Tilaustoimitusketjun hallinta engl Supply Chain Managment SCM Tarja

  • Slides: 25
Download presentation
Tilaus-toimitusketjun hallinta (engl. Supply Chain Managment – SCM) Tarja Jokinen, HAAGA-HELIA

Tilaus-toimitusketjun hallinta (engl. Supply Chain Managment – SCM) Tarja Jokinen, HAAGA-HELIA

Miksi sitä on tarpeen kehittää? § Kun markkinoinnissa on tehty jokin asiakaslupaus eli luvattu

Miksi sitä on tarpeen kehittää? § Kun markkinoinnissa on tehty jokin asiakaslupaus eli luvattu jokin tarjooma, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, § on tietysti ”vastattava huutoonsa” eli kyettävä täyttämään tuo lupaus. § Siinä tilanteessa on siis hoidettava asiat oikein eli § tuotannollisessa yrityksessä oikea tavara oikeaan aikaan ja oikein asiakkaalle toimitettuna ja § palveluyrityksessä taas palvelun tuottaminen oikeaaikaisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. 2 Tarja Jokinen 25. 10. 2020

Tilaus-toimitusketjun esimerkki – Miten saadaan tuotteet asiakkaille ajallaan ja mitä asiakirjoja liikkuu? - Mieti,

Tilaus-toimitusketjun esimerkki – Miten saadaan tuotteet asiakkaille ajallaan ja mitä asiakirjoja liikkuu? - Mieti, mitä tämä yritys kenties tekee! VRT: viestinnän ja kirjanpidon opintoihin! Lähde: http: //cgi. qualitas-fennica. fi/artikkelit/asiakaspalvelussakin. html, viitattu 27. 9. 2005

Näin prosessejaan kehittänyt yritys toimii! Tarja Jokinen 4 25. 10. 20 20

Näin prosessejaan kehittänyt yritys toimii! Tarja Jokinen 4 25. 10. 20 20

Digitaalisuus ja sidosryhmät TOIMITUSKETJUN HALLINTA (SCM) tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetusliikkeet, agentit, edustajat, jälleenmyyjät EKSTRANET, EDI

Digitaalisuus ja sidosryhmät TOIMITUSKETJUN HALLINTA (SCM) tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetusliikkeet, agentit, edustajat, jälleenmyyjät EKSTRANET, EDI (OVT) HALLINTO SISÄISET ja ulkoiset APUVÄLINEET henkilöstövuokraajat TOIMINNANOHJAUS (ERP) logistiikka, tuotanto, jakelu ASIAKKUUDEN HALLINTA (CRM) markkinointi, asiakaspalvelu, myynti TALOUSHALLINTO työntekijät INTRANET omistajat, rahoittajat pankki yrityksen johto, tilitoimisto verottaja vakuutusyhtiö INTRANET, EKSTRANET INTERNET, EKSTRANET, EDI (OVT) asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, agentit, edustajat, jälleenmyyjät Alkulähde: © 2001 Otso Consulting Oy, mukailtu v 2013

Digitaalisuus ja sidosryhmät, NYT TOIMITUSKETJUN HALLINTA (SCM) tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetusliikkeet, agentit, edustajat, jälleenmyyjät EKSTRANET,

Digitaalisuus ja sidosryhmät, NYT TOIMITUSKETJUN HALLINTA (SCM) tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetusliikkeet, agentit, edustajat, jälleenmyyjät EKSTRANET, EDI (OVT) ASP/Saa. S (pilvi) HALLINTO SISÄISET ja ulkoiset APUVÄLINEET henkilöstövuokraajat INTRANET, ASP/Saa. S (pilvi), VDI TOIMINNANOHJAUS (ERP) lähes kaikki toiminnot ASIAKKUUDEN HALLINTA (CRM) markkinointi, asiakaspalvelu, myynti TALOUSHALLINTO työntekijät INTERNET, EKSTRANET, EDI (OVT), ASP/Saa. S (pilvi), sosiaalinen media omistajat, rahoittajat pankki yrityksen johto, tilitoimisto verottaja vakuutusyhtiö INTRANET, EKSTRANET ASP/Saa. S (pilvi) asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, agentit, edustajat, jälleenmyyjät Alkulähde: © 2001 Otso Consulting Oy, mukailtu v 2014

Päämäärä (toivon mukaan ei siis vain arvo!) Esimerkki valmistavasta yrityksestä: Tavoite – eli on

Päämäärä (toivon mukaan ei siis vain arvo!) Esimerkki valmistavasta yrityksestä: Tavoite – eli on mitattavissa! Jos taas halutaan esim. nopeita toimituksia, tuotannon läpimenoaika eli tämän kokonaisuuden kesto on merkittävä asia seurattavaksi. Lähde: Mitä hyötyä prosessikuvauksista? http: //cgi. qualitas-fennica. fi/artikkelit/prosessikuvaukset. html, viitattu 30. 9. 2003

Esimerkki valmistavasta yrityksestä: Mikä kaikki voi ”mennä pieleen”? Verratkaa omia kokemuksianne asiakkaana tai työssä!

Esimerkki valmistavasta yrityksestä: Mikä kaikki voi ”mennä pieleen”? Verratkaa omia kokemuksianne asiakkaana tai työssä! Lähde: Mitä hyötyä prosessikuvauksista? http: //cgi. qualitas-fennica. fi/artikkelit/prosessikuvaukset. html, viitattu 30. 9. 2003

LOGISTIIKAN KOKONAISUUS, esimerkki Lähde: Sakki, Jouni 2003. . Tilaus-toimitusketju hallinta. Mukaillen. TULOLOGISTIIKKA Toimittajat Raaka-ainevarasto

LOGISTIIKAN KOKONAISUUS, esimerkki Lähde: Sakki, Jouni 2003. . Tilaus-toimitusketju hallinta. Mukaillen. TULOLOGISTIIKKA Toimittajat Raaka-ainevarasto LÄHTÖLOGISTIIKKA Tuotannon logistiikka VALMISTAVA YRITYS Valmistevarasto Keskusvarasto Jakelueli terminaali varasto Asiakkaat KIERRÄTYSLOGISTIIKKA Tavaravirta Maksuvirta (ei logistiikkaa!) Tietovirta

Toimitusketju on siis vähän samaa kuin arvoketju tai logistiikan hoitaminen? § Logistiikka voi olla

Toimitusketju on siis vähän samaa kuin arvoketju tai logistiikan hoitaminen? § Logistiikka voi olla yrityksen ydinliiketoimintaa (esim. Inex Partners, Kesko). § Yritys voi verkostoitua, kun ulkoistaa osia toimitusketjusta. § Tuotannolliset yritykset katsovat asiaa usein vain omista lähtökohdistaan, jolloin voidaan katsoa logistiikan olevan yksi yrityksen toiminto tai joukko toimintoja (ostot, varastointi, kuljetukset ym). § Jos mietitään koko tilaus-toimitusketjua kokonaisuudessaan, siinä pitää ottaa huomioon myös arvoketjussa ylä- ja alavirrassa olevia yhteistyökumppaneita sekä ulkoistamisen kautta syntyneitä kumppanuuksia! 10 Tarja Jokinen 25. 10. 2020

Logistiikka vaikuttaa sitoutuneeseen pääomaan § Logistiikan vaatimaan käyttöomaisuuteen sitoutuu pääomaa § varastorakennukset § varaston

Logistiikka vaikuttaa sitoutuneeseen pääomaan § Logistiikan vaatimaan käyttöomaisuuteen sitoutuu pääomaa § varastorakennukset § varaston laitteet § kuljetuskalusto § Vaihto-omaisuuteen sitoutuu myös pääomaa Mihin halutaan pääoman sitoutuvan? Ulkoistetaanko?

Logistiikka vaikuttaa menoihin § § § varastointikustannuksia eri vaiheissa kuljetuskustannuksia eri vaiheissa sisäisiä materiaalinkäsittelyn

Logistiikka vaikuttaa menoihin § § § varastointikustannuksia eri vaiheissa kuljetuskustannuksia eri vaiheissa sisäisiä materiaalinkäsittelyn kustannuksia pakkauskustannuksia hävikistä aiheutuvia kustannuksia hallinto- ja informaatiokustannuksia § usein n. 5 – 10 prosenttia liikevaihdosta

Voitaisiinko vaikuttaa tuloihin? § Saatavuuden varmistamisella saadaan luoduksi pysyviä asiakassuhteita ja tehdyksi kauppaa. (Kun

Voitaisiinko vaikuttaa tuloihin? § Saatavuuden varmistamisella saadaan luoduksi pysyviä asiakassuhteita ja tehdyksi kauppaa. (Kun ei ole tavarapuutteita!) § Jos tarjotaan asiakkaalle enemmän lisäarvoa, voidaan nostaa hintaa. § esimerkiksi kotiinkuljetus verkkokauppatuotteissa § Jos verkkokauppa tarjoaa tietynhintaiseen ostokseen “ilmaisen” kuljetuksen, se on laskettu jo mukaan hintoihin. Kesästä 2014 palatus ei enää ole lähtökohtaisesti ilmaista asiakkaalle uusi kilpailuetu, mutta sekin varmaan lasketaan hintoihin mukaan!

Varasto-termi eri näkökulmista § Varasto voi olla fyysinen tila (resurssi). § Varastonvalvonta/lisähankinnat (ostaminen) merkittävä

Varasto-termi eri näkökulmista § Varasto voi olla fyysinen tila (resurssi). § Varastonvalvonta/lisähankinnat (ostaminen) merkittävä työsarka, jotta turvataan palvelutaso ja optimoidaan pääoman sitoutuminen. § HUOM: Varastoiminen taloudenhoidon näkökulmasta: varasto = yrityksen koko vaihto-omaisuus - teollisuusyrityksissä niitä ovat raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastot - kaupallisessa/palveluyrityksessä taas myytävien/palvelun tuottamisessa tarvittavien tuotteiden varastot

Hankintaprosessin päätöksiä § Usein ostojen ja varastoinnin välistä ”talouden optimointia”. § Varastoon sitoutuvaa pääomaa

Hankintaprosessin päätöksiä § Usein ostojen ja varastoinnin välistä ”talouden optimointia”. § Varastoon sitoutuvaa pääomaa pyritään minimoimaan, toisaalta ostoissa voidaan kenties säästää isommissa erissä ostaen. Optimaalinen ostoerä? § Mikä on oikea tilausajankohta? • On olemassa erilaisia tuoteryhmiä palvelutason turvaamiseksi. Esim. vakiotuotteet, joiden loppuminen on haitaksi palvelukuvalle. Mitä esim. päivittäistavarakaupassa?

Hankintaprosessin vaiheet Tuotteen hankinta Toimittajan valinta Tarpeen määritys Tietojen keruu Vaihtoehtojen vertailu Oston toteutus

Hankintaprosessin vaiheet Tuotteen hankinta Toimittajan valinta Tarpeen määritys Tietojen keruu Vaihtoehtojen vertailu Oston toteutus Tuotteen hankintaratkaisu Ostopäätös Tilaus MITEN ORGANISAATIOT eli mm. YRITYKSET OSTAVAT, (b-to-b –kauppaa) Toimituksen valvonta Tavaran vastaanotto

Hankintojen juridiikkaa § Kauppaa tehdään yritysten välisenä (eli ei ole kuluttajansuojaa, vaikka olisi vain

Hankintojen juridiikkaa § Kauppaa tehdään yritysten välisenä (eli ei ole kuluttajansuojaa, vaikka olisi vain elinkeinonharjoittaja yksin)! § Kauppasopimuksen syntyminen merkittävä seikka. Voi syntyä pelkästään rutiinitilaamisessakin, jos perustiedot on ennalta neuvoteltu esim. vuositasolla. § Määritellään § kaupan kohde § hintaa ja maksua koskevat kauppatavat sekä § toimitusaikaa ja paikkaa koskevat kauppatavat. § On olemassa valmiita ”standardinomaisia” kauppatapalausekkeita. Niiden avulla kerrotaan, kuka maksaa rahdin, vastaa kuljetusten vakuuttamisesta jne. § Ovat erilaiset kotimaankaupassa (Finnterms) ja ulkomaankaupassa (Incoterms).

Tuotannon keskeiset tavoitteet Tuotannon tehtävänä on valmistaa ja toimittaa tuotevalikoimaan kuuluvia tuotteita haluttuina aikoina

Tuotannon keskeiset tavoitteet Tuotannon tehtävänä on valmistaa ja toimittaa tuotevalikoimaan kuuluvia tuotteita haluttuina aikoina ja määrinä, sekä laadultaan tarkoituksenmukaisina mahdollisimman pienin kustannuksin. Perustavoitteet 1. toimituskyky 2. laatu ( laatujärjestelmä? ) 3. kustannukset

Tuotannon vaatimuksia § Joillain aloilla on tiukkoja ympäristömääräyksiä. § Joillain aloilla (esim. elintarvikkeita valmistettaessa

Tuotannon vaatimuksia § Joillain aloilla on tiukkoja ympäristömääräyksiä. § Joillain aloilla (esim. elintarvikkeita valmistettaessa ja myytäessä) on taas tiukkoja laatumääräyksiä: § omavalvonta yhteiseurooppalaisen HACCP-järjestelmän mukaan § apuna myös tuoteturvallisuussertifikaatti BRC/IFS tai uusi ISO 22000 – sertifikaatti (esimerkki Valion sivuilta) § Standardin avulla valmistajat ja kauppa voivat helpommin varmistua lakisääteisten vaatimusten täyttämisen ja suojella kuluttajaa turvallisuusriskeiltä. § Ei ole sama asia, kuin 90 -luvulta peräisin oleva yleisempi laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9000) tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (ISO 14000). Niistä enemmän Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta – opintojaksolla. § Joillain aloilla on myös erityisiä vaatimuksia työturvallisuuden osalta.

Kapasiteetti (enimmäistuotantomäärä) - Kapasiteetin mahdollisimman täydellinen käyttö mahdollistaa investoinnin tehokkaan hyödyntämisen ja tuottaa samalla

Kapasiteetti (enimmäistuotantomäärä) - Kapasiteetin mahdollisimman täydellinen käyttö mahdollistaa investoinnin tehokkaan hyödyntämisen ja tuottaa samalla myös kustannusetuja. - Työn tai tilauksen mahdollisimman nopea läpäisyaika mahdollistaa asiakkaan tehokkaan palvelun ja tuottaa samalla differointietuja.

Tuotantomuodot (lue lisää Viitala-Jylhän kirjasta) Jako tuotteen perusteella (vakio-/tilaustuotteet) Jako valmistusaloitteen perusteella * varastotuotanto

Tuotantomuodot (lue lisää Viitala-Jylhän kirjasta) Jako tuotteen perusteella (vakio-/tilaustuotteet) Jako valmistusaloitteen perusteella * varastotuotanto (tehdään varastoon) * asiakasohjautuva tuotanto (tehdään vasta tilauksesta) - räätälöitäviä tilaustuotteita tai vakiotuotteita - tuotanto käynnistyy vasta, kun tietty määrä tilauksia on koossa tai tiettynä aikana, kuten leipomoissa aamuyöllä Jako prosessin jatkuvuuden perusteella (kappaletavara/prosessituotanto). ja tuotantoerän koon perusteella (yksittäis-, sarja- tai yhtenäistuotanto).

Tuotannonohjaus Tavoitteet • kapasiteetin korkea kuormitusaste pääoman tuottavuus sitä suurempi, mitä suurempi tuotanto on

Tuotannonohjaus Tavoitteet • kapasiteetin korkea kuormitusaste pääoman tuottavuus sitä suurempi, mitä suurempi tuotanto on • vaihto-omaisuuden minimointi tavoitteena, että raaka-aineisiin, keskeneräiseen työhön ja lopputuotevarastoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa • toimituskyky varasto-ohjautuva tuotanto: riittävä palvelutaso asiakasohjautuva tuotanto: luvattu toimitusaika • lyhyt läpäisyaika tuotantoon sitoutuu vähemmän pääomaa

Kustannustehokas vs. ketterä toimitusketju • Kustannustehokas (lean) toimitusketju tähtää suunnittelun ja optimoinnin avulla ohueen,

Kustannustehokas vs. ketterä toimitusketju • Kustannustehokas (lean) toimitusketju tähtää suunnittelun ja optimoinnin avulla ohueen, ehyeen ja tasaiseen materiaalivirtaan, jossa kaikki tuhlaus on eliminoitu Sopii tilanteeseen, jossa • • • tuotantomäärät ovat suuria tuotevariaatioita on vähän ja tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä kysyntä käyttäytyy ennustettavasti esim. terästehdas, sellutehdas Ketterä (agile) toimitusketju puolestaan tähtää herkän markkinatuntuman ja nopean reagoinnin avulla vastaamaan olosuhteiden muutoksiin siten, että asiakaspalvelu on jatkuvasti korkealla tasolla. Vaatii ehkä myös strategialta ketteryyttä! Sopii tilanteeseen, jossa • kysynnän vaihtelut ovat suuria ja vaikeasti ennustettavia • tuotevariaatioita on paljon ja tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä • esim. kaikki muotituotteet (tässä ulkomaiset ketjut ovat hyviä)

Miten nämä asiat projektissa? § Tietysti sen mukaan, mitä yritys tekee: § Tuotannollisessa yrityksessä

Miten nämä asiat projektissa? § Tietysti sen mukaan, mitä yritys tekee: § Tuotannollisessa yrityksessä käsitellään sekä hankintoja, tuotantoa että logistiikkaa (varastointia ja kuljetuksia). § Palveluyrityksessä taas palvelun tuotantoa ja siihen liittyviä hankintoja sekä mahdollista logistiikkaa! 24 Tarja Jokinen 25. 10. 2020

Entä jatkossa? § Toiminnanohjauksesta ja logistiikasta molemista pakolliset 3 opintopisteen opintojaksot. Niissä tulee esille

Entä jatkossa? § Toiminnanohjauksesta ja logistiikasta molemista pakolliset 3 opintopisteen opintojaksot. Niissä tulee esille myös prosessiajattelu. § Logistiikasta 15 opintopisteen kokonaisuus Logistiikka ja toimitusketjun hallinta International Business and Logistics ASOssa. Valittavissa myös valinnaisiksi opinnoiksi! 25 Tarja Jokinen 25. 10. 2020