistrát hlavního města Prahy

Operační program Praha – pól růstu ČR červen 2015: schválen Operační program Praha –

Operační program Praha – pól růstu ČR červen 2015: schválen Operační program Praha – pól růstu ČR říjen 2015: vyhlášeny první výzvy červen 2016: první schválené projekty (v srpnu podepsány první smlouvy) srpen 2016: prošel auditem nezávislého auditora = MHMP se stal oficiálně Řídicím orgánem OP PPR září 2016: byl vyjmut z rizikových programů MMR říjen 2016: druhá vlna schválených projektů

Vyhlášené výzvy řídicí orgán OP PPR vyhlásil v období říjen 2015 – říjen 2016

Vyhlášené výzvy řídicí orgán OP PPR vyhlásil v období říjen 2015 – říjen 2016 celkem 26 výzev dostupná alokace na celý program: 11 mld. Kč alokace na dosud vyhlášené výzvy: 8 mld. Kč vyhlášeny byly výzvy ve výši 73 % alokace OP PPR

Billions Vyhlášené výzvy - v mld. Kč

Billions Vyhlášené výzvy - v mld. Kč

Počty projektů

Počty projektů

Rozpočty projektů - v mil. Kč

Rozpočty projektů - v mil. Kč

První schválené projekty – dětské skupiny zaměřují se na transformaci a provoz dětských skupin

První schválené projekty – dětské skupiny zaměřují se na transformaci a provoz dětských skupin (DS) v městských částech hl. m. Prahy pomáhají rodičům dětí do 3 let vrátit se do práce Praha 3: DS Žižkovská školička I. a II. Praha 4: DS Koťátka, Krtečci, Sluníčka, Štěňátka, Žabičky, Berušky Praha 9: DS Prosek Praha 14: DS v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova

Druhá vlna schválených projektů 42 projektů v celkové výši 136 mil. Kč rozvoj kompetencí

Druhá vlna schválených projektů 42 projektů v celkové výši 136 mil. Kč rozvoj kompetencí a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání 7 projektů v celkové výši 99 mil. Kč na investice do rozšíření škol a školek 3 projekty v celkové výši 7 mil. Kč podpoří vznik sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit

Děkujeme za pozornost Mgr. Irena Ropková, radní pro evropské fondy Ph. Dr. Jan Hauser,

Děkujeme za pozornost Mgr. Irena Ropková, radní pro evropské fondy Ph. Dr. Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrát hlavního města Prahy www. penizeproprahu. cz [email protected] cz