Tilstedevrelse og tilgjengelighet i Service Frame Lars Johnsrud

  • Slides: 14
Download presentation
Tilstedeværelse og tilgjengelighet i Service. Frame Lars Johnsrud

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i Service. Frame Lars Johnsrud

Formålet med oppgaven n n Gjøre en brukers tilstedeværelses- og tilgjengelighetsinformasjon tilgjengelig i User.

Formålet med oppgaven n n Gjøre en brukers tilstedeværelses- og tilgjengelighetsinformasjon tilgjengelig i User. Agent i Service. Frame Se på fordeler dette kan gi

Målet med en slik tjeneste n n Motta tilstedeværelses og tilgjengelighetsinformasjon fra en bruker

Målet med en slik tjeneste n n Motta tilstedeværelses og tilgjengelighetsinformasjon fra en bruker Gjøre slik informasjon tilgjengelig for andre brukere og tjenester Dermed kan disse ta bedre avgjørelser på hvordan de skal kontakte en person

I dag n Instant messaging (Borte, Ledig, Opptatt) n I kalender programmer (I møte)

I dag n Instant messaging (Borte, Ledig, Opptatt) n I kalender programmer (I møte) Informasjonen administreres separat for hver tjeneste

Tjenesten n n Samle slik informasjon på ett sted for hver bruker Alle andre

Tjenesten n n Samle slik informasjon på ett sted for hver bruker Alle andre tjenester oppdaterer og henter informasjon på dette ene stedet

Tjenesten

Tjenesten

Tjenesten n Informasjonen som skal administreres angår brukeren: Tjenesten ble derfor plassert i User.

Tjenesten n Informasjonen som skal administreres angår brukeren: Tjenesten ble derfor plassert i User. Agent i Service. Frame Lett for andre brukere og tjenester å finne tjenesten n

Tjenesten

Tjenesten

Tjenesten

Tjenesten

Tjenesten n Funksjonaliteten kan deles i to deler: n n Hente informasjon fra andre

Tjenesten n Funksjonaliteten kan deles i to deler: n n Hente informasjon fra andre brukere Distribuere informasjon til andre brukere og tjenester

Design

Design

Mulig bruk i forbindelse med andre tjenester n Nyhetstjeneste n n Sender brukeren nyheter

Mulig bruk i forbindelse med andre tjenester n Nyhetstjeneste n n Sender brukeren nyheter Avhengig av tilstedeværelsesinformasjon

Tjenesten kan bidra til n n n Mindre administrasjon Tjenester som tar hensyn til

Tjenesten kan bidra til n n n Mindre administrasjon Tjenester som tar hensyn til brukeren Effektivitet i hverdagen

SPØRSMÅL?

SPØRSMÅL?