This project is funded by the European Union

  • Slides: 14
Download presentation
This project is funded by the European Union

This project is funded by the European Union

UVODNE INFORMACIJE

UVODNE INFORMACIJE

 • EURES je uspostavljen 1993. godine • Međunarodna, međuregionalna i prekogranična razmjena slobodnih

• EURES je uspostavljen 1993. godine • Međunarodna, međuregionalna i prekogranična razmjena slobodnih radnih mjesta i prijava za posao • Pruža pristup slobodi kretanja radnika • Omogućava otvorenost europskog tržišta rada svima • Popunjavanje slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanje

 • 31 zemlja (EU 27, Norveška, Island, Lihtenštajn i Švicarska) • 850 EURES

• 31 zemlja (EU 27, Norveška, Island, Lihtenštajn i Švicarska) • 850 EURES savjetnika i EURES pomoćnika • 150. 000 kontakata s tražiteljima zaposlenja i poslodavcima mjesečno • 100. 000 tražitelja zaposlenja dobije posao ili poslovnu ponudu preko EURES-a godišnje • 50. 000 zapošljavanja u drugoj zemlji Europske unije godišnje

EURES mreža i Europska komisija • “Strateški kišobran” / krovna organizacija za sve komunikacijske

EURES mreža i Europska komisija • “Strateški kišobran” / krovna organizacija za sve komunikacijske aktivnosti unutar EURES mreže § EURES web portal § Osigurava prisutnost EURES mreže na društvenim mrežama § Središnje mjesto izdavanja informacijskih materijala (newsletteri, primjeri dobrih praksi, statistički podaci…) § Stalno pružanje pomoći, podrške, edukacija i savjeta pri razvoju nacionalnih strategija i aktivnosti. • Edukacija EURES osoblja • Olakšava umrežavanje, zajedničko učenje i razmjenu dobrih praksi.

EURES reforma

EURES reforma

EURES reforma • Poticati mobilnost sa svrhom povećanja rasta u zaposlenosti • Proširenje prostora

EURES reforma • Poticati mobilnost sa svrhom povećanja rasta u zaposlenosti • Proširenje prostora slobodnog kretanja radnika sa 15 na 25 zemalja članica nakon 1. svibnja 2011. godine • Strategija Europa 2020 kao cilj postavlja stopu zapošljavanja od 75% • Ograničena geografska mobilnost • Visoka stopa nezaposlenosti pojavljuje se istovremeno s “uskim grlima” u slobodnim radnim mjestima i deficitom određenih vještina kroz cijelu Europsku uniju

Novi sastav EURES mreže • Europski koordinacijski ured (sadašnji "EURESco") • EURES članovi –

Novi sastav EURES mreže • Europski koordinacijski ured (sadašnji "EURESco") • EURES članovi – nacionalni koordinacijski uredi koje imenuju zemlje članice • EURES partneri – imenuju ih Nacionalni koordinacijski uredi u skladu sa zajedničkim akreditacijskim kriterijima (definirat će se Poveljom) • EURES pridruženi partneri – pružaju ograničene usluge, pod nadzorom Europskog koordinacijskog ureda

Novi elementi reformiranog EURES • Usmjeravanje na rezultate “uparivanja” tražitelja zaposlenja i slobodnih radnih

Novi elementi reformiranog EURES • Usmjeravanje na rezultate “uparivanja” tražitelja zaposlenja i slobodnih radnih mjesta, posredovanja i zapošljavanja • Javne službe za zapošljavanje surađuju s privatnim službama za zapošljavanje u pružanju EURES usluga • Proširenje EURES djelokruga kako bi se podržale ciljane sheme mobilnosti na EU razini: § inicirane i provedene na nacionalnom nivou § pokrenute od strane Europske komisije

REFORMIRANI EURES – snažan mehanizam prilagodbe • Uzima u obzir manjak radne snage i

REFORMIRANI EURES – snažan mehanizam prilagodbe • Uzima u obzir manjak radne snage i vještina koji postoje uz visoku nezaposlenost • Poboljšava dodjelu financijskih sredstava i konkurentnost europskog gospodarstva • Instrument za zapošljavanje koji je u skladu sa zahtjevima Strategije Europa 2020. • Usmjerenost na rezultate posredovanja i zapošljavanja u svrhu spajanja poslodavaca

Ukratko o EURES reformi • Koordinacijski uredi u svakoj zemlji članici koji su odgovorni

Ukratko o EURES reformi • Koordinacijski uredi u svakoj zemlji članici koji su odgovorni za akreditaciju novih partnera • Novi partneri koji pružaju EURES usluge • Projekti se financiraju kroz Europski socijalni fond • Povećan fokus na spajanje poslodavaca i tražitelja zaposlenja, posredovanje i zapošljavanje te evaluaciju rezultata posredovanja

Ukratko o EURES reformi Buduća EURES povelja: • Katalog EURES usluga - uključujući opis

Ukratko o EURES reformi Buduća EURES povelja: • Katalog EURES usluga - uključujući opis općih i dodatnih usluga • Programiranje, praćenje i periodično izvještavanje nacionalnih EURES članova i Komisije • Akreditacijski sustav za ponovno uspostavljanje nacionalnih mreža • Standardi kvalitete, opis poslova i profila EURES zaposlenika • Ujednačeni sustav i zajednički modeli za razmjenu informacija

Ukratko o EURES reformi Organizacije izabrane za pružanje EURES usluga moraju biti u mogućnosti:

Ukratko o EURES reformi Organizacije izabrane za pružanje EURES usluga moraju biti u mogućnosti: • Pružiti podršku tražiteljima zaposlenja u pronalaženju poslova u inozemstvu • Pružiti podršku kompanijama u zapošljavanju radnika iz drugih zemalja članica • Ponuditi usmjeravanje i informacije • Imati potrebna IT sredstva; portal s objavama slobodnih radnih mjesta, itd. • Pružiti usluge u svim dijelovima zemlje

Ukratko o EURES reformi “Kako bi se pružile usluge na najučinkovitiji način, EURES mora

Ukratko o EURES reformi “Kako bi se pružile usluge na najučinkovitiji način, EURES mora biti integriran u opću ponudu usluga institucija koje u njemu sudjeluju. ”