Tilstand og status p vegnettet m a asfaltdekke

  • Slides: 40
Download presentation
Tilstand og status på vegnettet m. a. asfaltdekke fylkesveg Møre og Romsdal Ole Jan

Tilstand og status på vegnettet m. a. asfaltdekke fylkesveg Møre og Romsdal Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen

tilstand fylkesveg

tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

tilstand fylkesveg

tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Dagens tema: ● Hvordan holder vi kontroll på tilstand? ● Tilstand ● Etterslep ●

Dagens tema: ● Hvordan holder vi kontroll på tilstand? ● Tilstand ● Etterslep ● Årsak ● Hva vi gjør Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Registrering Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Registrering Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Spor Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Spor Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Jevnhet Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Jevnhet Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

Registrering av vegdata

Registrering av vegdata

Egne observasjoner ● Krakkelering ● Sprekker ● Setninger ● Kantheng ● Steinslipp ● Slaghull

Egne observasjoner ● Krakkelering ● Sprekker ● Setninger ● Kantheng ● Steinslipp ● Slaghull ● Aldring

Krav i driftskontraktene Dersom annet ikke framkommer av kap. D 1, skal generell inspeksjon

Krav i driftskontraktene Dersom annet ikke framkommer av kap. D 1, skal generell inspeksjon gjennomføres ukentlig på riksveger og riks-g/s-veger, og annenhver uke på øvrige veger. Spesielt for xxxveg yyy gjelder at generell inspeksjon skal gjennomføres zzzzzzz, der annet ikke framkommer av kap. D 1. Inspeksjon skal utføres i tilknytning til/etter gjennomføring av renhold for de objekter hvor det foreligger systematiske renholdsrutiner. Metoder: Visuell kontroll som utføres fra bil som kjøres i sakte fart på vegen, med stopp for inspeksjon til fots eller på annen måte av utvalgte objekter/strekninger eller objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra bilen Kontroll metoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av tilstand Funksjonskontroll for utvalgte objekter

Kontrollingeniører SVV ● Utfører kontroller iht til driftskontraktenes kontrollplaner 100 -200 pr mnd ●

Kontrollingeniører SVV ● Utfører kontroller iht til driftskontraktenes kontrollplaner 100 -200 pr mnd ● Tilstandsregistreringer driftskontraktenes konkurransegrunnlag

Tilbakemelding fra publikum og kommuner Mange henvendelser til oss om vegtilstand pr epost, telefon,

Tilbakemelding fra publikum og kommuner Mange henvendelser til oss om vegtilstand pr epost, telefon, brev og tjenester som Fiks. Gatami. Stor verdi og begrenset verdi for oss. Men grei utsjekk om vi har kontroll fra den som tar kontakt. Vi ønsker kontakt med publikum.

Dekketilstand

Dekketilstand

Har ikke noen tabell på tilstandsutviklingen der 2014 er med, men den negative utviklingen

Har ikke noen tabell på tilstandsutviklingen der 2014 er med, men den negative utviklingen fortsetter. Andel av fylkesvegnettet med dårlig/svært dårlig standard, øker fra 46, 3 % til 46, 8 %. Hvis det er av interesse så bedrer tilstanden seg noe i Nord-Trøndelag, fra 50, 0 % til 49, 5 %. Det er små endringer, men gir likevel et godt signal på hvilken retning vi går. Tor Asbjørn Lunaas, SVV

Møre og Romsdal - fylkesveg ● 3000 km asfaltert fylkesveg ● 47 % dårlig/svært

Møre og Romsdal - fylkesveg ● 3000 km asfaltert fylkesveg ● 47 % dårlig/svært dårlig standard ● Levetid 15år ● Kostnad 650 000 kroner/km ● Årlig behov 130 mill

Utført fylkesveg 140 Mill. kroner 120 100 80 Mill. kroner 60 40 2014 60

Utført fylkesveg 140 Mill. kroner 120 100 80 Mill. kroner 60 40 2014 60 mkr 2015 60 mkr 20 0 2011 2012 2013 2014

Etterslep – dekke og vegfundament

Etterslep – dekke og vegfundament

Etterslep

Etterslep

Vegoppbygging

Vegoppbygging

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

04. 06. 2014 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

Trafikkbelastning

Trafikkbelastning

Normert levetid

Normert levetid

Normal levetid

Normal levetid

Kort levetid

Kort levetid

Forfall

Forfall

Etterslep – teoretisk beregning ● Vegdekke 250 mill ● Vegfundament 200 mill

Etterslep – teoretisk beregning ● Vegdekke 250 mill ● Vegfundament 200 mill

Behov ● Årlig behov ● Etterslep dekke ● Etterslep fundament 130 mill 250 mill

Behov ● Årlig behov ● Etterslep dekke ● Etterslep fundament 130 mill 250 mill 200 mill

Hva betyr dette for oss. ● Vi har rimelig god kontroll på vegens tilstand

Hva betyr dette for oss. ● Vi har rimelig god kontroll på vegens tilstand (RV/FV) i hele fylket. ● Vi bruker de midlene vi får ut fra en helhetlig vurdering, av hvor behovet er størst. – – – Målt tilstand Observasjoner og innspill ÅDT og tungtransport Prioriterte fylkesveger Sikkerhet og framkommelighet Kontraktssammensetning

Forts. ● Vi vil fortsette å holde kontroll på vegens tilstand. ● I hovedsak

Forts. ● Vi vil fortsette å holde kontroll på vegens tilstand. ● I hovedsak gjøres dekkelegging og litt forsterking gjennom det årlige dekkeleggingsprogrammet (årlige bevilgninger). ● Vegtilstand handler om mye mer enn dekketilstand, og vi har behov for et forfallsprogram. ● Umiddelbare mindre skader på vegen utbedres fortløpende av driftsentreprenør/driftskontraktene, innenfor rammene til den enkelte kontrakt. ● Vi har ennå en del gode fylkesveger i Møre og Romsdal, men er bekymret over at 47% har såpass dårlig standard, og at tendensen går i feil retning.

Takk

Takk