The Circular RNA circ HUWE 1 Sponges the

  • Slides: 7
Download presentation
The Circular RNA circ. HUWE 1 Sponges the mi. R-29 b-AKT 3 Axis to

The Circular RNA circ. HUWE 1 Sponges the mi. R-29 b-AKT 3 Axis to Regulate Myoblast Development Binglin Yue, Jian Wang, Wenxiu Ru, Jiyao Wu, Xiukai Cao, Haiyan Yang, Yongzheng Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Bizhi Huang, Hong Chen Molecular Therapy - Nucleic Acids Volume 19 Pages 1086 -1097 (March 2020) DOI: 10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039 Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 1 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 1 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 2 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 2 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 3 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 3 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 4 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 4 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 5 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 5 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions

Figure 6 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn.

Figure 6 Molecular Therapy - Nucleic Acids 2020 191086 -1097 DOI: (10. 1016/j. omtn. 2019. 12. 039) Copyright © 2020 The Authors Terms and Conditions