Thermo Seed Resultater for termisk bejdsning af udsaed

  • Slides: 30
Download presentation
Thermo. Seed -Resultater for termisk bejdsning af udsaed Gustaf Forsberg Seed. Gard AB

Thermo. Seed -Resultater for termisk bejdsning af udsaed Gustaf Forsberg Seed. Gard AB

Utsädesburen smitta Försämring av • uppkomst • skörd • kvalitet hos skördad vara Försämrad

Utsädesburen smitta Försämring av • uppkomst • skörd • kvalitet hos skördad vara Försämrad odlingsekonomi

Behandling med varmvatten • Ca. 1910 – 1960 • Låg precision • Kostsam pga

Behandling med varmvatten • Ca. 1910 – 1960 • Låg precision • Kostsam pga låg kapacitet och dyr torkning

Thermo. Seed • Enastående precision • Hög kapacitet • Låg kostnad – konkurrerar med

Thermo. Seed • Enastående precision • Hög kapacitet • Låg kostnad – konkurrerar med kemisk betning • “Pastörisering” - behandling med varm, fuktig luft • Avancerad teknik för processreglering • Tillförlitlig – högsta möjliga kvalitetskontroll

Principen Effektivt intervall Grobarhet Smitta Intensitet

Principen Effektivt intervall Grobarhet Smitta Intensitet

Utvärdering EU-projekt 1999 -2001 • SLU (Sverige) • KVL (Danmark) • BBA (Tyskland) •

Utvärdering EU-projekt 1999 -2001 • SLU (Sverige) • KVL (Danmark) • BBA (Tyskland) • UNITO (Italien) • LBG (Österrike)

Utvärdering …Fortsättning • SLU/Acanova 2002 (Sverige) • UNITO 2002 -2004 (Italien) • SUK/SLU 2003

Utvärdering …Fortsättning • SLU/Acanova 2002 (Sverige) • UNITO 2002 -2004 (Italien) • SUK/SLU 2003 -2004 (Sverige) • Hi. H 2003 -2005 (Norge) • Louis Bolk institut 2004 (Nederländerna) • SLU 2005 (Sverige)

Metod vid utvärdering • Starkt smittat utsäde • Fältförsök - uppkomst - sjukdomsangrepp -

Metod vid utvärdering • Starkt smittat utsäde • Fältförsök - uppkomst - sjukdomsangrepp - skörd • Variationer i geografiskt läge och klimat • Kompletterande tester i lab och växthus

Utvärdering i pilotskala • • EU-projekt 2001 (1 ton/tim) Acanova/SLU 2002 (1 ton/tim) SUK/Lantmännen

Utvärdering i pilotskala • • EU-projekt 2001 (1 ton/tim) Acanova/SLU 2002 (1 ton/tim) SUK/Lantmännen 2003 (2 ton/tim) SUK/Lantmännen 2004 (3. 5 ton/tim)

Utvärdering i pilotskala • Behandling i Lantmännens utsädesanläggning i Uppsala • Test och certifiering

Utvärdering i pilotskala • Behandling i Lantmännens utsädesanläggning i Uppsala • Test och certifiering av utsädet (SUK)

Behandlingseffekter

Behandlingseffekter

Metodgodkännande • Utvärdering av SUK - Statens Utsädeskontroll • Thermo. Seed godkänd - som

Metodgodkännande • Utvärdering av SUK - Statens Utsädeskontroll • Thermo. Seed godkänd - som ett likvärdigt alternativ till kemisk betning

Andra grödor • Mycket lovande • Se till exempel: www. stove-project. net

Andra grödor • Mycket lovande • Se till exempel: www. stove-project. net

Förtjänster med Thermo. Seed

Förtjänster med Thermo. Seed

Kraftfull och praktisk • Effekter - likvärdiga med kemisk betning • Bredspektrum • Konventionell

Kraftfull och praktisk • Effekter - likvärdiga med kemisk betning • Bredspektrum • Konventionell odling - alternativ till kemisk betning • Ekologisk odling - utsädesburen smitta bekämpas effektivt • Inga additiv – överblivet utsäde har alternativvärde

Ekonomisk • Thermo. Seed konkurrerar med kemisk betning även genom låg kostnad

Ekonomisk • Thermo. Seed konkurrerar med kemisk betning även genom låg kostnad

Förbättrar miljö och hälsa • Miljövänlig • Mycket god arbetsmiljö - Avsevärd förbättring för

Förbättrar miljö och hälsa • Miljövänlig • Mycket god arbetsmiljö - Avsevärd förbättring för lantbrukare och personal i utsädesindustrin • Inga risker med behandlat utsäde - grundvatten - ekosystem - människor - djur - etc.

Lever upp till konsumenternas önskemål • Miljömedvetande ökar bland konsumenter • Kvicksilverbetning rädslan finns

Lever upp till konsumenternas önskemål • Miljömedvetande ökar bland konsumenter • Kvicksilverbetning rädslan finns kvar • Goodwill nås genom reducerad användning av pesticider

Lagstiftning • Förenklad etablering på nya marknader – inga tester krävs för att bevisa

Lagstiftning • Förenklad etablering på nya marknader – inga tester krävs för att bevisa ofarlighet • Listor med riskkemikalier används av nationella myndigheter och EU • Ökade kostnader för utveckling av nya kemikalier pga nya policies i lagstiftningen

Slutsatser Thermo. Seed • Utgör ett attraktivt alternativ till kemisk betning • Har potential

Slutsatser Thermo. Seed • Utgör ett attraktivt alternativ till kemisk betning • Har potential för användning i de flesta länder och grödor