THNH L CHA NHT XI THNG NIN CHA

  • Slides: 169
Download presentation
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ALLELUIA…ALLEUIA LẠY CHÚA LÀ CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT, CHÚC TỤNG CHA,

ALLELUIA…ALLEUIA LẠY CHÚA LÀ CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT, CHÚC TỤNG CHA,

VÌ CHA ĐÃ MẠC KHẢI NƯỚC TRỜI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN. ALLELUIA…ALLEUIA

VÌ CHA ĐÃ MẠC KHẢI NƯỚC TRỜI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN. ALLELUIA…ALLEUIA

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ /

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ /

CHỊU CHẾT VÌ CHÚNG CON / SAU KHI SỐNG LẠI /

CHỊU CHẾT VÌ CHÚNG CON / SAU KHI SỐNG LẠI /

CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH MÔN VỚI ĐỆ HAI TRÊN ĐƯỜNG EM- MAU /

CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH MÔN VỚI ĐỆ HAI TRÊN ĐƯỜNG EM- MAU /

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA /

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA /

CHÚA ĐÃ BẺ BÁNH CHO HỌ THAM DỰ SỰ SỐNG CHÚA / CỦA

CHÚA ĐÃ BẺ BÁNH CHO HỌ THAM DỰ SỰ SỐNG CHÚA / CỦA

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP/ HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP/ HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO MỌI NGƯỜI /

CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA / VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO

CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA / VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO ĐẾN TẬN THẾ. /

 XIN CHO CHÚNG CON NGÀY CÀNG HIỂU BIẾT / VÀ YÊU MẾN LỜI

XIN CHO CHÚNG CON NGÀY CÀNG HIỂU BIẾT / VÀ YÊU MẾN LỜI CHÚA HƠN /

ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC/ LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG

ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC/ LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI. ”/

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON/

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON/

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG/

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG/

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM CHÚA /

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM CHÚA /

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI/ NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU VẮNG

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI/ NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU VẮNG TÌNH THƯƠNG/

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN /

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/

LẠY CHÚA GIÊSU -KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

LẠY CHÚA GIÊSU -KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ /

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ /

VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN CỦA CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN CỦA CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

NHẬP LỄ: VỀ NƠI Đ Y CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG

NHẬP LỄ: VỀ NƠI Đ Y CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA. ĐK:

**: QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ,

**: QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ,

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

VỚI TIẾNG HÁT RẠO RỰC NIỀM TIN VỚI ÁNH MẮT ĐỌNG LỜI NGUYỆN XIN.

VỚI TIẾNG HÁT RẠO RỰC NIỀM TIN VỚI ÁNH MẮT ĐỌNG LỜI NGUYỆN XIN. CHÚNG CON D NG MUÔN NGÀN Ý TÌNH TK 1:

**: TỪNG LỜI KINH HAY TỪNG CUỘC SỐNG CÙNG HÒA CHUNG TRONG TÌNH HIỆP

**: TỪNG LỜI KINH HAY TỪNG CUỘC SỐNG CÙNG HÒA CHUNG TRONG TÌNH HIỆP NHẤT,

**: NGUYỆN D NG LÊN THIÊN CHÚA TÌNH THƯƠNG.

**: NGUYỆN D NG LÊN THIÊN CHÚA TÌNH THƯƠNG.

 CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON

CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA. ĐK:

**: QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ,

**: QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ,

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA TOÀN NĂNG.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA TOÀN NĂNG. CHA

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA CHA.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A –

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A – MEN.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

03 C U

03 C U

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

TK 1: THIÊN CHÚA LUÔN TỪ BI HẢI HÀ, GIÀU YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI

TK 1: THIÊN CHÚA LUÔN TỪ BI HẢI HÀ, GIÀU YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI KHẤN ƯỚC.

XIN CHÚA NIỆM TÌNH LẶNG NGHE TIẾNG LÒNG NÀY KHẤN XIN. BAO TIẾNG HỒN

XIN CHÚA NIỆM TÌNH LẶNG NGHE TIẾNG LÒNG NÀY KHẤN XIN. BAO TIẾNG HỒN CON KHẨN CẦU, NGUYỆN LƯU T M CHÚA ƠI.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

TK 2: MUÔN SẮC D N NGÀI ĐÃ TÁC THÀNH, VỀ NƠI Đ Y

TK 2: MUÔN SẮC D N NGÀI ĐÃ TÁC THÀNH, VỀ NƠI Đ Y SUY PHỤC BÁI KÍNH.

ƠN CHÚA TRỌNG ĐẠI DƯỜNG BAO, CHỈ NGÀI LÀ CHÚA THÔI. TAY CHÚA TỪNG

ƠN CHÚA TRỌNG ĐẠI DƯỜNG BAO, CHỈ NGÀI LÀ CHÚA THÔI. TAY CHÚA TỪNG ĐÃ TÁC THÀNH NGÀN UY CÔNG, CHÚA ƠI

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

TK 3: NHƯNG CHÚA ƠI, NGÀI BAO TỐT LÀNH, ĐẦY KHOAN DUNG, LUÔN CHẬM

TK 3: NHƯNG CHÚA ƠI, NGÀI BAO TỐT LÀNH, ĐẦY KHOAN DUNG, LUÔN CHẬM OÁN THÁN.

ÔI CHÚA THỰC GIÀU TÌNH THƯƠNG, VẪN MỘT LÒNG TÍN TRUNG. XIN CHÚA TỪ

ÔI CHÚA THỰC GIÀU TÌNH THƯƠNG, VẪN MỘT LÒNG TÍN TRUNG. XIN CHÚA TỪ BI ĐOÁI NHÌN VÀ XIN THƯƠNG XÓT CON.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

ĐK: LẠY CHÚA, CHÚA NH N HẬU VÀ LUÔN KHOAN HỒNG.

C U XƯỚNG TRƯỚC PHÚC M

C U XƯỚNG TRƯỚC PHÚC M

ALLELUIA…ALLEUIA LẠY CHÚA LÀ CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT, CHÚC TỤNG CHA,

ALLELUIA…ALLEUIA LẠY CHÚA LÀ CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT, CHÚC TỤNG CHA,

VÌ CHA ĐÃ MẠC KHẢI NƯỚC TRỜI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN. ALLELUIA…ALLEUIA

VÌ CHA ĐÃ MẠC KHẢI NƯỚC TRỜI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN. ALLELUIA…ALLEUIA

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

ĐƯỢC SINH RA MÀ PHẢI KHÔNG ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐƯỢC SINH RA MÀ PHẢI KHÔNG ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH.

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ.

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ MARIA, VÀ ĐÃ LÀM NGƯỜI.

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI TRONG QUANG ĐẾN VINH

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI TRONG QUANG ĐẾN VINH

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CON; CHÚA

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CON; CHÚA

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

D NG LỄ: XIN D NG LÊN NGÀI RƯỢU NHO BÁNH MIẾN, Đ Y

D NG LỄ: XIN D NG LÊN NGÀI RƯỢU NHO BÁNH MIẾN, Đ Y MUÔN T M HỒN HIỆP NHAU D NG TK 1:

**: CÙNG D NG LÊN TRÓT T M TÌNH CON LẪN VUI BUỒN MANG

**: CÙNG D NG LÊN TRÓT T M TÌNH CON LẪN VUI BUỒN MANG TRONG CUỘC ĐỜI.

**: D NG LÊN CHA LÀNH RƯỢU BÁNH THƠM NGON, XIN CHA THƯƠNG NHẬN

**: D NG LÊN CHA LÀNH RƯỢU BÁNH THƠM NGON, XIN CHA THƯƠNG NHẬN HỒN XÁC CON D NG,

**: NGUYỆN D NG LÊN TRÓT MỘT NIỀM TIN, LÒNG THÀNH CON XIN KÍNH

**: NGUYỆN D NG LÊN TRÓT MỘT NIỀM TIN, LÒNG THÀNH CON XIN KÍNH D NG LÊN.

ĐK: D NG LÊN D NG LÊN CHA BÁNH TRẮNG RƯỢU THƠM, TINH HOA

ĐK: D NG LÊN D NG LÊN CHA BÁNH TRẮNG RƯỢU THƠM, TINH HOA BAO NƯƠNG ĐỒNG KHỔ CÔNG NH N THẾ.

**: D NG LÊN CHA HIẾN LỄ ĐỜI CON, D NG LÊN TRÓT T

**: D NG LÊN CHA HIẾN LỄ ĐỜI CON, D NG LÊN TRÓT T M TÌNH MẾN THƯƠNG.

XIN D NG LÊN NGÀI TÌNH CON YÊU MẾN BAO NĂM GIAN TRẦN LÒNG

XIN D NG LÊN NGÀI TÌNH CON YÊU MẾN BAO NĂM GIAN TRẦN LÒNG CON XA BẾN. TK 2:

**: NGUYỆN CHA THƯƠNG XUỐNG MUÔN HỒNG N GIÚP CHO LÒNG CON LUÔN YÊU

**: NGUYỆN CHA THƯƠNG XUỐNG MUÔN HỒNG N GIÚP CHO LÒNG CON LUÔN YÊU NGÀI.

**: D NG LÊN CHA LÀNH HỒN XÁC CON Đ Y, BAO NHIÊU NỖI

**: D NG LÊN CHA LÀNH HỒN XÁC CON Đ Y, BAO NHIÊU NỖI NIỀM NGÀY THÁNG LO U,

**: NGUYỆN D NG LÊN ĐẮNG CAY ĐỜI CON, MUỘN PHIỀN CON XIN KÍNH

**: NGUYỆN D NG LÊN ĐẮNG CAY ĐỜI CON, MUỘN PHIỀN CON XIN KÍNH D NG LÊN.

ĐK: D NG LÊN D NG LÊN CHA BÁNH TRẮNG RƯỢU THƠM, TINH HOA

ĐK: D NG LÊN D NG LÊN CHA BÁNH TRẮNG RƯỢU THƠM, TINH HOA BAO NƯƠNG ĐỒNG KHỔ CÔNG NH N THẾ.

**: D NG LÊN CHA HIẾN LỄ ĐỜI CON, D NG LÊN TRÓT T

**: D NG LÊN CHA HIẾN LỄ ĐỜI CON, D NG LÊN TRÓT T M TÌNH MẾN THƯƠNG.

CA HIỆP LỄ: DỤ NGÔN CỎ LÙNG TỰA NHƯ CỎ LÙNG QU N THÙ

CA HIỆP LỄ: DỤ NGÔN CỎ LÙNG TỰA NHƯ CỎ LÙNG QU N THÙ ĐÃ GIEO. MỌC LÊN PHÁ HOẠI CÁNH ĐỒNG LÚA XANH. TK 1:

**: TRÊN NƠI DƯƠNG GIAN CON SỐNG CHO NGÀI, NHƯNG CHUNG QUANH CON BIẾT

**: TRÊN NƠI DƯƠNG GIAN CON SỐNG CHO NGÀI, NHƯNG CHUNG QUANH CON BIẾT BAO CON NGƯỜI LÀM CON XUYẾN XAO.

**: NHƯNG! NGÀI ĐÃ NÓI CHÚNG TA HAY RẰNG, VÀO NGÀY TẬN THẾ LÀ

**: NHƯNG! NGÀI ĐÃ NÓI CHÚNG TA HAY RẰNG, VÀO NGÀY TẬN THẾ LÀ MÙA ĐÃ ĐẾN

**: LÚC ĐÓ CỎ LÙNG BỊ THIÊU ĐỐT ĐI. CÒN NGƯỜI CÔNG CHÍNH SÁNG

**: LÚC ĐÓ CỎ LÙNG BỊ THIÊU ĐỐT ĐI. CÒN NGƯỜI CÔNG CHÍNH SÁNG CHÓI NHƯ MẶT TRỜI.

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N TRẦN NGỢI KHEN CHA TRỜI ĐẤT. ĐK:

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN NƠI, KÍNH THỜ DANH CHÚA TRỜI.

TK 2: DẦU CHO BƯỚC ĐƯỜNG THEO NGÀI KHÓ NGUY. TRẦN GIAN ĐÓN MỜI

TK 2: DẦU CHO BƯỚC ĐƯỜNG THEO NGÀI KHÓ NGUY. TRẦN GIAN ĐÓN MỜI LẮM NHIỀU THÚ VUI.

**: XIN CHO CON LUÔN TIN MẾN TRUNG THÀNH. BAO NHIÊU PHONG BA THẾ

**: XIN CHO CON LUÔN TIN MẾN TRUNG THÀNH. BAO NHIÊU PHONG BA THẾ NH N TUNG HOÀNH LÒNG CON VẪN XANH

**: TIN! NGÀI VÌ QUÁ MẾN THUONG CON NGƯỜI. VÀ NGÀI ĐÃ CHẾT CHUỘC

**: TIN! NGÀI VÌ QUÁ MẾN THUONG CON NGƯỜI. VÀ NGÀI ĐÃ CHẾT CHUỘC TỘI NH N THẾ.

**: SỐNG CHẾT VỚI NGÀI LÀ XA BẾN MÊ. TÌM VỀ THIÊN CHÚA GẮN

**: SỐNG CHẾT VỚI NGÀI LÀ XA BẾN MÊ. TÌM VỀ THIÊN CHÚA GẮN BÓ TRONG CUỘC ĐỜI.

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N TRẦN NGỢI KHEN CHA TRỜI ĐẤT. ĐK:

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN NƠI, KÍNH THỜ DANH CHÚA TRỜI.

GIỮA NƠI PHỐ PHƯỜNG LẮM NGƯỜI CHẲNG TIN. NGƯỜI CON CHÚA TRỜI CỨU CHUỘC

GIỮA NƠI PHỐ PHƯỜNG LẮM NGƯỜI CHẲNG TIN. NGƯỜI CON CHÚA TRỜI CỨU CHUỘC THẾ NH N. TK 3:

**: HÔM NAY CON XIN D NG TIẾN CHO NGÀI. BAO NHIÊU HI SINH

**: HÔM NAY CON XIN D NG TIẾN CHO NGÀI. BAO NHIÊU HI SINH SUỐT BAO NĂM DÀI, NGÀI THƯƠNG LẮNG TAI

**: CHO! NGƯỜI TRẦN THẾ NẮM TAY NÊN MỘT. NHỊP NHÀNG VỀ NÚI MÀ

**: CHO! NGƯỜI TRẦN THẾ NẮM TAY NÊN MỘT. NHỊP NHÀNG VỀ NÚI MÀ NGÀI ĐÃ CHẾT.

**: CẤT TIẾNG CHÚC TỤNG NGỢI KHEN CHÚA CHA. MỘT ĐỜI TIN KÍNH MẾN

**: CẤT TIẾNG CHÚC TỤNG NGỢI KHEN CHÚA CHA. MỘT ĐỜI TIN KÍNH MẾN CHÚA TRONG MỌI NHÀ.

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N

XIN NGÀI CHO CON TỰA NHƯ MEN TRONG BỘT, DẬY LÊN CHO NH N TRẦN NGỢI KHEN CHA TRỜI ĐẤT. ĐK:

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN

**: ĐỂ MỘT NGÀY KIA NƯỚC NGÀI ĐƯỢC LAN XA, KHẮP MỌI NGƯỜI MUÔN NƠI, KÍNH THỜ DANH CHÚA TRỜI.

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG /

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG /

CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU NGUYỆN /

CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU NGUYỆN /

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT/

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT/

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT /

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT /

XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI /

ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI DỊCH BỆNH ĐANG HOÀNH HÀNH. /

ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI DỊCH BỆNH ĐANG HOÀNH HÀNH. /

XIN CŨNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON/

XIN CŨNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON/

CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN THÁC VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA /

CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN THÁC VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA /

LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT/

LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT/

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT /

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT /

XIN THƯƠNG CHO CÁC BỆNH NH N SỚM ĐƯỢC CHỮA LÀNH /

XIN THƯƠNG CHO CÁC BỆNH NH N SỚM ĐƯỢC CHỮA LÀNH /

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. /

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. /

XIN CHO LỜI CHÚNG CON KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN/

XIN CHO LỜI CHÚNG CON KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN/

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA/ XIN GIẢM BỚT GÁNH

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA/ XIN GIẢM BỚT GÁNH NẶNG KHỔ ĐAU/

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN N

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN N NG ĐỠ CHÚNG CON /

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU/

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU/

XIN SOI SÁNG CÁC VỊ HỮU TRÁCH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG/

XIN SOI SÁNG CÁC VỊ HỮU TRÁCH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG/

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH /

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH /

XIN BAN CHO CÁC BÁC SĨ VÀ NH N VIÊN Y TẾ /

XIN BAN CHO CÁC BÁC SĨ VÀ NH N VIÊN Y TẾ /

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI /

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI /

LUÔN TẬN T M TẬN LỰC PHỤC VỤ CÁC BỆNH NH N /

LUÔN TẬN T M TẬN LỰC PHỤC VỤ CÁC BỆNH NH N /

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA /

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA /

NHỮNG LỜI KHẨN NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI NẠN /

NHỮNG LỜI KHẨN NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI NẠN /

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU/ XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU/ XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

CA KẾT LỄ: CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN MỪNG ĐK: CHÚNG TA CÙNG ĐEM

CA KẾT LỄ: CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN MỪNG ĐK: CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN MỪNG ĐI KHẮP ĐÓ Đ Y, LOAN TIN CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI.

NÀY MUÔN NƯỚC HỠI, HÃY CA KHEN NGƯỜI, NÀY NGÀN D N ƠI HÃY

NÀY MUÔN NƯỚC HỠI, HÃY CA KHEN NGƯỜI, NÀY NGÀN D N ƠI HÃY TUNG HÔ NGƯỜI. TK 1:

ĐK: CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN MỪNG ĐI KHẮP ĐÓ Đ Y, LOAN TIN

ĐK: CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN MỪNG ĐI KHẮP ĐÓ Đ Y, LOAN TIN CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG LOÀI

LOAN TIN CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI. **:

LOAN TIN CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI. **: