There is There are There isthere are There

  • Slides: 8
Download presentation
There is…. . There are…

There is…. . There are…

There is/there are There is a dog. There are dogs There is a car.

There is/there are There is a dog. There are dogs There is a car. There are cars. There is a flower. There are flowers. There is a boy. There are boys. There is a cat on the armchair. There are cats on the armchair. There is a chicken on the table. There are chickens on the table.

Oznamovací věty Chceme-li říci, že se někde něco nebo někdo nachází použijeme there is

Oznamovací věty Chceme-li říci, že se někde něco nebo někdo nachází použijeme there is nebo there are. Pro jednotné číslo použijeme vazbu there is: There is a book on the desk. (Na stole je kniha. ) Pro množné číslo použijeme vazbu there are: There are books on the desk. (Na stole jsou knihy. ) 1. Read and complete: is/are. There …………. . a are is There……………. . There …. . is are There …………. a

There is a cat in the box. (V krabici je kočka) Is there a

There is a cat in the box. (V krabici je kočka) Is there a cat in the box? (Je kočka v krabici? ) There is a rabbit on the table. (Králík je na stole. ) Is there a rabbit on the table? (Je králík na stole? ) There are boats in the box. (Lodky jsou v krabici. ) Are there boats in the box? (Jsou loďky v krabici? ) There are horses on the farm. (Koně jsou na farmě. ) Are there horses on the farm? (Jsou koně na farmě? )

Tázací věty Otázku tvoříme tak, že sloveso přesuneme na první místo: There is a

Tázací věty Otázku tvoříme tak, že sloveso přesuneme na první místo: There is a horse on the farm. (Kůň je na farmě. ) Is there a horse on the farm? (Je kůň na farmě? ) There are bells in the box. (V krabici jsou zvonky. ) Are there bells in the box? (Jsou v krabici zvonky? ) 2. Make the sentences. house is a there ? …………………. . in the pond there fish are ? . . . . is on the farm there a hen. ………………. . on the farm there pigs are. ………………. .

Zkrácené tvary there is/there are There is a cow on the farm. (Kráva je

Zkrácené tvary there is/there are There is a cow on the farm. (Kráva je na farmě. ) There´s a cow on the farm. (Kráva je na farmě. ) There are sheeps on the farm. (Ovce jsou na farmě. ) There´re sheeps on the farm. (Ovce jsou na farmě. )

Odpovědi na otázky a) kladná odpověď Is there a horse on the farm? Is

Odpovědi na otázky a) kladná odpověď Is there a horse on the farm? Is there a dog in the box? Are there bears in the forest? Are there flowers on the table? Yes, there is. Yes, there are. b) Záporná odpověď Is there a horse on the farm? Is there a dog in the box? Are there bears in the forest? Are there flowers on the table? there is not = there isn´t No, there is not. No, there are not.

3. Make the answers. Is there a cat on the farm? Yes, …………… Are

3. Make the answers. Is there a cat on the farm? Yes, …………… Are there cows on the farm? Yes, …………. Are there hens on the farm? No, …………. . Is there a dog on the farm? No, …………. . Is there a rooster on the farm? Yes, …………………. Are there sheeps on the farm? No, …………………. . Are there fish in the pond? No, …………. Is there a fish in the pond? Yes, ………… Are there a balls in the box? Yes, …………. Is there a house in the forest? No, …………