Tilknytningsorientert miljterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos

  • Slides: 13
Download presentation
Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen 11. 10

Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen 11. 10 2016

Hvem er vi? q To psykologer som veileder miljøpersonalet på barnevernsinsitusjoner i BFE

Hvem er vi? q To psykologer som veileder miljøpersonalet på barnevernsinsitusjoner i BFE

Hva vil vi? q Vi vil slå et slag for miljøterapi som behandlingsform!

Hva vil vi? q Vi vil slå et slag for miljøterapi som behandlingsform!

Hvem er de unge vi vil snakke om? q Barn og ungdom mellom 7

Hvem er de unge vi vil snakke om? q Barn og ungdom mellom 7 og 18 (23 år) q De fleste har en utviklingshistorie preget av vold og omsorgssvikt. q De nyttiggjør seg i liten grad av samtaletilbud innen psykiatrien.

Hvordan kan dette se ut i hverdagen? • Barn som ikke hører etter •

Hvordan kan dette se ut i hverdagen? • Barn som ikke hører etter • Barn som kjefter, banner og skylder på andre • Barn som truer andre • Barn som går sin vei • Barn som vandrer rundt, ikke sitter på plassen • Barn som slår, sparker, spytter, kveler, kaster, knuser, lugger, tisser • Barn som er ukritiske og grenseløse • Barn som har konsentrasjonsproblemer

Miljøterapi som behandlingsform q Dette er en gruppe barn og unge som ofte faller

Miljøterapi som behandlingsform q Dette er en gruppe barn og unge som ofte faller ut av det tradisjonelle behandlingssystemet q Barnevernsinstitusjonene som vi følger opp gir et behandlingstilbud til de som man etterlyser et behandlingstilbud til

Hvorfor heier vi på miljøterapi? Fordi : q Miljøterapi gjør det mulig å arbeide

Hvorfor heier vi på miljøterapi? Fordi : q Miljøterapi gjør det mulig å arbeide terapeutisk i den hverdagen barnet lever i. q Miljøterapi har viktige terapeutiske egenskaper som egner seg spesielt godt for barn som har opplevd utviklingstraumer.

Hva er tilknytningsorientert miljøterapi? Tankegang og prinsipper: q Basert på tilknytningsteori og traumesensitiv tilnærming;

Hva er tilknytningsorientert miljøterapi? Tankegang og prinsipper: q Basert på tilknytningsteori og traumesensitiv tilnærming; tilknytningsorientert miljøterapi. q Hovedproblemet for barna er IKKE psykiske lidelser eller symptombelastning. q Hovedproblemet ER mangel på allmenneskelige erfaringer som gir grunnlag for et normalt liv.

Hva kan barn som har tilegnet seg allmenneskelige erfaringer? q De kan regulere egen

Hva kan barn som har tilegnet seg allmenneskelige erfaringer? q De kan regulere egen atferd og egne følelser, de tåler motgang q De opplever sammenheng i tilværelsen q De har tillit til mennesker og vet hva som er trygt og utrygt q De opplever mestring q De har en tro på at de er elskbare uansett hva de gjør og hvem de er q De kan samarbeide q De har erfaring med, tro på og en forventning til at relasjoner kan repareres.

Hvordan vugge en ungdom? q Hvordan ser utviklingsstøttende omsorg ut med et større barn

Hvordan vugge en ungdom? q Hvordan ser utviklingsstøttende omsorg ut med et større barn eller en tenåring?

Hva trenger barn med utviklingstraumer av miljøterapeutene? q Hvordan gi disse barna og ungdommene

Hva trenger barn med utviklingstraumer av miljøterapeutene? q Hvordan gi disse barna og ungdommene allmennesklige erfaringer?

Hva trenger miljøterapeutene? q. Hvordan skal miljøterapeutene klare å oppnå en tilpasset sinnsstemning? q.

Hva trenger miljøterapeutene? q. Hvordan skal miljøterapeutene klare å oppnå en tilpasset sinnsstemning? q. Opplæring q. Refleksjon q. Veiledning q. Sorteringssamtaler

Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten