Ting ht KIM CC TN T Xin m

  • Slides: 22
Download presentation
Tiếng hát: KIM CÚC & TẤN ĐẠT

Tiếng hát: KIM CÚC & TẤN ĐẠT

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình

Tình Cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình Cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Ông Anh Mặt Trời rạng chiếu mọi nơi.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Ông Anh Mặt Trời rạng chiếu mọi nơi. Tình Cha sáng tạo Chị Hằng những vì sao lơ lửng giữa trời.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh gió ngàn không khí trời quang. Tình

Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh gió ngàn không khí trời quang. Tình Cha sáng tạo bốn mùa, Cha dùng để bảo toàn muôn loài.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Anh Lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Anh Lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình Cha sáng tạo cho đời, Chị Nước cao quý trinh trong rửa đời.

Ôi thật kỳ diệu thay, những công trình Cha đã tác thành. Ôi tình

Ôi thật kỳ diệu thay, những công trình Cha đã tác thành. Ôi tình thương siêu phàm đã rộng tay ban phát hồng ân.

Xin dâng Cha lời tôn vinh. Xin dâng Cha lời tri ân. Tri ân

Xin dâng Cha lời tôn vinh. Xin dâng Cha lời tri ân. Tri ân Cha vô cùng Thánh Thiện là Đấng Tối Cao Toàn Năng Nhân Lành.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Đất là Chị dìu dắt dưỡng nuôi. Chị

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Đất là Chị dìu dắt dưỡng nuôi. Chị sinh hoa cỏ muôn mầu với cây trái tốt tươi giúp đời.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài. Kìa bao người rộng lòng thứ tha. Dù

Tình Cha sáng tạo muôn loài. Kìa bao người rộng lòng thứ tha. Dù cho đau khổ tật nguyền vẫn một lòng sống vui hiền hòa.

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin

Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt thánh. Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha tuyệt vời.

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Chị Chết hằng đợi chờ xác thân. Hạnh

Tình Cha sáng tạo muôn loài, Chị Chết hằng đợi chờ xác thân. Hạnh phúc những kẻ sẵn sàng luôn thực hành ý Cha miệt mài.

Vui cực kỳ diệu thay, những công trình Cha đã tác thành. Ôi tình

Vui cực kỳ diệu thay, những công trình Cha đã tác thành. Ôi tình thương dịu ngọt đã rộng tay ban phát hồng ân.

Xin dâng Cha lời tôn vinh. Xin dâng Cha lời tri ân. Tri ân

Xin dâng Cha lời tôn vinh. Xin dâng Cha lời tri ân. Tri ân Cha vô cùng thánh thiện là Đấng tối cao toàn năng nhân lành.

Tiếng hát: KIM CÚC & TẤN ĐẠT

Tiếng hát: KIM CÚC & TẤN ĐẠT