Thc trng gio dc ph thng trong nhng

  • Slides: 20
Download presentation

Thực trạng giáo dục phổ thông trong những năm vừa qua tuy đã đạt

Thực trạng giáo dục phổ thông trong những năm vừa qua tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể song vẫn còn nhiều bất cập. Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhưng vẫn bộc lộ những yếu kém. Một thực tế nữa là các trường phổ thông hiện nay bước đầu đã vận dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng vào giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông, cần phải được tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa. Trường THCS Mạo Khê II xin đóng góp một số ý kiến nhằm tăng cường dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng đối với bộ môn Toán nhằm nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường.

Năm học 2010 – 2011 trường THCS Mạo Khê II gồm 28 lớp với

Năm học 2010 – 2011 trường THCS Mạo Khê II gồm 28 lớp với tổng số học sinh là 864 trong đó mỗi khối là 7 lớp. Tất cả HS toàn trường đều được học chương trình chuẩn với môn Toán. Tổ Toán gồm 12 GV, nam 3, nữ 9, Đảng viên 6 , đại học 5, cao đẳng 7, CSTĐ cấp tỉnh: 1 , GV giỏi cấp Cơ sở: 3 100% GV trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc được giao, có trình độ chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên số GV trẻ ít (3) còn lại từ 25 năm trở lên có tuổi nghề cao nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận với CNTT

Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng là dạy theo một tiêu chí

Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng là dạy theo một tiêu chí qui định phù hợp với phương pháp dạy học trong một giai đoạn nhất định góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh theo tiêu chuẩn tối thiểu qui định, góp phần chống quá tải cho học sinh Dạy học theo chuẩn kiến thức hạn chế việc học thêm, dạy thêm, giúp cho học sinh có niềm tin trong học tập, tránh gây áp lực trong học tập và kiểm tra, thi cử, phát huy được tính tích cực của học sinh khá giỏi đảm bảo được chất lượng cho học sinh yếu

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Phân loại mức

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Phân loại mức độ cần đạt được về kiến thức kĩ năng Sáng tạo Đánh giá Phân tích Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Sáng tạo : Là khả năng tổng hợp, sắp xếp, thiết kế lại thông tin khai thác, bổ sung thông tin từ các nguồn tư liệu khác để sáng lập hình mẫu mới Đánh giá : Là khả năng xác định giá trị của thông tin: Bình xét, nhận định, xác định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức… Phân tích : Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt được các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống Vận dụng : Là khả năng sử dụng thông tin từ một sự việc này sang một sự việc khác. (Sử dụng những hiểu biết trong hoàn cảnh mới) Thông hiểu : là khả năng diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn. (dự đoán được kết quả và ảnh hưởng) Nhận biết : Là khả năng ghi nhớ, nhận diện thông tin

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG • Việc biên

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG • Việc biên soạn đề kiểm tra theo ma trận giúp cho giáo viên định lượng được đơn vị thời gian, đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm, cấp độ tư duy phát huy được tính tích cực cho HS Dạy học theo chuẩn kiến thức trên cơ sở của dạy học tích cực có ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại kích thích óc sáng tạo cho học sinh là sự kết tinh sản phẩm từ sự lao động cần mẫn sáng tạo của người thầy và sự rèn luyện kĩ năng của trò

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Dạy học bám

NHẬN THỨC VỀ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Dạy học bám sát chuẩn tối thiểu không có nghĩa là cắt xén, lược bỏ kiến thức trong chương trình. Giữa các đối tượng học sinh khác nhau chỉ áp dụng nội dung dạy học khác nhau về mức độ không có nghĩa là hoàn toàn dạy theo SGK mà đòi hỏi người thầy phải gia công nghiên cứu kĩ lưỡng những tiêu chí cụ thể về KTKN của từng tiết học mà lựa chọn những KT và bài tập hợp lí phù hợp với chuẩn tối thiểu đồng thời khai thác được chiều sâu, rộng của SGK một cách tự nhiên sao cho phù hợp với các đối tượng HS từ đó từng bước rèn luyện kĩ năng cho HS theo các cấp độ tư duy

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG Từ đầu năm học

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG Từ đầu năm học BGH chỉ đạo 100% GV trong tổ học chuyên môn do Phòng GDĐT tổ chức: về việc hướng dẫn dạy học theo chuẩn KTKN môn toán Sau khi tập huấn ( cuối tháng 8 ), nhà trường chỉ đạo tổ triển khai đến các nhóm chuyên môn nghiên cứu lại một cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng các tiêu chí của chuẩn kiến thức, kĩ năng ở từng chương, từng tiết dạy; tổ chức dạy cho nhóm và tổ rút kinh nghiệm. Định hướng cụ thể cho việc soạn giáo án theo các tiêu chí của từng tiết đã qui định theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG Xác định các đơn

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG Xác định các đơn vị kiến thức cơ bản và kiến thức trọng tâm trong từng tiết dạy từng chương. Lựa chọn những bài tập trong sách giáo khoa phân loại theo các cấp độ của tư duy. Chú ý các bài tập đạt chuẩn ở từng bài trong sách giáo khoa ở phần bài tập và phần luyện tập. • Tập rượt soạn đề kiểm tra 45 phút theo ma trận phù hợp với các cấp độ của tư duy theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Nhóm, tổ dự giờ của GV chỉ ra được những hoạt động của GV và HS theo các tiêu chí của chuẩn.

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG. Tập rượt khai thác

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG. Tập rượt khai thác kiến thức cơ bản của SGK một cách hợp lí phù hợp với các tính chất của chuẩn Thống nhất cách ghi bảng cho từng GV một cách hợp lí như bỏ dần cách ghi (SGK); dùng các kí hiệu lạ không có trong quy định. Thống kê hệ thống những sai sót, sai lầm của HS về cách viết, ký hiệu, kiến thức kĩ năng. Từ đó sửa sai, khắc phục sai sót và rút kinh nghiệm cho học sinh trong khi làm bài tập đặc biệt là trình bày 1 bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cảnh giác cho HS không sử dụng các thông tin chưa chuẩn kiến thức kĩ năng ở tài liệu tham khảo.

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG • Không dùng các

CHỈ ĐẠO DẠY HỌC THEO CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG • Không dùng các kiến thức ngoài kiến thức tóm tắt sau chương theo quy định của chuẩn kiến thức kĩ năng Ra đề kiểm tra 15 phút phải nêu được chuẩn đánh giá về kiến thức kĩ năng, đề kiểm tra 45 phút trở lên phải thiết lập bảng ma trận, chú ý tới các cấp độ của tư duy theo tháp tư duy. GV phảỉ nêu ra bài tập mẫu, trình bày lời giải mẫu, ra các bài tập tương tự cho HS tự làm theo mẫu Chú ý rèn luyện cho HS trung bình khi giải bài tập, tuân theo quá trình nhận thức chung đi từ Algôrit đến Ơritstic

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 1. N NG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TOÁN Giáo viên phải từng bước chuyển từ phương pháp giảng dạy truyền thụ kiến thức một chiều sang phương pháp dạy học mới, trong đó HS dưới sự tổ chức, hướng dẫn, gợi mở của GV phải tự mình chiếm lĩnh bài học, tự rút ra kết luận, những bài học. cần thiết cho mình với sự chủ động tối đa. Xác định rõ ràng, chính xác mục tiêu bài học, đảm bảo chuẩn KTKN Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập, chú trọng rèn luyện kĩ năng vận dụng, thực hành của HS; gắn nội dung bài học vào thực tế cuộc sống. Khai thác tối đa, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học. Phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 1. N NG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TOÁN Thiết kế bài dạy: bám sát chuẩn KTKN, nắm chắc trọng tâm và hướng dẫn thực hiện để thiết kế bài giảng đảm bảo các yêu cầu cơ bản, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào SGK, khiến giờ dạy quá tải, nặng nề, không kịp thời gian. Kiểm tra đánh giá HS đúng tinh thần đổi mới, đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện, hệ thống và vừa sức, động viên, khích lệ kịp thời. Cần phân loại đối với từng đối tượng HS trong một lớp và giữa các lớp để từ đó lựa chọn phương pháp dạy phù hợp. Cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các môn học nói chung, môn toán nói riêng để từ đó có sự đầu tư thích đáng, lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với đặc thù môn học.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 2. N NG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TOÁN KHI THAM GIA CÁC KỲ THI CHỌN HS chăm chỉ học tập. Học đến đâu ôn ngay đến đấy. Đặc biệt là sau mỗi chương phải tự mình biết chốt lại các kiến thức đã học ở trong chương, xác định được kiến thức cơ bản và trọng tâm. Hình thành được những sợi dây liên kết các kiến thức đã học từ lớp 6 7 8 9. Giáo viên hướng dẫn HS vừa học vừa ôn tập. Sau mỗi chương, GV hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương để HS dễ học thuộc, dễ nhớphải làm chủ được kiến thức, có cách nhìn tổng quát các dạng bài tập, ra bài tập từ dễ đến TB đến hơi khó giúp các em dần say sưa với bộ môn xử lí nhanh các tình huống trên lớp giảng dạy phải nhiệt tình, tỉ mỉ, có phương pháp, kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra có hệ thống

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM ÁP DỤNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 3. CÁCH LÀM CỦA TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II Khai thác triệt để các đơn vị kiến thức cơ bản , kiến thức trọng tâm của SGK trên cơ sở đó khai thác sâu những kiến thức có nhiều ứng dụng trong giải toán. . Thực hiện phương châm: Dạy chuẩn, chắc, sâu kiến thức SGK; Dạy 1 luyện 10; Ôn kiến thức kết hợp với luyện kĩ năng; Chú trọng cho HS ghi nhớ học thuộc các tóm tắt kiến thức sau chương; Coi trọng phương pháp giảng dạy luyện tập và thực hành trong luyện tập.

KÊT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua việc dự giờ GV đã bám sát được các

KÊT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua việc dự giờ GV đã bám sát được các tiêu chí của tiết dạy, khai thác sâu kiến thức SGK mở rộng phát triển kiến thức phù hợp với các đối tượng HS, phát huy được tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập của HS tạo niềm vui và thái độ tự tin trong học toán cho HS. Rèn được các kĩ năng cơ bản, chuyên biệt, tổng hợp trong quá trình giải bài tập, luyện tập; các kĩ năng vẽ hình, tính toán, đo đạc, dự đoán. Trau dồi được các hoạt động toán học đặc biệt là hoạt động ngôn ngữ: chuyển đổi ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán học và ngược lại. Rèn luyện được các thao tác tư duy theo tháp tư duy. Tỉ lệ HS đạt yêu cầu trở lên so với kì I năm trước về điểm trung bình bộ môn tăng 8 %.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Bám sát các tiêu chí về KTKN; nghiên cứu kĩ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Bám sát các tiêu chí về KTKN; nghiên cứu kĩ lưỡng tư tưởng của SGK chuẩn bị hệ thống câu hỏi bài tập khai thác kiến thức một cách phù hợp giúp cho bài giảng của GV đạt hiệu quả cao. Ứng dụng hợp lí CNTT các phương tiện dạy học hiện đại như các phần mềm vào việc khai thác và đề xuất bài toán hình học làm cho hoạt động giải bài tập được phong phú và sáng tạo gây hứng thú học tập cho HS. Dự báo những sai lầm và biện pháp khắc phục sai lầm thường xuyên cho HS góp phần không nhỏ vào việc bám sát chuẩn KTKN.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Xây dựng hình thành và rèn luyện các kĩ năng

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Xây dựng hình thành và rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho HS một cách thường xuyên giúp cho các em vững vàng tự tin trong luyện tập và kiểm tra Ra đề kiểm tra miệng đến 15 phút theo chuẩn KTKN đặc biệt các đề kiểm tra 1 tiết theo các cấp độ tư duy (theo ma trận) giúp cho GV định hình được chất lượng học tập thực chất của HS. Việc kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chí giúp cho GV và HS định hướng được quá trình rèn luyện trong học tập đặc biệt là trong thi cử.

ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ Với Sở GD&ĐT: thường xuyên tổ chức các lớp

ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ Với Sở GD&ĐT: thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV Có định hướng cụ thể cho các kì thi HSG trên chuẩn KTKN một cách kịp thời. Đối với Phòng GD&ĐT: Tăng cường giám sát việc áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng trong dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS ở các nhà trường.

Tr©n träng c¸m ¬n!

Tr©n träng c¸m ¬n!