Thot nc v Chng ngp ng th ng

  • Slides: 9
Download presentation
Thoát nước và Chống ngập úng Đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long Ứng

Thoát nước và Chống ngập úng Đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long Ứng phó với Biến đổi Khí hậu MINISTRY OF CONSTRUCTION

Những thách thức đối với Hạ tầng Đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long

Những thách thức đối với Hạ tầng Đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long Các thành phố phát triển nhanh chóng Cơ sở hạ tầng thường chưa được quy hoạch và thực hiện Mực nước biển dâng Các khu vực thấp, trũng bị đe dọa bởi lũ lụt Sụt lún đất nền Khu vực đô thị hóa bị thấp dần, không ổn định, ngập úng Thoát nước Không có đủ hệ thống và độ dốc ngày càng nhỏ dần Nước sạch Hệ thống cấp nước thường sử dụng nước ngầm – sụt lún Sạt lở bờ sông diễn ra ở nhiều nơi Page 2 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Xác định những khoảng trống trong khung chính sách và quy định quốc gia

Xác định những khoảng trống trong khung chính sách và quy định quốc gia Khung chính sách và quy định cấp quốc gia/cấp tỉnh Xây dựng quy định thoát nước và chống ngập có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu Sổ tay hướng dẫn Lồng ghép Biến đổi Khí hậu trong quản lý thoát nước Sổ tay hướng dẫn thực hiện thoát nước đô thị tích hợp Sáng kiến Mô hình Thoát nước Bền vững Tiêu chuẩn và định mức đối với hạ tầng đô thị thích ứng với ngập lụt Page 3 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Cố vấn và thúc đẩy chính sách quốc gia về thoát nước và chống

Cố vấn và thúc đẩy chính sách quốc gia về thoát nước và chống ngập Đánh giá tình hình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long Khung chính sách và quy định cấp quốc gia/cấp tỉnh Hướng dẫn về thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Hỗ trợ cấp quốc gia và cấp tỉnh thực hiện Luật Quy hoạch Đổi mới quy trình lập quy hoạch thoát nước đô thị Quy định về thoát nước và chống ngập tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Page 4 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Đánh giá tình hình sụt lún và biến đổi khí hậu Phân tích Nguy

Đánh giá tình hình sụt lún và biến đổi khí hậu Phân tích Nguy cơ Ngập úng/Quy hoạch Dự báo cao độ và tình hình ngập úng Lập mô hình ngập úng bao gồm mô hình độ cao số và biến đổi khí hậu Lập Quy hoạch Thoát nước Đánh giá nguy cơ ngập úng, chập bản đồ nguy cơ thiên tai/ thích ứng cho các tòa nhà Page 5 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Đề xuất cho Chính phủ liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long Liên

Đề xuất cho Chính phủ liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long Liên kết vùng: • Đổi mới quy hoạch và lập kế hoạch ngân sách cho các dự án hạ tầng liên tỉnh theo Luật Quy hoạch mới; • Xây dựng quy hoạch cấp tỉnh về hạ tầng như quản lý thoát nước và chống ngập nhất quán với Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long; Sụt lún đất: • Nghiên cứu về các tác nhân gây sụt lún đất và xác định các biện pháp giảm thiểu sụt lún đất; • Khảo sát về tác động của sụt lún đối với các tòa nhà và công trình hạ tầng; • Dự báo cao độ nền trong tương lai, nguy cơ ngập úng có tính đến mực nước biển dâng; • Xây dựng khung chính sách và quy định về quan trắc sụt lún và giảm thiểu sụt lún đất, trong đó có phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Chập bản đồ thiên tai • Lập bản đồ các nguy cơ thiên tai/bản đồ thích ứng (thể hiện rõ các khu vực nguy hiểm); • Áp dụng trong quy hoạch sử dụng đất, đầu tư nhà nước và tư nhân, bảo hiểm rủi ro thiên tai; • Sử dụng các bản đồ hiểm họa thiên tai chính thức (như bão, lũ…) để cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Page 6 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Người liên hệ Olaf Neussner Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của

Người liên hệ Olaf Neussner Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị Adviser, Can Tho Olaf. [email protected] de T +84 (0) 292 3733 3441 M +84 (0) 902 763 754 www. giz. de https: //twitter. com/giz_gmbh Page 7 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change https: //www. facebook. com/gizprofile/

As a federally owned enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives

As a federally owned enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. Published by: Deutsche Gesellschaft fu r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb. H Registered offices Bonn and Eschborn GIZ Office Hanoi 6 th Floor, Hanoi Towers 49 Hai Ba Trung Street Hanoi, Viet Nam Phone: +84 4 39 34 49 51 Fax: +84 4 39 34 49 50 E [email protected] de I www. giz. de Author/Responsible: Author: Olaf Neussner, Can Tho Responsible: Dr. Tim Mc. Grath, Hanoi Photo credits/sources: Olaf Neussner URL links: Responsibility for the content of external websites linked in this publication always lies with their respective publishers. GIZ expressly dissociates itself from such content. On behalf of German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) GIZ is responsible for the content of this publication. Funded by: In cooperation with: Page 8 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb. H Registered offices Bonn and Eschborn Friedrich-Ebert-Allee

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb. H Registered offices Bonn and Eschborn Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 53113 Bonn, Germany T +49 228 44 60 - 0 F +49 228 44 60 - 17 66 Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 Eschborn, Germany T +49 61 96 79 - 0 F +49 61 96 79 - 11 15 E [email protected] de I www. giz. de Page 9 18 June 2019 Urban flood proofing and drainage in the Mekong Delta for adaptation to climate change